Jak legalnie zatrudnić pracownika – cudzoziemca w rolnictwie ?

7 grudnia w Jacewie oraz 11 grudnia 2018 r. w Kowalewie Pomorskim odbył się cykl szkoleń dotyczących zatrudniania pracowników w rolnictwie. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy oraz specjaliści z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przedstawili zagadnienia związane z legalnym zatrudnianiem pracowników w tym cudzoziemców. Omówiono także nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących rozliczania VAT przez gospodarstwa rolne.

Przemiany technologiczne i społeczne w branży rolnej uczyniły z tradycyjnych gospodarstw rolnych specyficzny rodzaj działalności gospodarczej o czym przekonało się już wielu przedsiębiorców rolnych. Następujący zanik form pomocy sąsiedzkiej oraz wielopokoleniowej struktury zatrudnienia w gospodarstwie stworzył wyraźny deficyt pracowników rolnych. Zjawisko to jest najsilniej widoczne w wysoce wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych ukierunkowanych na produkcję ogrodniczą i sadowniczą. Dodatkowo charakter pracy w rolnictwie czyni tę branżę często mniej konkurencyjną na rynku pracy co wymusza poszukiwanie przez rolników nowych form zatrudnienia oraz pracowników wśród osób emigrujących w celach zarobkowych. Ponieważ zatrudnienie pracowników związane jest z dużą odpowiedzialnością oraz licznymi obowiązkami formalnymi niezbędne jest stałe uzupełnianie wiedzy.

Duże zainteresowanie wśród uczestników szkoleń wzbudziły również nowe regulacje dotyczące prowadzenia rachunkowości oraz opodatkowania gospodarstw rozliczających VAT na zasadach ogólnych. Najwięcej pytań dotyczyło mechanizmu podzielonej płatności (MPP) – Split payment, nowych deklaracji VAT-7, zasad ich sporządzania, przekazywania i udostępniania jednolitych plików kontrolnych.

Punktem wyjściowym dla żywej dyskusji oraz licznych pytań okazały się również zmiany w przepisach umożliwiające prowadzenie działalności nierejestrowanej w określonych ramach limitu dochodowego.

Na zakończenie prelegenci zasygnalizowali zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w przepisach podatkowych, które zostały zaplanowane na 2019 rok.

Łukasz Piotrowski, KPODR

 

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski
– Michalina Burker, Państwowa Inspekcja Pracy

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – Split payment
– Iwona Serkowska, KPODR
.