SIR

Konferencja „Kujawsko-Pomorska Wieprzowina ……”

Konferencja, która dobyła się 25.11.2016r. w Minikowie  pt.: „Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego” była spotkaniem podsumowującym cykl pięciu warsztatów:  „Żywienie trzody chlewnej w oparciu o krajowe źródła białka”, „Rasy  dopuszczone/stosowane do programu”, „Badania Pilotażowe”, „Przetwórstwo”, „Wprowadzenie produktu na rynek”. Warsztaty, tak jak i sama konferencja, odbyły się w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Czytaj więcej

Sprawozdanie z warsztatów nt. ,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego”,

,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego” – tak brzmi projekt zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR). Obecnie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Czytaj więcej

Sprawozdanie z konferencji dot. innowacyjnych rozwiązań w nawożeniu zbóż i innych roślin uprawnych w okresach posusznych

This gallery contains 10 photos.

W dniu 18 listopada 2016 w Przysieku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze szkoleniowym jakie zostało podjęte w tym sezonie. Była to konferencja pt.: „Problemy nawożenia zbóż i innych roślin uprawnych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”, która była częścią projektu pt: „Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”. Przedsięwzięcie to zostało przeprowadzone w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017  w zakresie SIR . W konferencji udział wzięło 125 osób. Czytaj więcej

Seminarium informacyjno-promocyjne poświęcone PROW na lata 2014-2020

14 października 2016 r. w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyło się seminarium informacyjno-promocyjne poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” i działaniu „Współpraca”. Organizatorem spotkania była Agencja Rynku Rolnego OT w Bydgoszczy. Czytaj więcej

Spotkanie inauguracyjne w ramach projektu: ,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego”.

14.10.2016 roku, w Żninie w Hotelu Martina, w ramach projektu SIR ,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego” odbyło się spotkanie inauguracyjne, otwierające cykl 5 warsztatów. Celem spotkania było ułatwianie tworzenia i funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Czytaj więcej