Warsztaty w ramach projektu „Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”

pasek

Sprawozdanie z III i IV warsztatów, które realizowane były w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, kolejno 3 i 8 listopada 2016 roku.

W ostatnich latach susze w Polsce pojawiają się z coraz większą częstotliwością, są coraz intensywniejsze i obejmują znaczne obszary kraju w szczególności województwa kujawsko-pomorskiego. Rolnicy z naszego województwa co roku zmagają się z coraz większymi skutkami suszy, dlatego coraz większą wagę przywiązuje się do skutecznych metod ograniczania skutków suszy. Dlatego też biorąc pod uwagę aktualną sytuacje agrotechniczną (siewy roślin ozimych) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przygotował warsztaty dla rolników z regionu. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu innowacyjnych rozwiązań w agrotechnice. W listopadzie odbyły się warsztaty, które obejmowały całe spektrum informacji agrotechnicznych. 3 listopada br. zrealizowane zostały już z kolei trzecie warsztaty pn. „Dobór odmian roślin uprawnych do warunków gospodarstwa. Pasowa uprawa roli (strip till). Agrotechnika w okresach posuch rolniczych a retencja wodna”. Na te warsztaty przybyli zarówno rolnicy jak i doradcy rolni. Prelegentami podczas warsztatów byli przedstawiciele Stacji Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Chrząstowie w osobach dr inż. Małgorzata Woropaj-Janczak oraz mgr inż. Daniel Krauklis, którzy szczegółowo omówili odmiany zbóż rekomendowane do zasiewów w naszym województwie oraz zaprezentowali odmiany rzepaku ozimego. Zebrani uczestnicy warsztatów z zaciekawieniem wysłuchali jakie to odmiany zbóż należy zasiać by przetrwały niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym. Prezentacja była poparta licznymi zdjęciami obrazującymi różne odmiany zbóż w poszczególnych fazach rozwojowych. Słuchacze zadawali liczne pytania z zakresu odmian pszenicy ozimej, jej mrozoodporności itp. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pan prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski, który szczegółowo omówił temat z zakresu „Pasowa uprawa roli (strip till)”. Pan profesor swój wykład poparł licznymi zdjęciami oraz ogromną ilością wyników doświadczeń polowych co rolnikom zebranym bardzo się podobało. Oczywiście nie zabrakło licznych pytań do prelegenta, np. czy lepiej jest siać bezorkowo czy tradycyjnie po orce. I tu wywiązała się kolejna długa dyskusja, która przeniosła się w kuluary. Ostatnim wykładowcą podczas warsztatów był dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski reprezentujący Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, wygłaszając temat „Agrotechnika w okresie posuch rolniczych a retencja wodna”. Ten temat również był ciekawie przedstawiony i poparty licznymi eksponatami spreparowanych brył glebowych.

Wychodząc naprzeciw problemom i oczekiwaniom rolników KPODR w Minikowie zorganizował kolejne IV warsztaty pod tematem przewodnim „Sposoby wykorzystania monitoringu do ograniczania skutków suszy”. Warsztaty zrealizowane 8 listopada 2016 roku obejmowały zagadnienia związane ze sposobami przeciwdziałania suszy. Zaproszeni naukowcy przedstawili tematy: „Sposoby przeciwdziałania posuchy rolniczej” oraz „Sposoby wykorzystania monitoringu do ograniczania skutków suszy”. W trakcie swoich wystąpień prowadzący zwrócili uwagę na znaczenie monitoringu występowania suszy, wykorzystaniu aparatury pomiarowej do analizy wilgotności gleby, odpowiedniego gospodarowania zasobami wodnymi na terenach rolniczych oraz korzyści ekonomicznych dla rolników wynikających między innymi z systemów automatycznego nawadniania. Wykłady przeprowadzili dr hab. inż. Roman Rolbiecki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie omówili zachowanie się poszczególnych odmian zbóż i rzepaku w warunkach naszego województwa oraz przedstawili wyniki swoich badań, prowadzonych w ramach doświadczalnictwa porejestrowego.

Nieodzownym elementem każdego warsztatu było przedstawienie założeń Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich oraz możliwości przystąpienia i uzyskania dotacji w zakresie tworzenia grup operacyjnych w ramach Działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Ostatnim elementem każdego z przeprowadzonych warsztatów była dyskusja moderowana, w której aktywnie brali udział uczestnicy szkolenia zadając prowadzącym liczne pytania z zakresu agrotechniki doboru odmian zbóż, rzepaku oraz różnych metod walczenia z suszą.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu pn. „Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”. Projekt ten został zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR).

Adam Piszczek