II Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza

4  listopada Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował po raz drugi Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza. Forum realizowane było w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Podczas Forum, hodowcy świń z całego województwa dyskutowali o bieżącej sytuacji  na rynku trzody, a szczególnie o chorobie Afrykańskiego pomoru świń (ASF) i jego wpływie na tę branżę. Afrykański pomór świń pojawił się po raz pierwszy na terytorium Polski w lutym 2014 roku i do tej pory wykryto 113 przypadków ASF u dzików i 23 ogniska ASF u świni domowej. ASF to choroba wirusowa dzików, świń i świniodzików, która powoduje bardzo duże straty ekonomiczne w hodowli powodowane padnięciami zwierząt.

O bioasekuracji ferm trzody chlewnej w związku z zagrożeniem ASF mówił prof. dr hab. Roman Kołacz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prelegent przedstawił najczęstsze przyczyny szerzenia się tej jednostki chorobowej. Zwrócił uwagę na to, że wirus afrykańskiego pomoru świń przenoszony jest przez zakażone dziki, świnie, ale także pośrednio przez paszę, wodę, ścioły, środki transportu i ludzi, którzy mają kontakt z zakażonym zwierzęciem. Zadaniem właścicieli ferm trzody chlewnej jest takie zabezpieczenie obiektów, aby wirus nie przedostał się na teren chlewni. Odpowiednia bioasekuracja, o której mówił profesor to takie przedsięwzięcie, które ma na celu niedopuszczenie do wystąpienia na fermie czynników infekcyjnych, a w przypadku ich zaistnienia ma doprowadzić do całkowitego ich wyeliminowania. Gospodarstwa prowadzące chów i hodowlę trzody chlewnej powinny zabezpieczyć swoje obiekty poprzez stosowanie ogrodzenia, śluz dezynfekcyjnych, siatek w oknach. Powinien zostać wdrożony program monitorowania i zwalczania gryzoni. Powinno się również ograniczyć wizyty osób postronnych, a osoby przebywające w budynkach powinny używać odzieży ochronnej i obuwia ochronnego. Chlewnie powinny zostać wyposażone w maty dezynfekcyjne, a wjeżdżające pojazdy powinny przejeżdżać przez specjalne śluzy wypełnione środkiem dezynfekcyjnym. Tylko takie zabezpieczenie obiektów i wysoka świadomość właścicieli pozwoli na to aby wirus ASF nie rozprzestrzenił się na dalsze terytorium kraju.

Kolejnym prelegentem był lekarz weterynarii Bogusław Zakrzewski z firmy MSD Animal Health, który w bardzo obrazowy sposób przedstawił zgromadzonym rolnikom jak poprawić warunki środowiskowe w chlewniach. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na mikroklimat chlewni, a szczególnie na właściwą wentylację. Omówił jak właściwie dobrać parametry urządzeń, tak aby zwierzęta przebywające w budynkach czuły się komfortowo i w pełni mogły wykorzystać swoją produkcyjność. Zaznaczył, że niepoprawnie działający system wentylacji prowadzić może do obniżenia parametrów rozrodu loch, zmniejszenia przyrostów, a także do wystąpienia chorób układu oddechowego świń.

Zagadnienia dotyczące utrzymania loch w grupach technologicznych i zarządzania rytmem produkcji omówił doktor weterynarii Piotr Kołodziejczyk z firmy POLSUS. Wykładowca scharakteryzował systemy utrzymania loch w sektorze krycia, loch prośnych i porodówek. Maciory prośne można utrzymywać w technologii na ściółce lub bezściełowej. Ta pierwsza wymaga lekkiego spadu posadzki, ze względów organizacyjnych jest coraz rzadziej spotykana. Przy zastosowaniu podłogi rusztowej ważne jest, aby pamiętać, że 1,30 m2  na sztukę powierzchni musi być tzw. powierzchnią litą, czyli taką, której otwory odpływowe nie mogą stanowić więcej niż 15% powierzchni. Dla loszek hodowlanych powierzchnia lita musi być nie mniejsza niż 0,95 m2. W sektorze loch prośnych podobnie jak w sektorze krycia należy wszystkim lochom zapewnić jednoczesny dostęp do koryta. Tu najczęściej spotykanym i sprawdzonym rozwiązaniem jest długie koryto, jednak ze względu na hierarchię w każdej grupie wzdłuż całego koryta należy zapewnić tzw. przegrody barkowe, które pozwolą spokojnie wyjeść paszę każdej maciorze. Paszociągi podające paszę do indywidualnych dozowników, których liczba odpowiada liczbie loch/loszek w kojcu umożliwiają indywidualne żywienie macior w tym okresie. Długie koryto pozwala również na zamontowanie zaworów samopoziomujących wodę, dzięki czemu lochy mają stały dostęp do czystej i świeżej wody. Często montowane są również tradycyjne poidła smoczkowe, choć jest to droższe rozwiązanie i ogranicza spożycie wody. Pamiętajmy, że średnio przyjmuje się, że świnie powinny wypijać ok. 10% masy swojego ciała (locha ważąca 200 kg wypija zatem ok. 20 l wody/dobę, zimą ok. 15 l/dobę). Dlatego należy zapewnić im dostęp do odpowiedniej liczby poideł o przepływie wody 2-2,5 l/min. W przypadku kojców grupowych duże znaczenie ma takie zamontowanie poideł, aby awaria jednego nie wyłączała z działania pozostałych. Na koniec swojego wykładu prelegent stwierdził, że perspektywy utrzymania się na rynku mają jedynie ci, którzy oprą swoją działalność na wiedzy i ciągle zdobywanym doświadczeniu oraz będą wykorzystywać nowoczesne technologie.

Drugiemu Forum towarzyszyły również stoiska firm działających na rzecz rolnictwa, takich jak: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas i SANO. Przedstawiciele firm prezentowali na nich programy pomocowe i środki wspierające sektor producentów trzody chlewnej. W dyskusji, która odbyła się na zakończenie Forum, hodowcy podkreślali, że wszystkie poruszane tematy są bardzo ważne dla rozwoju hodowli i życzyli sobie lepszej i stabilniejszej sytuacji na rynku świń.

sir-logowanie-pasek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanisław Piątkowski, KPODR w Minikowie

Fot. M. Rząsa