Sprawozdanie z warsztatów nt. ,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego”,

,,Kujawsko-Pomorska Wieprzowina produkowana z wykorzystaniem polskiego białka pochodzenia roślinnego” – tak brzmi projekt zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR). Obecnie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zrealizowano pięć spotkań warsztatowych. Uczestnikami warsztatów byli hodowcy, przedstawiciele firm paszowych, przetwórcy, doradcy oraz zainteresowani tworzeniem grupy operacyjnej. Prelekcje dotyczyły tematów związanych z produkcją wieprzowiny wysokiej jakości. Począwszy od odpowiedniego krzyżowania ras trzody chlewnej, w efekcie którego uzyskana zostanie wysoka mięsność z łącznym zachowaniem odpowiedniej struktury i kulinarnej smakowitości produktu poprzez tucz polegający na żywieniu krajowymi źródłami białka, wpływający bezpośrednio na jakość mięsa. Tematyką przyświecającą ostatnim spotkaniom były działania prawne i marketingowe związane z wprowadzaniem nowego produktu na rynek. Prelegentami byli naukowcy i przedstawiciele firm zajmujących się branżą trzodziarską.

Przeprowadzone do tej pory warsztaty:

Warsztat I – 20-21.10.2016 r. – Żywienie trzody chlewnej w oparciu o krajowe źródła białka

Warsztat II – 27-28.10.2016 r.  – Rasy dopuszczone/stosowane do programu

Warsztat III – 07.11.2016 r. –  Badania Pilotażowe

Warsztat IV – 17-18.11.2016 r. – Przetwórstwo

Warsztat V – 21.11.2016 r. – Wprowadzenie produktu na rynek

Obecnie konsumenci wymagają wysokiej jakości produktu, jak najmniej przetworzonego tj. produktu zdrowego. Ponadto, zaczynają interesować się pochodzeniem mięsa, tym w jakich warunkach zwierzę przebywało i jakimi paszami było żywione. Celem projektu jest umożliwienie stworzenia sieci wzajemnych powiązań rolników i przedstawicieli branży rolno-spożywczej w ramach działań promocyjnych, szkoleniowych i warsztatowych z zakresu dystrybucji, marketingu oraz przetwórstwa żywności. Inicjatywa ta,  jest doskonałą podstawą do stworzenia grupy operacyjnej, której celem będzie realizacja nowych rozwiązań w tworzeniu łańcucha „od pola do stołu”, opartym na wykorzystaniu krajowych źródeł białka pochodzenia roślinnego. Obecność w formowanej grupie już współpracujących ze sobą hodowców rodzimej rasy trzody chlewnej, restauratorów oraz przetwórców daje ogromny potencjał do rozwoju tego rodzaju kooperacji w regionie kujawsko-pomorskim.

Podsumowanie odbytych warsztatów będzie miało miejsce w Minikowie 25.11.2016r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Hotelu i Restauracji. Uczestnicy konferencji otrzymają materiały podsumowujące warsztaty, omówione zostaną zasady tworzenia grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” oraz założenia Sieci Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich. Uczestnikom przekazane zostaną również aktualne informacje na temat wielkości zagrożenia ASF w Polsce.