WARSZTATY W ZAKRESIE PROJEKTU „ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW WODNYCH I GLEBOWYCH W OKRESACH POSUSZNYCH – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA”

WARSZTATY W ZAKRESIE PROJEKTU „ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW WODNYCH
I GLEBOWYCH W OKRESACH POSUSZNYCH – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA”

 

Sprawozdanie z I warsztatów 20 października 2016 r.

 „Metody zwiększające pojemność sorpcyjną gleby”

oraz II warsztatów 24 października 2016 r.

„Wpływ jesiennego nawożenia ozimin na wzrost odporności roślin na suszę”

zorganizowanych w ramach projektu „Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych
w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”

Pogłębiający się problem suszy w regionie województwa kujawsko-pomorskiego, ale również całego kraju sprawia, że coraz większe grono rolników, doradców i naukowców porusza temat  konieczności dostosowania technologii stosowanych w gospodarstwach do warunków jakie stwarza nam aura w ostatnich latach.  Zarówno brak opadów, jak i nierównomierne ich występowanie w czasie wegetacji roślin sprawia, że na plantacjach można zaobserwować spadki ilości i jakości plonów. Badania prowadzone przez instytucje naukowe pokazują, że możliwe jest sterowanie warunkami na polach, tak by rośliny lepiej znosiły stres suszy.

Z rozwiązaniami tymi producenci rolni i doradcy mogli zapoznać się w trakcie trwania warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. „Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych i glebowych w okresach posusznych – innowacyjne rozwiązania”. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie SIR.

Warsztaty zorganizowane 20 października 2016 roku pt. „Metody zwiększające pojemność sorpcyjną gleby” w Minikowie obejmowały tematy związane z sorpcją gleby oraz metodami jej zwiększania. Zaproszeni prelegenci przedstawili tematy: „Metody zwiększające pojemność sorpcyjną gleby” oraz „Znaczenie sorpcji gleby w uprawie roślin i w ochronie środowiska”. W trakcie swoich wystąpień zwracali uwagę na znaczenie zdolności gleby do gromadzenia składników pokarmowych i przekazywania ich roślinom. Z gleby utrzymanej w dobrej kulturze mogą one czerpać wiele korzyści. Nie tylko dostępność składników pokarmowych jest ważna, ale również stosunki powietrzno-wodne czy zawartość próchnicy mogą istotnie wpływać na stan roślin. Wszystkie elementy gleby są ze sobą powiązane i strata równowagi pomiędzy nimi może doprowadzić pole do degradacji, czego skutkiem jest potem słaby wzrost roślin.

Na sam koniec spotkania odbyła się dyskusja z udziałem rolników, doradców i wykładowców z zaproszonych do współpracy instytucji. Uczestnikom pokazane zostały eksponaty z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dr hab. inż. Mirosław Kobierski pokazał różne profile glebowe oraz próbki różnych minerałów, które można znaleźć w glebach Polski. Pokazał również najprostsze metody oznaczania kwasowości przy użyciu papierków lakmusowych.

Pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie omówili natomiast zachowanie się poszczególnych odmian zbóż i rzepaku w warunkach naszego województwa. Przedstawili wyniki swoich badań, prowadzonych w ramach doświadczalnictwa porejestrowego.

Na drugich warsztatch pt. „Wpływ jesiennego nawożenia ozimin na wzrost odporności roślin na suszę”, które odbyły się 24 października 2016 roku również w Ośrodku w Minikowie, poruszane były tematy związane z nawożeniem roślin i jego wpływem na ich zdrowotność i radzenie sobie z niekorzystnymi warunkami, takimi jak susza. Przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oddział w Bydgoszczy omawiali tematy dotyczące nawożenia i monitoringu przezimowania roślin w różnych warunkach wzrostu roślin. Dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz z Instytutu omówiła bardzo ciekawy temat hartowania się roślin na polu. Stopniowe przechodzenie roślin w stan spoczynku jest gwarancją dobrego przezimowania. Niestety gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe nie zawsze pozwalają roślinom prawidłowo przygotować się do spoczynku zimowego, a co za tym idzie prawidłowego startu na wiosnę. Pani dr hab. inż. Barbara Murawska w Uniwersytetu omówiła natomiast wpływ zawartości i dostępności składników pokarmowych na odpowiednie odżywienie roślin przed zimą. Zwróciła w swoim wykładzie uwagę na składniki, które jesienią są roślinom niezbędne i na te, których w nawożeniu jesiennym powinno się unikać lub powinno ich być niewiele.

Po raz kolejny swoje wystąpienie mieli pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Mogli omówić wyniki badań porejestrowych dla kolejnej grupy rolników i doradców.


pasek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.