INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ORGANIZACJI CHOWU I PRZETWÓRSTWIE BYDŁA MIĘSNEGO

Pod takim tytułem w dniach 22-23 maja 2017 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje wyjazd studyjny dla hodowców bydła mięsnego i doradców rolnych do AGROFIRMY – Witkowo Pierwsze. 

Spółdzielnia AGROFIRMA prowadzi hodowlę i chów bydła mięsnego w ilości ok. 4 500 szt. w tym krów matek 1 660 sztuk. Jest to największa hodowla czystorasowego bydła mięsnego w Polsce. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt utrzymywania w AGROFIRMIE aż sześciu czystych ras bydła mięsnego, co jest ewenementem na skalę Polski i Europy, a dodatkowo hodowla każdej z tych ras jest na najwyższym europejskim poziomie. Spółdzielnia AGROFIRMA Witkowo posiada rzeźnię z masarnią, co umożliwia Spółdzielni samodzielne zagospodarowanie całego produkowanego żywca i zamknięcie całego łańcucha od produkcji roślinnej, przez zwierzęcą po gotowe wyroby mięsne. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania w hodowli bydła mięsnego, tematy związane z organizacją bazy paszowej, profilaktyką zaburzeń metabolicznych, a podczas spotkań w poszczególnych zakładach Spółdzielni, omówiona zostanie organizacja produkcji bydła ras: Simentaler, Red Angus, Salers, Hereford, Limousine, Charolaise oraz technologia chowu i hodowli.

Wyjazd studyjny jest realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W programie między innymi:

– Prezentacja Spółdzielni AGROFIRMA w Witkowie

– Przedstawienie organizacji produkcji bydła ras Simentaler, Red Angus, Salers, Hereford

– Nowoczesne technologie produkcji bydła mięsnego, a oczekiwania konsumenckie

– Najczęściej występujące choroby cieląt

– Możliwości tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji w ramach Działania      

   „Współpraca” PROW 2014-2020 oraz założenia i korzyści wynikające z partnerstwa w Sieci na Rzecz

   Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

– QMP – system certyfikacji mięsa wołowego

– Omówienie organizacji produkcji bydła mięsnego ras Limousine, Charolaise

– Prezentacja wyrobów własnych Spółdzielni Agrofirma

 

Zgłoszenia do 16 maja: Bartłomiej Lubiński nr tel. 54 255 06 22 lub e-mail: bartlomiej.lubinski@kpodr.pl

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”