Dodatkowe finansowanie za poplony, nowe OSNy

ROLNIKU!

Uprawiasz poplony? Masz możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania z tego tytułu!

Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne Pakiet 2. Ochrona gleb i wód pozwala na ubieganie się o płatności na Obszarach Szczególnie Narażonych!

Od kwietnia 2017 roku w naszym województwie obowiązują nowe OSN!

Odwiedź nasz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w swoim powiecie i dowiedz się więcej!

Nowe wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych zamieszczone zostały w rozporządzeniach Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W naszym kraju urzędują trzy RZGW: w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

Zgodnie z wymogami art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wspomniani dyrektorzy dokonali weryfikacji wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Weryfikacja wskazała 100% naszego województwa, jako obszar OSN:

https://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/1005/akt.pdf

https://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/938/akt.pdf

https://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/1463/akt.pdf

* Ze wskazanych rozporządzeń wynika jednoznacznie, że wszystkie regiony wodne naszego województwa (Dolna i Środkowa Wisła, Warta, Łyna i Węgorapy, Niemno, Świeża i Jarft) objęte zostały obszarami szczególnie narażonymi.