Dobre przykłady współpracy wytwórców lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich

Wyjazd studyjny pn.: 

„Dobre przykłady współpracy wytwórców
 lokalnej żywności na przykładzie doświadczeń zagranicznych i polskich”

realizowany w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019

 

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 26 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie dystrybucji, promocji i produkcji produktów lokalnych poprzez prezentację dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy w rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności, a także stworzenie warunków do nawiązywania i poszukiwania partnerstw pomiędzy podmiotami rynkowymi.

 

Spodziewane efekty operacji:

1. Nawiązanie współpracy producentów rolnych i innych uczestników wyjazdu w ramach grupy operacyjnej.

2. Wzrost rentowności gospodarstw rolnych poprzez dywersyfikację ich dochodów min. przez zwiększenie sprzedaży i wyższy udział producenta w zysku z wyprodukowania i sprzedaży produktów.

3. Wzrost liczby podmiotów produkujących żywność na terenach wiejskich.

4. Zwiększenie dostępności żywności od rolników dla konsumentów w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich