Minikowo

 Szkolenie pn. „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”

10 stycznia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 90 osób. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zmianami, które zostały wprowadzone w Programie „Czyste Powietrze” w dniu 3 stycznia br.  

Najważniejsze zmiany, które pojawiły się w programie to: wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych. Osoby, które będą chciały skorzystać z programu będą mogły dokonać głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła. Wprowadzono także dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku.

Szkolenie to również promocja Programu „Czyste Powietrze” i zachęta potencjalnych beneficjentów do korzystania z dotacji i wymiany starych pieców, które nie spełniają określonych norm, na nowe, przyjazne środowisku.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez doradcę energetycznego Panią Joannę Ciuba z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców  w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W wydarzeniu uczestniczyły osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła oraz pracownicy gmin i doradcy rolniczy.  Po zakończonym szkoleniu Pani Joanna Ciuba odpowiadała na liczne pytania, które pojawiały się na czacie.

Uczestnicy pozytywnie ocenili organizację i przebieg szkolenia. Wyrazili potrzebę kolejnych szkoleń w tematach dotyczących programów WFOŚiGW związanych z wymianą źródła ciepła, energią odnawialną, ekologiczną hodowlą zwierząt oraz płatnościami bezpośrednimi.

Zapraszamy do oberzenia nagrania wideo:

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń

 

 

lato na Wsi …z wiatrem dzień pierwszy

Zapraszamy do Minikowa na drugi dzień targów Lato na Wsi.

Ponad 300 wystawców – najlepsi ogrodnicy, pyszne kulinaria, twórczość ludowa, stare ciągniki i wozy strażackie oraz zwierzaki na wystawie prezentują się z najlepszej strony.

W programie
• Plenerowa wystawa ogrodnicza             
• Przysmaki kuchni Pomorza i Kujaw
• Miody i produkty pszczele                  
• Produkty gospodarstw ekologicznych
• Twórczość ludowa                         
• Konkursy dla publiczności i atrakcje dla dzieci
• Wystawa Klubu Miłośników Starej Techniki, Skansen Łochowice
• Regionalna Wystawa Drobnego Inwentarza 
• Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Zapraszamy, dołącz do nas.

 

Nowoczesny sprzęt rolniczy i kiermasz ogrodniczy na targach w Marszewie

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Marszewa wracają Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Najnowszy sprzęt rolniczy, oferta producentów pasz, stoiska instytucji rolniczych oraz kiermasz ogrodniczy – to wszystko czeka na osoby, które w niedzielę 3 kwietnia pojawią się na terenach wystawowych WODR w Marszewie, koło Pleszewa.

– Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ to doskonała okazja, aby porozmawiać w gronie fachowców o najnowszych trendach i rozwiązaniach w produkcji rolniczej. Ale targi w Marszewie to również możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu przez osoby, które nie zajmują się rolnictwem na co dzień – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Różnorodna oferta na targach w Marszewie

Tegoroczna edycja targów będzie już trzydziestą w historii. Targi w Marszewie są wydarzeniem, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez WODR, na których pojawiają się zarówno specjaliści z branży rolniczej, jak i okoliczni mieszkańcy.

Swoją najnowszą ofertę przedstawią producenci i wystawcy ciągników, sprzętu rolniczego, samochodów osobowych i dostawczych, producenci pasz, wyposażenia obiektów inwentarskich, materiałów budowlanych oraz przedsiębiorcy oferujący usługi dla gospodarstw rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Do dyspozycji odwiedzających będą także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na stoisku WODR każdy chętny będzie mógł skalkulować i zamówić usługę biologicznej ochrony zasiewów kukurydzy przy użyciu drona lub poznać platformę doradczą eDWIN. Już niedługo ułatwi ona prowadzenie ochrony chemicznej upraw zbóż, ziemniaków, pomidorów gruntowych, kukurydzy czy rzepaku w gospodarstwie, zapewniając rolnikowi szybki dostęp do doradców oraz aktualne dane pogodowe z najbliższej stacji agrometeorologicznej.

Nieodłączną częścią targów w Marszewie jest także kiermasz ogrodniczy z bogatym wyborem drzewek i krzewów owocowych, róż, traw, bylin, cebulek kwiatowych, nasion warzyw oraz kwiatów rabatowych.

– Miłośnicy ogrodnictwa po raz kolejny będą mieli okazję zaopatrzyć się w wiele pięknych roślin podczas kiermaszu ogrodniczego, zaś rozmowy z wystawcami to szansa, by otrzymać porady na temat pielęgnacji poszczególnych roślin – mówi Jacek Sommerfeld.

Utrudnienia w ruchu

Targi w Marszewie potrwają od godziny 9 do 16. W związku z wydarzeniem będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu zarówno w Marszewie, jak i drogach dojazdowych. Parkingi dla odwiedzających będą przygotowane:

– na polu demonstracyjnym WODR przy drodze powiatowej Pleszew-Grab,

– na stadionie w Marszewie przy drodze powiatowej Pleszew-Broniszewice.

 

Program Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ, 

            9.00 – Rozpoczęcie targów,

11.00–12.00 – Uroczyste otwarcie, powitanie uczestników i wystąpienia zaproszonych gości – plac otwarcia, główny teren targów,

12.15–12.45 – Koncert orkiestry dętej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie – plac otwarcia, główny teren targów,

13.00–14.00 – Zielonym do góry – pokaz cięcia oraz kształtowania drzewek i krzewów – plac otwarcia targów,

9.00–16.00 – Prezentacja oferty środków produkcji, sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych i usług,

9.00–16.00 – Kiermasz ogrodniczy,

16.00 – Zakończenie targów.

 

Wydarzenia towarzyszące Wiosennym Targom Rolno-Ogrodniczym AGROMARSZ:

9.00–16.00 – Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie,

14.00 – Szkolenie „Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014-2020 w 2022 roku” – aula ZSCKR w Marszewie, organizator – BP ARiMR w Pleszewie.

Norbert Kowalski
Specjalista ds. Public Relations
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Tel.: 500 680 002
E-mail: norbert.kowalski@wodr.poznan.pl

Szkolenie pn. „Gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym”

28 marca br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaprosił rolników na szkolenie pn. „Gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym” W szkoleniu udział wzięło 30 osób. Uczestnikami spotkania byli głównie rolnicy ekologiczni, ale również rolnicy konwencjonalni, którzy chcieli pogłębić wiedzę z zakresu gospodarowania składnikami pokarmowymi.

Celem szkolenia było m.in. zapoznanie rolników z tematem związanym z zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe oraz przekazanie wiedzy dotyczącej optymalnego odczynu gleby dla poszczególnych gatunków roślin.

Gospodarka nawozowa jest ważnym elementem prowadzenia gospodarstwa rolnego bez względu na to czy gospodarstwo prowadzone jest w systemie rolnictwa ekologicznego czy konwencjonalnego. Rośliny tak jak każde żywe istoty potrzebują do wzrostu i rozwoju pożywienia. Zapas składników pokarmowych w glebie jest ograniczony, dlatego należy go uzupełniać. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie, dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim. Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby jest publikowany na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Należy pamiętać, że w rolnictwie ekologicznym dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych niepochodzących z syntezy chemicznej o niskim stopniu rozpuszczalności i koncentracji składnika pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych.

Prelegent, prof. dr hab. Witold Szczepaniak pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas pierwszego wykładu omówił zagadnienia z zakresu wpływu odczynu gleby na życie roślin. Wykładowca przypomniał, że gleby w Polsce powstały w większości z utworów polodowcowych, głównie piaszczystych dlatego charakteryzują się niską zawartością próchnicy, niską pojemnością wodną oraz słabym stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego wapniem. Dlatego istnieje naturalna skłonność do ich zakwaszania. Nieodpowiedni odczyn gleby jest naturalnym i agrotechnicznym  czynniki ograniczającym plony roślin. Ponadto oddziałowuje na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Wapnowanie gleby ma istotne znaczenie, gdyż odczyn wpływa na utrzymanie lub wzrost plonów, zmniejszenie kosztów uprawy, usunięcie toksyczności glinu, manganu i żelaza, wzrost aktywności fizjologicznej rośliny, poprawę struktury gleby, uruchomienie składników mineralnych oraz wzrost aktywności biologicznej gleby. Profesor Szczepaniak wyjaśnił jak ważna jest właściwa ocena potrzeb wapnowania, wybór nawozu wapniowego, od którego zależy szybkość odkwaszania oraz termin wapnowania.

Drugi temat omówiony przez pana profesora Witolda Szczepaniak  dotyczył efektywnego żywienia roślin w rolnictwie ekologicznym. Sporo uwagi prelegent poświęcił na omówienie źródeł azotu, który jest głównym składnikowi plonotwórczym. Znaczenie ma nie tylko wprowadzanie do gleby tego składnika, ale znajomość procesów jego przemiany. Przybliżona została ilość podstawowych składników mineralnych w nawozach naturalnych oraz stopień ich wykorzystania w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzieli się jak zadbać o zasobność gleby w fosfor, potas i magnez. Uzyskali również informacje na temat bardzo ważnego pierwiastka jakim jest siarka. Zostały omówione warunki sprzyjające niedoborom tego składnika, przykładowe nawozy zawierające siarkę, termin i sposób ich aplikacji. Profesor Szczepaniak szeroko omówił znaczenie dolistnego dokarmiania roślin. Odgrywa ono m.in. znaczącą rolę w stymulacji wzrostu organów nadziemnych i systemu korzeniowego, poprawia stan odżywienia roślin w krytycznych fazach wzrostu, przyspiesza regenerację roślin po zimie oraz dostarcza niezbędnych składników mineralnych na początku okresu suszy. Został również podjęty temat profilaktyki mikroelementowej. Istnieje wiele czynników kształtujących dostępność mikroelementów dla roślin. Do glebowych należą m.in. zawartość formy przyswajalnej, materii organicznej, minerałów ilastych, odczyn gleby, wilgotność gleby oraz antagonizm i synergizm z innymi jonami. Czynnikami roślinnymi jest wrażliwość roślin w zależności od gatunku i odmiany oraz aktywność fizjologiczna korzeni roślin. Znaczenie mają również kwestie agrotechniczne, takie jak zmianowanie oraz profil gospodarstwa, który ma wpływ na produkcję obornika.

Szkolenie dedykowane było wszystkim rolnikom, którzy chcieli zgłębić wiedzę z zakresu nawożenia. Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki nawozowej, rolnik może uzyskać wyższe plony o lepszej jakości przy mniejszym zużyciu środków produkcji. Poznanie źródeł składników nawozowych oraz procesów zachodzących w glebie oraz roślinach przełoży się na większą efektywność gospodarowania. Będzie miało to również pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

 

Poniżej prezentacje z wykładów.
Wpływ odczynu gleby na życie roślin – prezentacja
Efektywne żywienie roślin w rolnictwie ekologicznym – prezentacja

 

Opracowała: Ilona Oleś
Zdjęcia: Damian Oparzela

 

 

 

 


 

KUJAWSKO-POMORSKIE DNI POLA MINIKOWO

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

we współpracy z

 Politechniką  Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

zapraszają na

Minikowo, 1-2 lipca 2023 r. (sobota i niedziela)
w godz. 10.00-17.00

W 2020 i 2021 roku organizowane jako Krajowe Dni Pola Minikowo

 

Na 8 ha polowej, powierzchni demonstracyjnej rolnicy mogą w jednym miejscu „na żywo” zobaczyć i dokonać 
porównania pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, będącego wynikiem  wieloletniej  pracy hodowlanej firm nasiennych. 

 

DNI POLA to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja

– potencjału 500 odmian roślin uprawnych,

– technologii uprawy,

– wspomagania decyzji,

– sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.

DNI POLA to demonstracje branżowe prezentujących:

– systemy ochrony i nawożenia różnych gatunków roślin,

– systemy wspomagania decyzji,

– rolnictwo precyzyjne,

– efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,

– systemy nawadniania,

– rośliny zielarskie,

– rośliny energetyczne,

– OGRÓD CHORÓB ROŚLIN.

DNI POLA to również:

– Innowacje w rolnictwie.

– Konferencje tematyczne.

Współorganizator:

•   Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Partnerzy organizacyjni:

•  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU), 

•  Polska Izba Nasienna w Poznaniu,

•   związki i organizacje branżowe.

 

Patronat honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Więcej informacji na stronie www.dnipola.kpodr.pl

Informacji udziela:

Dawid Skotnicki, tel. 52 386 72 34, 723 692 565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

Jesteś właścicielem lasu i chcesz dokonać w nim inwestycji? W listopadzie będzie można ubiegać się o wsparcie

22 listopada ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Dokumenty będzie można składać do 31 grudnia 2021 r. w biurach powiatowych ARiMR.

Poddziałanie to skierowane jest do właścicieli lasów prywatnych. Pomocą mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych, nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach, ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

3,2 mld zł z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW na kontach rolników

18 października ruszyła wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Przebiega ona bardzo sprawnie. – W pierwszym tygodniu realizacji na konta bankowe rolników trafiło 3,2 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW – mówi Halina Szymańska Prezes ARiMR. W ramach tej kwoty do ponad 343,2 tys. rolników trafiło blisko 2,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a ok. 254 tys. beneficjentów otrzymało ponad 700 mln zł w ramach płatności obszarowych PROW.

Zaliczki wypłacane są na najwyższym dopuszczonym poziomie w Unii Europejskiej. W przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

Prosimy, aby rolnicy oczekujący na wypłatę zaliczek sprawdzili, czy Agencja posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.

Wszystkie artykuły

Polska Wieś 2024 – Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej.

15 maja w Warszawie odbyła się prezentacja kolejnej edycji wydawnictwa Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej. Konferencję i wydawnictwo przygotowała Fundacja na rzecz Rozwój Polskiego Rolnictwa (FDPA). Spotkanie w Pałacu Staszica prowadził dr Andrzej Hałasiewicz, przewodniczący Rady FDPA. Wśród gości konferencji byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Czesław

Konkursy – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, KROMKA.PL i Nasze Kulinarne&#

Konkursy Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Laureaci konkursy Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – etap regionalny podregion bydgoski I m-ce Marcin Czajka zam. Wiśniewka 1 89-400 Sępólno Kraj. II m-ce Barbara Zarecka zam. Kobylarnia ul. Dąbrowa 24 86-061 Nowa Wieś Wielka III m-ce Józef Piotrowski zam. Gacki 46 86-140 Drzycim KROMKA.PL Przewodnicząca Jury Pani Izabella Byszewska Komisja oceniająca produkty:

I Regionalna Wystawa Królików Rasowych i Pokaz Drobnego Inwentarza w Minikowie

W dniach 11-12 maja 2024 r. odbyła się I Regionalna Wystawa Królików Rasowych w Minikowie. Organizatorami imprezy byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Krajowy Związek Królików Rasowych z siedzibą w Gnieźnie. 25 hodowców prezentowało króliki ras dużych, średnich i małych. W sobotę odbyła się ocena a w niedzielę rozdanie nagród na scenie głównej.

Lato na Wsi 2024

12 maja   11 maja   Rano I po południu.... I jweszcze nasza impreza z lotu ptka....... a właściwie drona Foto: Jarosław Domiński Damian Oparzela KPODR w Minikowie

We Wróblach o gęsiach i gęsinie…

25 kwietnia 2024 r. w siedzibie Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi – Wróble 37 k. Kruszwicy odbyła się konferencja połączona z warsztatami kulinarnymi. Przedstawiciele konsorcjum ,,Polska zdrowa gęś”, hodowcy, doradcy wzięli udział w wydarzeniu, które obfitowało w wiele kulinarnych niespodzianek i rozmów na tematy wiodące, związane z hodowlą, produkcją, tuczem i gęsiną w tle. Dr

Kampania informacyjno-edukacyjna „Odpoczywaj na wsi” w 2024 oraz 2025 roku

                                                   .                                              . Oferta wypoczynku na wsi obejmuje nie tylko noclegi, smaczną kuchnię czy możliwość uczestniczenia w codziennym życiu rolnika, ale również daje możliwość realizacji pasji np. jeździectwo, wędkarstwo, grzybobranie, aktywny wypoczynek itp.. W celu popularyzacji wypoczynku na wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje kolejną edycję Kampanii  „Odpoczywaj na wsi”.  Kampania obejmie promocję podczas

Spotkanie informacyjne dotyczące Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

W siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 7 maja br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Bazy Usług Rozwojowych (BUR). BUR to to ogólnodostępna, darmowa, największa w kraju baza z usługami edukacyjnymi, doradczymi i coachingowymi. Prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) platforma łączy firmy szkoleniowe z chcącymi się rozwijać. Wspiera rynek usług rozwojowych, oferując szkolenia z

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należącego do

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego nal… Piotr Rybacki 89-122 Minikowo tel.: 52 386 72 25, kom. 723 692 534 email:  piotr.rybacki@kpodr.pl

Konkurs – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko” – rozwiązanie krzyżówki

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w kwietniowym  wydaniu miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska. Konkurs realizowany jest w ramach projektu ekologicznego pn. „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie wzięło

Szkolenie online – Leki z Bożej apteki – ukryta historia ziół.

  23 kwietnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn. „Leki z Bożej apteki – ukryta historia ziół”. Wykładowcami na szkoleniu były Dorota Greń-Grajewska i Anna Musioł reprezentujące Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” w Brennej. Pani Anna oraz

Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będziemy opowiadać już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Na nasze spotkanie online można się już rejestrować pod linkiem: https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P. Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ‐PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienia się 22

UROCZYSTE PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

21 kwietnia 2024 r. w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie w trakcie VIII Powiatowych Targów Ogrodniczo-Rolniczych nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między KPODR w Minikowie, a ZSCKR w Sypniewie. 

Znaczenie integrowanej ochrony roślin w rozwoju gospodarstw rolnych

15 kwietnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował Konferencję pn. Znaczenie integrowanej ochrony roślin w rozwoju gospodarstw rolnych. Wydarzenie zrealizowaliśmy w formie stacjonarnej i online za pomocą platformy szkoleniowej clickmeeting. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 120 osób.   dr Rafał Kukawka Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu Celem szkolenia

Porozmawiajmy o odpadach i recyklingu

  9 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się kolejne już Forum Ochrony Środowiska. W ramach wydarzenia zorganizowano konferencję pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami”. Konferencję współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i była ona skierowana do pracowników urzędów gmin i miast województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się gospodarką

Rusza kolejna edycja konkursu Argoliga 2024

Konkurs AgroLiga 2024 realizowany jest w dwóch etapach – wojewódzkim i krajowym w kategoriach rolnicy i firmy. Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR

DEMONSTRACJE Z ZAKRESU PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO NA

  DEMONSTRACJE Z ZAKRESU PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO NA CELE PASZOWE Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie

Zapraszamy na kurs pszczelarski

Zapraszamy na VI edycję kursu dla początkujących pszczelarzy! Kurs organizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy Kurs skierowany jest do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z pszczelarstwem Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów w Pasiece w Wałdowie Królewskim Zajęcia prowadzone są innowacyjnymi metodami pracy w pasiece przez wykwalifikowaną kadrę, którą stanowią doświadczeni praktycy

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizuje projekt: Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej Dofinansowanie projektu z UE: 9 370 999,10 PLN   Opis projektu Fundacja Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu (Lider projektu) wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner projektu) realizują projekt pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, dalej KPCES współfinansowany

Wizyta uczniów ze szkoły w  Strahinju w Słowenii

4 kwietnia br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), gościliśmy grupę uczniów ze szkoły w  Strahinju w Słowenii. Uczniowie wraz z opiekunami, przyjechali ramach wymiany szkolnej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu. Uczniowie zapoznali się z działalnością naszego Ośrodka, którą przedstawił dr Ryszard Kamiński, dyrektor Ośrodka. Zaprezentowane zostały również Centrum Dziedzictwa

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówce pn. „Środowisko ponad wszystko” W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany jest w

Krzyżówka – Środowisko ponad wszystko – marzec

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w marcowym  wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn. „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie wzięły udział 22 osoby, spośród

Inspekcja Weterynaryjna

  2024 3 kwietnia 2024 rozporzadzenie wojewody nr 3_2024 uzasadnienie   10 stycznia 2024 rozporządzenie wojewody kujawsko pomorskiego tr   2023 27 października 2023 Rozporządzenie Nr 12.2023 WK-P   2 października 2023 Rozporządzenie nr 11 2023   23 czerwca 2023 Zatrzymaj afrykański pomór świń   22 maja 2023 Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o wykryciu materiału

Wykaz zbędnych bądź zużytych składników majątku ruchomego należącego do KPODR w

  1. Samochód osobowy Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym CNA 19TN, rok produkcji 2006 ogłoszenie SKODA FABIA zał.-1-Formularz ofertowy SKODA FABIA zał.-2-Oświadczenie oferenta SKODA FABIA 2. Samochód osobowy Hyundai I30CW o numerze rejestracyjnym CNA 3W65, rok produkcji 2010 ogłoszenie HYUNDAI I30 zał.-1-Formularz ofertowy HYUNDAI I30CW zał.-2-Oświadczenie oferenta HYUNDAI I30CW 3. Samochód osobowy Opel Astra o

OSTRZEŻENIE DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu. Uwaga na nierzetelnych wykonawców Jeśli jesteś wnioskodawcą lub

KONKURS

Produkt polski

Komunikaty MRiRW

2024 Marzec Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie Zielonego Ładu 18.03.2024 Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – oświadczenia lub zdjęcia geotagowane można składać do dnia wydania decyzji 6.03.2024 Luty Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy 22.02.2024 Ekoschematy: zdjęcia geotagowane można zastąpić oświadczeniami 16.02.2024   Styczeń Do końca stycznia KGW

Ochrona zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich

19 marca br. odbyło się szkolenie online „Ochrona zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W szkoleniu wzięło udział 47 osób. Byli to rolnicy, doradcy rolni, pracownicy parków krajobrazowych, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie szkół rolniczych

XXXII Forum Pszczelarzy

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Relacja z XXXII Forum Pszczelarzy 16 marca br. w Toruniu odbyło się XXXII Forum Pszczelarzy. Organizatorem Forum był Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu. Patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł

Komunikaty ARiMR

2024 Kwiecień Dofinansowanie zakupu buhajów 16.04.2024 Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – 50 zł do jednego pnia, trwa nabór 16.04.2024 Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór startuje 1 czerwca 16.04.2024 Marzec Koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o wsparcie statutowe na 2024 rok 25.03.2024 Luty Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do

Festiwal Polska od Kuchni – zapisy do konkursów – KGW

Festiwal „Polska od Kuchni” to prawdziwe święto smaków, które zaprasza wszystkich miłośników polskiej kuchni na niezapomnianą podróż po regionalnych tradycjach kulinarnej Polski. Festiwal stanie się areną dla najlepszych kucharzy, pasjonatów kulinarnych oraz wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kulinarne horyzonty. Na odwiedzających czekają liczne stoiska z regionalnymi przysmakami, warsztaty kulinarno-edukacyjne, degustacje potraw przygotowywanych na żywo oraz

Ruszyła trzecia edycja konkursu Innowacyjny Farmer 2024. Zgłoś się!

Powalcz o tytuł Innowacyjnego Farmera 2024! Pochwal się swoim gospodarstwem i stosowanymi w nim innowacjami. Jeżeli stosujesz technologię lub praktykę rolniczą, która pozwala na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko to ten konkurs jest dla Ciebie! Kto może wziąć udział w konkursie Innowacyjny Farmer 2024?

Bronisławskie Smaki – w tradycyjnej Kuchni Kujawskiej

 „Bronisławskie Smaki” – wystawa jakich mało, gdzie na jednym stole Wigilia spotkała się z Wielkanocą. Posmakować można było zarówno potraw kojarzonych z wigilijną kolacją: Grochu z kapustą, Klusek z makiem czy Wigilijnej zupy z suszonych śliwek jak i  potraw typowych dla okresu Wielkiej Nocy: Kujawioka – Wielkanocnej baby drożdżowej czy Świątecznej kujawskiej szynki z kością.

Kuchnia i Tradycja na Kujawach

Zanikają na Kujawach pewne obrzędy i tradycje, które miały miejsce jeszcze w latach 50-tych XX wieku jak sypanie wzorów piaskiem, ale są też takie, które od prawie 200 lat niezmiennie kultywowane są przez kolejne pokolenia. Mowa o „Przywołówkach z Szymborza” (dzisiaj dzielnica Inowrocławia), które w 2016 roku zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie Zielonego Ładu

15.03.2024 Komisja Europejska opublikowała dziś projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem. – Zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, elementy Zielonego Ładu – powiedział minister Czesław Siekierski po zapoznaniu się z opublikowanymi dokumentami. Komisja Europejska proponuje w szczególności: zniesienie ugorowania 4% gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją a

Posiedzenie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 marca bieżącego roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Centrum Konferencyjnym i. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się posiedzenie Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiedzenie otworzył Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Rady Partnerstw. Następnie uczestników przywitał Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W czasie obrad z okazji przejścia na emeryturę podziękowano dyr. Grzegorzowi

Europejskie Forum Rolnicze i Turniej Rolnictwa Cyfrowego

  Zbliża się szósta edycja Europejskiego Forum Rolniczego, które nie tylko stanowi platformę do dyskusji na tematy związane z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali specjalną ofertę dla uczniów i nauczycieli ze szkół rolniczych, w tym Turniej Rolnictwa Cyfrowego! – Innowacje i nowoczesne rozwiązania to przyszłość rolnictwa, a turniej dla uczniów

Forum Trzody Chlewnej i Konferencja „System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny”

To wydarzenie, którego gospodarzem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyło się 13 marca 2024 roku w formie hybrydowej – stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie oraz online. Celem było przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z produkcją wieprzowiny. W tym roku Forum Trzody Chlewnej poprzedzało Konferencję pt. „System jakości gwarancją dobrej

Permakultura w ogrodzie – działania małe i duże dla zachowania bioróżnorodności

  12 marca br. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie online pn. „Permakultura w ogrodzie – działania małe i duże dla zachowania bioróżnorodności”. Wydarzenie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu w ramach projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy

14 marca 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu w trakcie IX Święta Krowy nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między KPODR w Minikowie, a ZSCKR w Samostrzelu. 

Bezpłatne wsparcie dla rolników w przygotowaniu wniosków o płatności bezpośrednie w 2024

  Kontakt z naszymi doradcami: https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/  

Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces – XXIV edycja

  Zapraszamy do udziału w XXIV edycji konkursu SPOSÓB NA SUKCES, promującego przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces   Z ramienia KPODR w Minikowie informacji o konkursie udziela: Milena Gawrońska, tel. 723 340 045 e-mail: milena.gawronska@kpodr.pl  

Kolejna edycja konkursu „Wieś na weekend’2024”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu „Wieś na weekend’2024”, który cieszy się od kilku lat niesłabnącym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że i tym razem zgłosicie Państwo wiele interesujących projektów, aktywizujących stowarzyszenia i instytucje do działania partnerskiego, a organizowane przez Państwa imprezy plenerowe będą upowszechniały przykłady nowatorskich rozwiązań i promowały dobre praktyki zrealizowane w

Zapobiegajmy marnotrawieniu żywności i zmianom klimatu. Chroń środowisko – Zero

"Zero Waste" 05.03.2024 | Autor: Karolina Grudzińska,  źródło:  https://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/aktualnosc/zero-waste Kampania edukacyjna nt. zapobiegania marnotrawieniu żywności i niekorzystnym zmianom klimatu poprzez ochronę środowiska  – w tym zasobów naturalnych – gleb, wód czy powietrza. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji przeprowadził kampanię edukacyjną nt. zapobiegania marnotrawieniu żywności i niekorzystnym zmianom klimatu poprzez ochronę środowiska  – w

Targi Ferma 2024 w Bydgoszczy

W dniach 23-25 lutego w Bydgoszczy w Hali Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego odbyły się Międzynarodowe Targi Ferma, głównym organizatorem Targów jest firma DLG AgroFood Sp. z o.o. Była to XXVI edycja, a trzecia w Bydgoszczy. To cykliczne wydarzenie poświęcone hodowcom bydła, trzody i drobiu. W piątek na terenie Targów miało miejsce uroczyste otwarcie, w którym wzięli udział

Lutowe rozwiązanie naszej ekologicznej krzyżówki

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w lutowym  wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn. „Kształtujemy świadomość ekologiczną – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie udział wzięło 20 osób, spośród

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO” – marzec

    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W marcowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany

Konferencja „Wyzwania współczesnego rolnictwa ekologicznego”

„Wyzwania współczesnego rolnictwa ekologicznego” to temat tegorocznej konferencji ekologicznej, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie dnia 5.03.2024r. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był ekologiczny chów zwierząt, niezwykle ważny dla gospodarstw ekologicznych. Chów zwierząt zapewnia utrzymanie równowagi paszowo-nawozowej i stanowi ważne ogniwo w zamkniętym obiegu materii organicznej w gospodarstwie (produkcja obornika). W związku

IX ŚWIĘTO KROWY w SAMOSTRZELU

IX ŚWIĘTO KROWY w SAMOSTRZELU – 14 marca 2024  Konferencja Święto Krowy 2024 – Profilaktyka sukcesem w hodowli. Zapraszamy na nasze lokalne święto podczas, którego będzie można posłuchać ciekawych wykładów oraz skosztować lokalnych wyrobów.    

BDO bez tajemnic – rady i wskazówki dla rolnika

  23 lutego br. w ramach projektu Edukacja ekologiczna pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie online pn. „BDO bez tajemnic – rady i 

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należących do

Załącznik nr 1 do Zarządzania Nr 15/2023 Dyrektora KPODR w Minikowie z dnia 28 czerwca 2023 r. Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należących do KPODR Poz. Nr ewidencyjny Nazwa składnika Jed. miary ilość 1.   0935/P   szafy rozsuwane <niskie+ława> ODR/106/3334   szt.   2 2.   0936/P   szafy oszklone gabinet

Gospodarstwa opiekuńcze – nowe rozwiązania dla obszarów wiejskich

Polepszenie dostępu do usług społecznych na obszarach wiejskich stanowi poważne wyzwanie. Jednym ze sposobów na zaoferowanie pomocy osobom wymagającym wsparcia mogą być gospodarstwa opiekuńcze. Takie inicjatywy z powodzeniem funkcjonują w krajach europejskich, są również podejmowane w różnych regionach Polski. Jednak w naszym prawodawstwie ich status nie został uregulowany, więc nie są powszechne. Żeby przybliżyć ich

Europejskie Forum Rolnicze już za miesiąc!

Przed nami szósta edycja Europejskiego Forum Rolniczego, która odbędzie się w dniach 19-20 marca 2024 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie rokrocznie gromadzi ekspertów z sektora rolnictwa. Forum stanowi nie tylko platformę do ważnych dyskusji, ale oferuje również strefę wystawienniczą. To doskonałe miejsce do poznania innowacyjnych rozwiązań, a

Naturalne sposoby poprawy jakości i urodzajności gleb

                                              ,,Naturalne sposoby poprawy jakości i urodzajności gleb” Konferencja w Strzelnie 17.02.2024 r.   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Klubem Dobrego Rolnika w Strzelnie zorganizował cykliczną konferencję pn. ,,Naturalne sposoby poprawy jakości i urodzajności gleb”, która odbyła się 17.02.2024 r. w Domu Kultury w Strzelnie. Konferencję otworzyła Pani Lidia Lewandowska – Wicedyrektor

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 rozpoczęty!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach

Ekoschematy: zdjęcia geotagowane można zastąpić oświadczeniami

16.02.2024 Informujemy, że w 2024 r. można stosować oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych, aby potwierdzić realizację dwóch praktyk w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Które praktyki można potwierdzać poprzez oświadczenia? Poprzez oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych rolnicy mogą potwierdzać następujące praktyki w ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w 2024 r.: –

Uhonorowaliśmy laureata plastycznego konkursu etnograficznego

8 lutego br. Ryszard Kamiński – dyrektor KPODR w Minikowie, uhonorował zdobywcę I miejsca w konkursie etnograficznym „Z kulturą po drodze”, organizowanym przez nasz Ośrodek we współpracy z Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną. Konkurs był skierowany do instytucji kultury podległych miastom lub gminom (np. Gminne Ośrodki Kultury, biblioteki publiczne),

Nabór na studia magisterskie kierunek Rolnictwo

Nabór na studia magisterskie kierunek Rolnictwo, na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii, Politechniki Bydgoskiej. Rekrutacja na studia stacjonarne trwa do 21 lutego. Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów na studia oraz procesu rekrutacji są dostępne na stronie internetowej rekrutacji: https://rekrutacja.pbs.edu.pl/pl/offer/R_II_2023-24_L/programme/SD-RO/?from=field:RO

„Szkolenie teoretyczne dla osób zajmujących się ogłuszaniem, ubojem i działaniami zwi

W sobotę 10.02.2024 r. odbyło się szkolenie teoretyczne dla osób zajmujących się ogłuszaniem, ubojem i działaniami związanymi z uśmiercaniem zwierząt rzeźnych organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nakle nad Notecią. Szkolenie zakończyło się egzaminem i zdobyciem uprawnień niezbędnych do wydania „Świadectwa kwalifikacji” dla osób zajmujących się

KOWR Rekompensaty dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za odstawiony

Od 1 lutego do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Wnioski przyjmują oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Więcej informacji:

Czas na przygotowanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach w BDO

Do 15 marca 2024 roku należy złożyć w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2023. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rolnicy gospodarujący na powierzchni powyżej 75 hektarów użytków rolnych i wytwarzający odpady w związku z

Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. onkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych

KRUS ogłasza konkurs dla dzieci na rymowankę!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej. Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden

Podpisanie porozumienia o współpracy

W piątek 9 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach odbyła się konferencja pt. „Bez pługa – rozwiązania technologiczne w zakresie uprawy uproszczonej”. W trakcie jej trwania nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy, między Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i.m. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. Instytucje reprezentowali: Dyrektor KPODR

XXI edycja konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw

10 lutego 2024 r. odbyła się uroczysta Gala Rolnik Pomorza i Kujaw, podczas której przyznano nagrody dla najlepszych rolników z naszego regionu, a także wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Była to XXI edycja konkursu, promującego osiągnięcia i dorobek gospodarstw z obszaru Kujaw i Pomorza. Wśród nagrodzonych znaleźli się Państwo Marta i Filip Kotarscy Winnica Tulibowo, którzy otrzymali Grand

Szkolenie pn. „Zasady Programu Czyste Powietrze”

9 lutego br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Zasady Programu Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to program dotacyjny, który rozpoczął się w 2018 roku i zaplanowany jest do 2030 roku. Celem programu jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO – krzyżówka, luty 2024

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W lutowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukaże się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany jest w

Możliwe wcześniejsze rozpoczęcie nawożenia azotem

KOMUNIKAT! Możliwość wcześniejszego zastosowania nawożenia azotowego. Na terenie wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego możliwe jest wcześniejsze zastosowanie nawozów azotowych. W powiatach tych średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C, każdego dnia, przez 5 następujących po sobie dni. Oznacza to możliwość stosowania nawozów zawierających w składzie azot (nawozy mineralne, naturalne płynne oraz naturalne stałe)  w uprawach roślin ozimych,

XXX edycja Ogólnopolskiego Konkurs Rolnik-Farmer Roku

2 lutego br. w Warszawie odbyła się XXX edycja Ogólnopolskiego Konkurs Rolnik-Farmer Roku. Patronat nad konkursem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektor Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich. Jednymi z finalistów byli Państwo Irena i Mariusz Dębowscy z miejscowości Lubraniec Parcele w województwie kujawsko-pomorskim, zgłoszeni przez kujawsko-Pomorski Ośrodek

Szkolenia dotyczące metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt

KOMUNIKAT! Szkolenia dotyczące metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich UWAGA !!! Jedynym z obowiązków, wynikających z zapisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt, jest konieczność przeszkolenia się w zakresie metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie. Wymóg wzięcia udziału w odpowiednim

Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23 stycznia bieżącego roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego, odbyła się konferencja sadownicza – Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tematem przewodnim konferencji były zmiany w prowadzeniu upraw sadowniczych w systemie integrowanej produkcji oraz aktualizacja wiedzy dotyczącej stanu owoców w obiektach przechowalniczych. Celem konferencji było uzupełnienie wiedzy dotyczącej ochrony przed chorobami

Weź udział w Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Zielona Góra, 12 stycznia 2024 r.   W dniach od 12 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie

Do końca stycznia KGW muszą złożyć sprawozdania z wydatków

16.01.2024 Przypominamy, że do 31 stycznia 2024 r. koła gospodyń wiejskich (KGW) mają czas na złożenie sprawozdań z wydatków poniesionych w ramach dofinansowania działalności statutowej. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tej pory z obowiązku rozliczenia wydatków wywiązało się ok. 2 tys. KGW. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Zrzeszone gospodynie wiejskie

Ruszyła rejestracja do Europejskiego Forum Rolniczego!

Szósta edycja Europejskiego Forum Rolniczego odbędzie się w dniach 19-20 marca 2024 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa. Otwarta jest już rejestracja na to wyjątkowe wydarzenie w branży rolno-spożywczej. Kolejna odsłona Europejskiego Forum Rolniczego zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna edycja obfitować będzie w szereg debat i rozmów, poświęconych najważniejszym

Prowadzenie dokumentacji leczenia zwierząt w oczekiwaniu na system teleinformatyczny

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub

Konsultacje publiczne w sprawie oceny DYREKTYWY AZOTANOWEJ

(Dyrektywa 91/676/EWG z 2009) 1 grudnia 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywy azotanowej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do aktywnego udziału w trwających konsultacjach oraz informuje o możliwości zgłaszania opinii

Ewidencja BDO w 2023 r. – pamiętaj aby ją uzupełnić!

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ma za zadanie gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, w bazie informacji o odpadach zarejestrowani muszą być tzw. wytwórcy odpadów. W przypadku gospodarstw rolnych będą to rolnicy gospodarujący na

Glifosat – NIE dla desykacji rzepaku!

16 grudnia weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 28 listopada 2023 r. przedłużające możliwość stosowania glifosatu w środkach ochrony roślin (rozporządzenie wykonawcze KE nr 2023/2660 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat). Zgodnie z jego zapisami, powołującymi się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Znamy tematykę Europejskiego Forum Rolniczego 2024

  „Wspólnota rolnicza w Europie: współpraca i wyzwania po 20 latach członkostwa Polski w UE” oraz „Ukraina członkiem UE: wpływ na rolnictwo i współpracę międzynarodową” to tematy dwóch głównych debat, które odbędą się w ramach szóstej edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Najważniejsze wydarzenie w branży rolno-spożywczej już niebawem! W dniach 20-21 marca 2024 roku, G2A Arena

Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   13 grudnia 2023 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt. „Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego”. Uczestników przywitała zastępca dyrektora KPODR Pani Lidia Lewandowska. Uczestnikami byli głównie rolnicy działający w ramach RHD, MLO,

Seminarium uprawowe

Krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko” – rozwiązanie – grudzień

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w grudniowym  wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Sztuka poznania ptaków

Kujawsko-Pomorskim Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował warsztaty przyrodnicze pn. „Sztuka poznania ptaków”. Oodbyły się one w ramach projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, którego fundatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 14 listopada zajęcia przeprowadzono w siedzibie

100 tysięcy złotych dla dziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

100 tysięcy złotych dla dziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Za nami druga edycja konkursu „Smakujemy Lokalnie”   Prawie 300 zgłoszonych Kół Gospodyń Wiejskich, 10 grantów w wysokości po 10 tysięcy złotych oraz 79 lokalnych dostawców – tak w skrócie można podsumować drugą edycję konkursu grantowego organizowanego w ramach programu “Smakujemy Lokalnie” przez Carrefour

WARSZTATY PRZYRODNICZE – Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT – OCHRONA PRZYRODY NA

5, 6, 7 i 8 grudnia 2023r. odbyło się sześć warsztatów przyrodniczych w KPODR w Minikowie w Oddziale w Przysieku, w ZS CKU w Gronowie oraz w ZS CKZ w Grubnie.  Organizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji

Gala Agrobiznesu 2023 na SGGW

29 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się tradycyjna GALA AGROBIZNESU. Jej głównym punktem programu było uroczyste podsumowanie XXXIII edycji ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP. Organizatorami Gali była Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, we współpracy z władzami SGGW. Tegoroczna Gala zgromadziła blisko 250 uczestników z całego kraju, w

Kurs przygotowującym do roli Doradcy Rolnictwa Wspieranego Społecznie

 Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy http://eul.grzybow.pl/ Kurs przygotowującym do roli doradcy RWS. Cena: 1800 zł. Termin: 15-18.02.2024 Rejestracja uczestników kursu (google.com)"  

Zimowisko dla dzieci Rolników – Karpacz – 2024

ZIMOWISKO 2024 (11-17.02.2024) Karpacz SKW „GOSPODYNI” we współpracy z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy są organizatorami ZIMOWISKA w Karpaczu OW Mazowsze dla 45 Dzieci Rolników ubezpieczonych w KRUS. Zimowisko dofinansuje Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników Dopłata Rodziców do Zimowiska na jedno dziecko wynosi: • 400,00 złotych plus • do 250,00 złotych

„Rolnictwo ekologiczne – nowe perspektywy i wyzwania”- konferencja 30.11.2023 r.

Rolnictwo ekologiczne zapewnia kompleksowe usługi w zakresie ochrony wód, żyzności gleby, różnorodności biologicznej, efektywnego gospodarowania zasobami oraz ochrony klimatu i adaptacji. Powyższe argumenty przemawiają za tym, by podejmować wszelkie działania, aby rolnictwo ekologiczne rozwijało się wykorzystując do tego badania naukowe,  innowacyjne rozwiązania dedykowane dla rolnictwa. W tym celu 30 listopada br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Konferencja pn. Promocja i upowszechnianie wiedzy o inicjatywach w obszarze badań i

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 4 i 5 grudnia br. zorganizowało w Warszawie spotkanie z przedstawicielami instytutów badawczych i jednostek doradztwa rolniczego. W spotkaniu wzięły udział wszystkie 11 Państwowych Instytutów Badawczych podległych MRiRW oraz Instytut Rybołówstwa Śródlądowego z Olsztyna.     Celem spotkania było nawiązanie kontaktów między nauką a doradztwem oraz przedstawienie przez instytuty

Coroczne uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego w Złotnikach Kujawskich

30 listopada 2023 roku w Złotnikach Kujawskich  w Restauracji Austeria odbyło się coroczne uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego współpracujących w ramach Między-Gminnego Koła Hodowców Bydła z siedzibą w Złotnikach Kujawskich. Spotkanie to odbyło się w celu podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 2022 i połączone było z częścią szkoleniową. Organizatorami spotkania były

Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego

W listopadzie br. odbył się cykl warsztatów realizowanych w ramach operacji pn. „Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego”. Prowadzącym warsztaty pradziada Pan Krystian Dreszler, znany szkoleniowiec, oraz aktywny producent prowadzący działalność MLO, z Nowego Miasta Lubawskiego masarz z dziada pradziada. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele lokalnych zakładów rzemieślniczych oraz głównie rolnicy, którzy dopiero chcą rozpocząć

Zarządzanie zasobami wodnymi – nabór wniosków

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. (do godz. 12:00). W

Żabi skok w przyrodę

13 i 20 listopada odbyły się warsztaty przyrodnicze pn. „Żabi skok w przyrodę”. Zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zajęcia, były częścią projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Fundatorem wydarzeń był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wyzwania współczesnej hodowli kóz

Konferencja organizowana w ramach operacji ,,Wyzwania współczesnej hodowli kóz” realizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sobotę 16 września odbyła się

Domowa pielęgnacja – kosmetyki z wykorzystaniem naturalnych składników

23 listopada w Oddziale Zarzeczewo Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się  szkolenie pt.: Domowa pielęgnacja – kosmetyki z wykorzystaniem naturalnych składników. Szkolenie poprowadziły specjalistki  Anna Dykczyńska oraz Milena Gawrońska. Wśród uczestników znaleźli się pszczelarze, osoby zainteresowane zdrowym stylem życia oraz doradcy rolniczy. Poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia do pobrania. Prezentacja do pobrania: Domowa

X Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej

  Program: godz. 10.00 rejestracja uczestników godz. 11.00 rozpoczęcie Forum 11:30-13:00 Panel Główny: Pieniądze dla polskich rolników do 2027 r. Zyskają czy stracą na Europejskim Zielonym Ładzie? (Magazyn Cukru) 13:30 – 14:00 przerwa kawowa 14:00 – 15:30 „Cudzoziemcy, którzy od lat prowadzą gospodarstwa w Polsce – o zmianach w polskim i europejskim rolnictwie. Wiele lat temu przyjechali z Zachodu, ale

III Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie

21 listopada 2023 roku w Minikowie, w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, odbyło się III Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie to miało na celu popularyzowanie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej, wśród członków Grup Operacyjnych. Wysoką

Do pobrania i przeczytania

  Retencja na gruntach zmeliorowanych WARUNKOWOŚĆ – normy i wymogi

Święto Gęsi na Krajnie – 11 listopada

11 listopada już tradycyjnie spotkaliśmy się w Minikowie, by pogodnie świętować i próbować potraw tradycyjnych, a szczególnie gęsiny.  

Szkolenie podyplomowe Dobrostan Zwierząt

UMK w Toruniu Instytut Medycyny Weterynaryjnej – szkolenie podyplomowe DOBROSTAN ZWIERZĄT (2 semestry) https://www.vet.umk.pl/dobrostan_zwierzat/

Konferencja Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie bioróżnorodności

Przysiek, 27.10.2023 r. Rolnictwo ekologiczne doskonale wpisuje się w tematykę ochrony bioróżnorodności. Jak wynika z samej definicji  rolnictwa ekologicznego jest to  system zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji preferującą użycie substancji naturalnych i naturalnych procesów.

Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego

24 października 2023 r. w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyły się warsztaty pn. „Kulinarne wykorzystanie wołowiny wysokiej jakości” zrealizowane w ramach operacji „Świadome i bezpieczne przetwórstwo żywności pochodzenia zwierzęcego”.  Spotkanie poprowadził dr Józef Sadkiewicz. Na samym wstępie uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, że wysoka jakość wołowiny oparta jest na trzech filarach, wynikających

Fundusz Gwarancji Rolnych

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

Czwarte szkolenie realizowane w ramach projektu „Mistrz serowarstwa”

24 października 2023 r. w  Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyło się czwarte szkolenie realizowane w ramach projektu „Mistrz serowarstwa”. Temat serów podpuszczkowych  świeżych i dojrzewających w praktyce przybliżył Sylwester Wańczyk  – znany wszystkim serowar z wieloletnim doświadczeniem, który od wielu lat skutecznie szkoli przyszłych serowarów. Większość osób biorących udział w szkoleniu

11. edycja konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”

Zapraszamy do uczestnictwa w 11. edycji konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” 14 listopada 2023 r., Airport Hotel Okęcie w Warszawie Już niebawem już po raz jedenasty odbędzie się konferencja „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” – najważniejsze wydarzenie w rolniczym kalendarzu, które gromadzi co roku grono znamienitych gości i pasjonatów rolnictwa. Konferencja „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” jest

Zgłoszenie na Jarmark Św. Mikołaja 2023 w Mroczy

Zapraszamy do uczestnictwa w Jarmarku Św. Mikołaja 10 grudnia 2023 r. Udział w Jarmarku Św. Mikołaja jest bezpłatny. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy Informacje o Jarmarku: 52 386 74 10/24/12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja

Broszura MRiRW „Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027″

Broszura do pobrania Broszura - Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 MRiRW      

Konferencja – Innowacyjne rozwiązania w racjonalnej gospodarce wodnej

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   5 października 2023 roku  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował konferencję pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w racjonalnej gospodarce wodnej” w ramach działania „Dobre praktyki i innowacje w retencjonowaniu wody w gospodarstwie rolnym”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji, przedsiębiorstw, liderzy

Konferencja pn. „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i”

  12 października 2023 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie obyła się konferencja pn. „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W konferencji uczestniczyło 80 osób.

Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2023

                                Warszawa, 09.10.2023 r. Szanowni Państwo, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2023. Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Pana Roberta Telusa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 2 lutego 2024 r.

I po bitwie!…

Ach, gdyby na świecie tylko takie istniały bitwy, bylibyśmy naprawdę szczęśliwi, a przede wszystkim – najedzeni! Kulminacja potyczek kulinarnych odbyła się na Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim dnia 7 października bieżącego roku. Mowa oczywiście o krajowym finale konkursu kulinarnego Bitwa Regionów, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Finał XXXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Minikowie – 6 października 2023

6 października 2023 r. odbył się finał wojewódzki XXXIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ. Miejscem rozgrywki finałowej było Minikowo. Organizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Mieliśmy II etapy – eliminacje powiatowe i finał wojewódzki. I etap – eliminacje powiatowe odbyły się 29 września 2023 roku w 19 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Wzięło w nich udział 444

Przetarg pisemny nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2023 Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie z dnia 2.10.2023 r.   Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 1. Oznaczenie nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

  W związku z  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków dogospodarstwa, w szczególności: 1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków; 2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami,

Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla

W dniach 12 i 26 września w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się warsztaty przyrodnicze pn. „Ptaki mojego regionu”. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, którego fundatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Powiat żniński w finale wojewódzkim olimpiady będą reprezentowali Patryk Nowak z Budzis

W piątkowe przedpołudnie (29 września) 8 młodych rolników z powiatu żnińskiego zmierzyło się z testem wyboru w ramach eliminacji powiatowych XXXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Trzy pierwsze miejsca zajęli w kolejności: Patryk Nowak z Budzisławia w gminie Rogowo, Jakub Wudziński z Nowejwsi Pałuckiej (gm Gąsawa) I Janusz Rochowiak z Dochanowa (gm. Żnin). Dwóch z nich będzie

Wizyta studyjna pn. „Szlakiem dobrych praktyk dla mieszkańców wsi”

28 września Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, gościł mieszkańców gminy Dobrcz, którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej  pn. „Szlakiem dobrych praktyk dla mieszkańców wsi” zrealizowanej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Ponad 40 osób uczestniczyło w wykładach oraz warsztatach przygotowanych przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Odpoczywaj na wsi”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Odpoczywaj na wsi” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest m.in. promowanie wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Szczegóły uczestnictwa Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie

Transfer wiedzy i innowacji

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając znaczenie transferu wiedzy oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej, przygotowało film „Transfer wiedzy i innowacji”, promującego działania PROW 2014-2020 w tym obszarze. Film powstał w ramach cyklu „przykłady dobrych praktyk z PROW 2014- 2020”. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem filmowym i wykorzystywania go

Kolejny udany konkurs i promocja ziemniaków w Minikowie

Na temat ziemniaka powiedziano i zrobiono już Polsce bardzo wiele. Od bardzo dawna to tradycyjny dla nas podstawowy produkt spożywczy, a dla dużej grupy rolników producentów ziemniaka – także w naszym regionie – ważny element dochodu z działalności gospodarczej. Ziemniaki przeznaczone dla przetwórstwa, a także do bezpośredniego spożycia muszą mieć odpowiednio inne, odpowiadające konsumentowi lub przetwórcy cechy. Dlatego wygląd,

Mistrz serowarstwa – sery pleśniowe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   12 września  Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyły się warsztaty serowarskie realizowanie w ramach operacji „Mistrz serowarstwa”. Szkolenie poprowadziła Jolanta Lunitz ze Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich. Tematem spotkania były sery pleśniowe – kierunek  produkcji dopiero „raczkujący” w serowarstwie rzemieślniczym

Szkolenia – Funkcjonowanie biogazowni rolniczych w Polsce.

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego zapraszają na serię 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce. Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i

Pszczelarstwo innowacyjne i w zgodzie z naturą

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wyjazd studyjny realizowany w ramach operacji pn. „Gospodarka pasieczna – innowacyjna i w zgodzie z naturą” wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu

Środki ostrożności – ocena ryzyka w produkcji ekologicznej

Jak dokonać oceny ryzyka oraz jakie środki ostrożności producenci ekologiczni powinni podjąć, by zabezpieczyć żywność ekologiczną przed zanieczyszczeniami  substancjami niedopuszczonymi w produkcji ekologicznej. Przykładowy formularz zawierający ocenę ryzyka oraz opis podejmowanych środków ostrożności Zał. 1 – Środki ostrożności – ocena ryzyka w systemie produkcji ekologicznej

Wyjazd studyjny – Dobre praktyki i innowacje w retencjonowaniu wody w

  W dniach 19-20 września odbył się wyjazd studyjny, w ramach działania „Dobre praktyki i innowacje w retencjonowaniu wody w gospodarstwie rolnym”, zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestniczyli Liderzy i członkowie Lokalnych Partnerstw Wodnych, Spółek wodnych, samorządowcy i doradcy do spraw wody KPODR w Minikowie. Celem było nawiązanie kontaktów pomiędzy działaczami, wymiana

Zbadaj swoje plony

Rolnictwo ekologiczne – jego potencjał i znaczenie w obliczu zmieniających się

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   PODSUMOWANIE KONFERENCJI „Rolnictwo ekologiczne – jego potencjał i znaczenie w obliczu zmieniających się trendów” oraz uroczyste podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2023   17 września br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyła się konferencja

100 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych producentów

      100 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich i lokalnych producentów! Ruszyła druga edycja „Smakujemy Lokalnie”   18 września to ważna data w kalendarzu Kół Gospodyń Wiejskich. Tego dnia bowiem rusza konkurs grantowy w ramach drugiej edycji programu „Smakujemy lokalnie” organizowanego przez Carrefour Polska, pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ważną

Barwy Lata – Dary Jesieni, fotorelacja oraz wyniki konkursów

Otwarcie wystawy, wręczenie odznaczeń Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe Pracownikom Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ na wniosek Ministra Rolnictwa

Relacja – Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizuje Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie

DZIEŃ KUKURYDZY – 12 września – fotorelacja

    Link do interaktywnej mapy poletek https://dnipola3d.kpodr.pl/minikowo-2023     Fot. Jarosław Domiński

X Wojewódzki Konkurs Orki

Na stronie internetowej palukiznin.pl tuż po  jubileuszowym X Konkursie Orki (10 września) zamieszczono relacje z tego, co wyjątkowego i związanego z branżą rolniczą działo się na polu w Podgórzynie (gm. Żnin). Znajdziecie je Państwo tutaj: Podium X Wojewódzkiego Konkursu Orki dla zawodników zza Wisły Kobiety na Zetory – X Wojewódzki Konkurs Orki – wygrana na

AKTUALIZACJA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA 2023

W ramach konsultacji publicznych z aktualizowanej SZRWRiR 2030  7 września 2023 w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji odbyła się konferencja regionalna Otwarcia konferencji dokonał Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda kujawsko-pomorski. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Kamiński dyrektor KPODR w Minikowie nt. wniosków ze zaktualizowanej diagnozy regionalnej obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w

Rozwiązanie krzyżówki pn.: „Środowisko ponad wszystko”, sierpień

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn.: „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w sierpniowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie

Dbaj o zdrowie

Konkurs plastyczny – etnograficzny „Z kulturą po drodze”

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, we współpracy z Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, zapraszają do udziału w plastycznym konkursie etnograficznym „Z kulturą po drodze” na najlepiej wykonane turystyczne mapy regionów etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs jest skierowany do instytucji kultury podległych miastom lub gminom (np. Gminne Ośrodki Kultury,

Dożynki wojewódzkie w Inowrocławiu

Dożynki wojewódzkie w Inowrocławiu – fotorelacja   fot: Marek Rząsa KPODR

Szkolenie „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”

21 sierpnia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Nowy nabór MOJA WODA – jak uzyskać dofinansowanie”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 130 osób. Celem szkolenia było przedstawienie programu Moja Woda, sposobu wypełniania wniosku

XV dożynkowe spotkanie „ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW”

19 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste XV dożynkowe spotkanie „ROLNIKÓW POMORZA I KUJAW” w Dworku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechocinku. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. W Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, której przewodniczył ks. prał. Grzegorz Karolak. W Homilii podkreślił historię i zasługi w organizacji dożynek dyrektora Centrum Organizacji Imprez – Janusza Polaka. Po

Konkurs wypieku

 

Kulinarna bitwa w województwie kujawsko-pomorskim

Kolejny etap kulinarnej rywalizacji Kół Gospodyń Wiejskich już za nami. 12 sierpnia 2023 odbył się wojewódzki finał VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla KGW „Bitwa Regionów”, którego bohaterkami były kobiety wiejskie charakteryzujące się bogatą wiedzą i doświadczeniem z zakresu kulinariów regionu, z którego pochodzą. Członkowie kół gospodyń wiejskich, zwycięzcy powiatowych etapów eliminacji, stanęli do walki o

Projekty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

  Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy, nabór 21 NOWY START – dla osób pracujących w trudnej sytuacji Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem! nabór 17 Własny biznes Twoją szansą! nabór 14 „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.

Trzynasty raz świętowaliśmy z pszczelarzami

Tak jak wskazuje tytuł, 6 sierpnia w Zarzeczewie odbyła się XIII edycja Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata, organizowana przez Oddział Zarzeczewo KPODR w Minikowie we współpracy z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.  Znamienna „rocznica” odcisnęła piętno na tegorocznej organizacji naszych pszczelarskich targów. Obawialiśmy się bowiem pogodowych niespodzianek zafundowanych nam przez niż genueński, który

Jak prowadzić pasiekę innowacyjną i w zgodzie z naturą

6 sierpnia, podczas targów Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, pszczelarze oraz miłośnicy pszczelarstwa mieli okazję do wzięcia udziału w konferencji plenerowej pod hasłem „Gospodarka pasieczna – innowacyjna i w zgodzie z naturą”. Jak wspomniał pierwszy z wykładowców – Piotr Szyszko z Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie – w dzisiejszych czasach pszczelarstwo znacząco różni się od tego,

Konkurs wiedzy ekologicznej „Z ekologią na co dzień.”

Kujawsko-pomorskie Miodowe Lato  w Zarzeczewie  to  święto pszczelarzy, pszczelarstwa i miodu. A skoro pszczoły, to bioróżnorodność i naturalnie czyste środowisko.  Przy takich okazjach warto zwracać szczególną uwagę na ochronę środowiska i przypominać jak ogromny  wpływ na przyrodę ma działalność człowieka. Często niewielkim nakładem pracy, zmianą codziennych zachowań możemy pozytywnie oddziaływać na otaczające nas środowisko.  Odpowiednia

Współpraca ułatwia życie rolnikom

 To historyczne spotkanie kierownictwa jednostek doradztwa rolniczego z kierownictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Uczestnicy spotkania (fot. MRiRW) – Jeszcze nie mieliśmy tak trudnego roku w rolnictwie. Bardzo wam dziękuję za tę współpracę, której efektem są prostsze rozwiązania dla rolników – podkreślił szef resortu rolnictwa. Podziękowania

Kolonie we Władysławowie 2023 – drugi turnus

KOMUNIKAT – szansa na Kolonie we Władysławowie 2023 Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy jest organizatorem kolonii dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.   Aktualnie trwa nabór kolonistów na Turnus 02 (10 – 18 sierpnia) – 10 miejsc Szczegóły na stronie www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl  zakładka „Kolonie” oraz tel. 52 3573002; e-mail: kolonie-kolkarolnicze@wp.pl 

Rusza drugi nabór wniosków na paliwo rolnicze

Zwrot podatku akcyzowego – 2 zł za litr zakupionego oleju napędowego. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów związanych z zakupem oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego z dołączonymi fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego. w terminie od 1 lutego 2023 r. do

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO” – sierpień

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W sierpniowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany jest w

Rozwiązanie lipcowej krzyżówki „Środowisko ponad wszystko”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn.: „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w lipcowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 oraz art. 67 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2023 r., sygn. DIW.do.6543.5.2023, w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego

12 lipca w Bajerzu – pszenica raz jeszcze

Po tygodniu od spotkania na demonstracjach pszenicy w Sławkowie i Gronowie przyszła kolej na wizytę w Bajerzu. Tam w gospodarstwie Krzysztofa Stańczykowskiego zasiano także 6 odmian pszenic ozimych HR Strzelce Grupa IHAR sp. z o.o. (Riposta, Euforia), Danko HR sp. z o.o. (Kask, Gentleman) oraz HR Smolice Grupa IHAR sp. z o.o. (Symetria, Belisa). W gospodarstwie tym, jak powiedział sam gospodarz, pszenice wysiane były w optymalnym terminie, w pełnej kompleksowej

Kolejne spotkanie na demonstracjach

3 lipca br. grupa rolników i doradców spotkała się w gospodarstwach demonstracyjnych Romualda Wiśniewskiego w Sławkowie oraz Kariny Wronieckiej w Gronowie, aby wstępnie ocenić efekty demonstracji upowszechnieniowej z tematu. „Porównanie nowych odmian pszenicy ozimej w warunkach technologii gospodarstwa rolnego”. Temat bardzo ciekawy z co najmniej 3 powodów. Po pierwsze – te same 6 odmian pszenicy ozimej wysiano w skrajnie różnych terminach w 3 gospodarstwach: w gospodarstwie Krzysztofa

Warsztaty ziołowe pn. „ZIOŁA DOBRE NA WSZYSTKO – WYKORZYSTANIE BOGACTW NATURY W ŻYCIU CZ

Warsztaty organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego to ciekawa forma spotkań, wymiany informacji i doświadczeń.  Ta forma edukacyjna cieszy się ogromnym zainteresowaniem i do udziału w warsztatach ziołowych chętnych nie brakuje. 21 i 23  czerwca oraz 11 i 12 lipca, w Grabowcu i Przysieku, odbyły się warsztaty ziołowe, które są częścią projektu realizowanego dzięki środkom

Wyjazd studyjny na Podlasie.

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   4-7 lipca br. 25 osobowa grupa rolników ekologicznych, rolników konwencjonalnych zainteresowanych ekologicznymi metodami produkcji  oraz doradców  uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na Podlasie.  Dzięki realizacji operacji  pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych”,  wpisanej do Planu

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO” – lipiec

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W lipcowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany jest w

Rozwiązanie czerwcowej krzyżówki „Środowisko ponad wszystko”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn.: „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w czerwcowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie

Powiatowo-Gminne Dożynki Powiatu Lipnowskiego 2023

Zapraszamy na  Powiatowo-Gminne Dożynki 2023 Powiatu Lipnowskiego  26 sierpnia 2023 r. (sobota) do miejscowości Bobrowniki W ramach obchodów odbędą się m.in. konkursy: Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2023 Regulamin.pdf Karta zgłoszeniowa.pdf Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatowo-Gminnych Dożynek 2023 Regulamin.pdf organizator: Powiat Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, tel.54 30 66 133/132, e-mail: projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl, d.siedlecki@lipnowski.powiat.pl.  

Mistrz serowarstwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   4 lipca 2023 r. w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyło się drugie szkolenie realizowane w ramach operacji „Mistrz serowarstwa”. Tematem spotkania były sery włoskie z masy parzonej, w tym najpopularniejszy z nich mozzarella. Szkolenie poprowadził Giacomo Zambelli

„Rozstrzygniecie konkursu Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki III, Edycja w województwie

  1 lipca 2023 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), odbyło się uroczyste  podsumowanie konkursu Agroliga 2023. Prezenter przedstawił uczestnikom spotkania informacje o regulaminie konkursu Agroliga w ramach realizacji operacji przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa

Warsztaty „Aktualizacja Powiatowych planów Wodnych”

27 czerwca 2023 r. w  Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyły się Warsztaty pn.: „Aktualizacja Powiatowych Planów Wodnych”, z udziałem Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szkolenie rozpoczął i gości powitał  Ryszard Zarudzki z-ca Prezesa ARiMR, przewodniczący Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głos zabrał także Ryszard Kamiński Dyrektor

XXII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.

1-2 lipca 2023 r. odbyła się XXII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie. Prezentowane było bydło mleczne, mięsne, owce i kozy. BYDŁO MLECZNE Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Region Oceny Północ z/s w Minikowie Komisja w składzie: Sędzia Główny – Erica Rijneveld (Niderlandy) Asystent Sędziego – Mieczysław Kopiczko (PFHBiPM) W Wystawie uczestniczyło 15

Świadczenie dla sołtysa – już można składać wnioski

03.07.2023 Od 1 lipca 2023 r. można składać wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Świadczenie to mogą uzyskać osoby, które pełniły funkcję sołtysa i uzyskały wiek emerytalny.   Jak zawnioskować? Należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce

Warsztaty ziołowe w Minikowie pn. „ZIOŁA DOBRE NA WSZYSTKO

Warsztaty ziołowe w Minikowie pn. „ZIOŁA DOBRE NA WSZYSTKO – WYKORZYSTANIE BOGACTW NATURY W ŻYCIU CZŁOWIEKA”, „Kwiaty – barwna podróż w świat etnobotaniki" Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie to miejsce spotkań, wymiany informacji i doświadczeń. 19, 21,22 i 23  czerwca odbyły się warsztaty ziołowe, które są częścią projektu realizowanego dzięki środkom pochodzącym

Nagrody i wyróżnienia na Wystawach – 1 lipca 2023 r.

Wyróżnienia: AgroTech, Dni Pola, Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – bydło mięsne, Konkurs AgroLiga, KRUS – Bezpieczne Gospodarstwo, Mistrzowie Agro i inne Nagrody Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH 2023 • GRAND PRIX Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii: Ciągniki i maszyny rolnicze, otrzymuje EUROMASZ SJ. W.G. Schienke, Lipka •  Nagroda Dyrektora KPODR w Minikowie w kategorii: Ciągniki

DEBATA – „Rolnictwo dziś i jutro”

1 lipca 2023 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyła się DEBATA pn. „ROLNICTWO DZIŚ I JUTRO”, na temat konkurencyjności polskich produktówrolnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Wykład wprowadzający „Konkurencyjność polskiego sektora rolnego w świetle zmieniających się uwarunkowań rynkowych” do pobrania poniżej:  Konkurencyjność_polskiego_rolnictwa_M_Dziwulski

Dni Pola oraz Agro-Tech znowu w formie

1 lipca godz. 10-11   godz. 12 Otwarcie Imprez Manewry Łąkowe - 2 lipca powtórka! AgroTech Minikowo godz. 12.00   2 lipca Manewry łąkowe – drugi dzień   Kujawsko-Pomorskie Dni Pola AgroTech Minikowo godz. 12.00  

Konkurs „Przyjazna Wieś”

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie. "Przyjazna wieś" to konkurs,

Zagrożenia dla zbóż – prognoza na lato 2023

Ten rok jest bardzo podobny do ubiegłego jeśli chodzi o układ temperatur, ale było nieco więcej opadów jesiennych i wiosennych. To będzie miało wpływ na rozwój chorób na polach. Żyto i jęczmień ozimy w połowie maja zazwyczaj kłoszą się, pszenica ozima i pszenżyto są w tym czasie na  etapie liścia flagowego, a zboża jare są na różnych etapach krzewienia lub na początku strzelania w źdźbło

Gala Konkursu AgroLiga 2022

22 czerwca bieżącego roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się Gala Konkursu AgroLiga 2022. Na Gali przyznane zostały nagrody AgroLigi – konkursu, w którym wyróżniani są najlepsi rolnicy oraz firmy z sektora rolnego w Polsce. W uroczystości uczestniczyli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Gratulacje przekazywali miedzy innymi: Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa

Konkurs AGRO-wczasy

    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Lokalną Organizacją Turystyczną PAŁUKI, zapraszają do udziału w konkursie AGRO-wczasy   na najlepsze: obiekty noclegowe, usługi turystyki wiejskiej i obiekty oferujące atrakcyjną kuchnię regionalną, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia można dokonać w jednej

W Świeciu polędwica z jelenia skradła podniebienia jurorów

W niedzielę 18 czerwca wioska chlebowa w Janiej Górze na terenie powiatu świeckiego, od rana tętniła życiem. Wszystko za sprawą odbywającego się tam powiatowego etapu Bitwy Regionów. W szranki stanęło czternaście Kół Gospodyń Wiejskich. Komisja konkursowa w składzie: eksperci kulinarni Jarosław Bruś i Szymon Brukwicki oraz Karol Będkowski i Michał von Ossowski, mieli bardzo smaczne

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych

W ramach projektu pn. „Bioróżnorodność – bogactwo polskiej wsi”, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Fundacja Ziemia i Ludzie zorganizował 14 i 15 czerwca br. szkolenia wyjazdowe do Ekologicznego Gospodarstwa Zielarskiego Państwa Agnieszki i Piotra Wróbel, którzy mieszkają w Gołotach, gm. Unisław. Szkolenia pn. „Ochrona różnorodności  biologicznej na terenach rolniczych” miały na celu przedstawienie

Konferencja Forum dla Wsi „Trzy Filary Bezpieczeństwa”

  Program konferencji oraz informacje na temat wydarzeń towarzyszących znajdują się na stronie www.forumdlawsi.pl

Świat się kręci wokół wsi – konkurs filmowy

  Zapraszamy młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 lat, do nagrywania i przysyłania nam swoich filmów, pokazujących, jak zmienia się polska wieś. Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe. Jak się zgłosić? Zgłoszenia przyjmujemy

Kolejne szkolenie polowe na upowszechnieniu w rzepaku

W gospodarstwie Michała Sadowskiego w miejscowości Wybczyk w gminie Łubianka przeprowadziliśmy pierwsze w tym sezonie szkolenie na demonstracji upowszechnieniowej. U rolnika realizowane są tematy pod ogólnym tytułem „Porównanie odmian rzepaku (zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy) w warunkach technologii gospodarstwa rolnego.” Tą problematyką zainteresowana jest spora grupa rolników. Wynika to z wielu uwarunkowań plonowania odmian roślin uprawnych i różnic, jakie

Święto rolnictwa w Wielkopolsce – IV Krajowe Dni Pola 2023 w Sielinku za nami!

Tysiące odwiedzających z całej Polski, setki poletek demonstracyjnych i zwierząt, degustacje wielkopolskich smakołyków, występy regionalnych zespołów muzycznych, nowoczesny i zabytkowy sprzęt rolniczy – to wszystko czekało na odwiedzających podczas IV Krajowych Dni Pola, które 3-5 czerwca odbyły się w Sielinku, koło Opalenicy. Organizatorem wydarzenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  – Krajowe Dni Pola

XVI Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i

Spotkanie kobiet wiejskich „Kobiety to dobry klimat”.

W dniach 23-25 maja 2023 r. w Gdańsku w hotelu Novotel odbyła się konferencja „Spotkanie Kobiet Wiejskich”, pod hasłem: „Kobiety to dobry klimat”, organizowana przez: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Warszawie, Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą i Pomorską Izbę Rolniczą. Trzydniowe spotkanie poprowadziła Zofia Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W ramach wydarzenia odbyły się prezentacje

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO” – czerwiec

    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W czerwcowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukaże się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany

Dni Otwartych Drzwi – Targi Rolno-Budowlane w Zarzeczewie

Gwarnie i kolorowo, tak było podczas DNI OTWARTYCH DRZWI – Targów Rolno-Budowlanych, które odbywają się w malowniczo położonym wśród zieleni nad Zalewem Włocławskim Zarzeczewie. Była to 42. edycja targów organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podobnie, jak w latach poprzednich głównym celem imprezy jest pogłębienie integracji środowiska wiejskiego i miejskiego. Nasze targi odwiedziło 12 tys.

PIERWSZE WYDARZENIE DEMONSTRACYJNE IPMWORKS W 2023 ROKU

  Probiotechnologia w Integrowanej uprawie pszenicy, rzepaku i buraka cukrowego oraz wprowadzenie do systemu jakości Integrowanej produkcji w ramach gospodarstwa   25 maja, na terenie gospodarstwa pana Jarosława Tarnickiego w Tłuchowie, odbyło się pierwsze w tym roku wydarzenie demonstracyjne realizowane w ramach projektu IPMWORKS. Tematem spotkania była „Probiotechnologia w Integrowanej uprawie pszenicy, rzepaku i buraka

Rozwiązanie majowej krzyżówki „Środowisko ponad wszystko”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn.: „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w majowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie

ODSZEDŁ NASZ KOLEGA ROMAN GIBASZEK

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi ŚP. Romana Gibaszka Roman Gibaszek pracował w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie od 2007 roku. Był specjalistą w zakresie ochrony informacji niejawnych, bhp, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Roman zawsze i szczerze dzielił się z nami swoją ogromną wiedzą, doświadczeniem, pogodą ducha oraz

Bydgoski specjał stara się o unijny certyfikat

24 maja br. w Minikowie odbyła się konferencja prasowa z producentami kiełbasy bydgoskiej. Kilka zakładów mięsnych z naszego regionu, wspieranych przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, przygotowało wniosek o przyznanie temu produktowi unijnego znaku Chronione Oznaczenie Geograficzne. Kiełbasa bydgoska surowa wędzona jest produkowana od ponad 50 lat i cieszy się uznaniem nie tylko konsumentów, ale

Konferencja – Zarządzanie Gospodarką Odpadami 17 maja 2023

17 maja 2023 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, którą zorganizowano w ramach tegorocznego Forum Ochrony Środowiska. Wydarzenie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i było ono częścią projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i

Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK, Minikowo 18 maja 2023

Już po raz piąty w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu Janusz Kowalski. Podczas wydarzenia rozmawiano na temat wyzwań stojących przed producentami rzepaku w związku z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz sytuacją na rynkach światowych. Międzynarodowy Dzień Rzepaku organizują wspólnie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i

Rola bioróżnorodności w produkcji sadowniczej

16.05.2023 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował w Gospodarstwie Sadowniczym Aliny i Wojciecha Klimkiewiczów w Nowej Rudzie szkolenie „Rola bioróżnorodności w produkcji sadowniczej”. Celem spotkania było zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z bioróżnorodności oraz możliwościami wprowadzania w gospodarstwach owadów zapylających. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z możliwościami poprawy jakości owoców. Grzegorz Pruszyński,

Dobre praktyki z terenu woj. dolnośląskiego – Kraina Wygasłych Wulkanów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   17-20 kwietnia oraz

Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów 2023

Wyniki  XXII edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”, który odbył się 14 maja 2023 roku w Minikowie Przewodnicząca Jury – Izabella Byszewska Komisja oceniająca produkty: Izabella Byszewska – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Dominik Orłowski – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Grażyna Szelągowska – Muzeum Etnograficzne w Toruniu Komisja oceniająca potrawy: Grażyna

Targi LATO NA WSI Święto Smaku i Tradycji

W piękną, majową sobotę i niedzielę mieliśmy Targi Lato na Wsi – Święto Smaku i Tradycji. Ponad 350 wystawców, oferowało rośliny do ogrodów, tradycyjne kulinaria, rzemiosło i rękodzieło. Targi uzupełnił Pokaz Drobnego Inwentarza. Dziękujemy, za tak liczny udział w naszej imprezie. Zapraszamy na kolejne!   Sobota godz 9.30-10.30 godz 11.30-12.30   Rozstrzygnięcie regionalnego etapu konkursu

Podpisanie porozumienia o współpracy między KPODR w Minikowie i UMK w Toruniu

11 maja w Minikowie, nastąpiło podpisanie Porozumienia o współpracy między Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR), a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Porozumienie ma na celu wzmocnienie mechanizmu wspierającego sieć współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym UMK i Ośrodkiem. KPODR reprezentowali: dr Ryszard Kamiński – dyrektor Ośrodka, Lidia Lewandowska – zastępca dyrektora,

Pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności

Szanowni Państwo, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska i pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności. Projekt ten docelowo przewiduje budowę cyfrowego systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Sukcesywnie realizujemy poszczególne etapy

 Szkolenie pn. „Mój Prąd – zmiany w Programie”

5 maja br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn. „Mój Prąd – zmiany w Programie”. W szkoleniu wzięło udział 50 osób. W Dzień Ziemi (22 kwietnia) oficjalnie rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd 5.0. Program

Ogólnopolski konkurs Doradca Roku

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w IV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „DORADCA ROKU”.  Zapraszamy do udziału w konkursie. Do pobrania Regulamin konkursu Regulamin_Konkursu_Doradca_Roku – IV edycja Przykład wypełnienia załącznika nr 2a

Konkurs AgroLiga 2022/2023

Zapraszamy serdecznie do udziału projekcie pt.: „Konkurs Argoliga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja”. W tym roku ponownie na etapie wojewódzkim zostaną wybrani Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnik i Firma. Wyłonieni Mistrzowie reprezentować będą nasz region w tym konkursie na szczeblu krajowym. Pierwszy, wojewódzki etap konkursu, przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce. Następnie

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Drodzy Państwo, 6 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. W konsekwencji wprowadzenia powyższych aktów prawnych podmiotem prowadzącym bazę danych koniowatych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polski Związek

Konkurs – krzyżówka pn.: „Środowisko ponad wszystko”, kwiecień 2023

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn.: „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w kwietniowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie

Wiosenna lustracja demonstracji w Wybczyku Sławkowie i Gronowie

Jak wcześniej pisaliśmy, w bieżącym sezonie założono w gospodarstwach rolników kilka demonstracji z uprawy rzepaku i pszenicy w warunkach technologii gospodarstwa rolnego. U Michała Sadowskiego w Wybczyku wysiano 6 odmian rzepaku ozimego z 2 hodowli: Rapool Polska sp. z o.o. oraz Hodowli Roślin Strzelce Grupa IHAR. Siew 27 sierpnia wykonano strip-tillem z rozstawą rzędów 33

Relacja z warsztatów „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach

18 kwietnia 2023 r. w Rojewie odbyły się warsztaty pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” połączone z posiedzeniem Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem spotkania było zaprezentowanie wyników pracy zespołu ds. rekomendacji i postulatów zmian w prawie wodnym dotyczącym tworzenia, funkcjonowania i wsparcia dla spółek wodnych, oraz wypracowanie rozwiązań na rzecz

Forum innowacji województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie

25 kwietnia 2023 roku w Minikowie, w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, odbyło się Forum innowacji województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie to miało na celu zainspirowanie uczestników i promowanie rozwiązań ukierunkowanych na nowoczesne rozwiązania w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ważnym elementem forum był transfer wiedzy

Otwarcie pierwszej samorządowej farmy fotowoltaicznej w Kiełbasinie

Gmina Chełmża jako pierwsza w Polsce wybudowała farmę fotowoltaiczną. Decyzję o jej budowie podjęto w 2018 roku od tego czasu trwały prace projektowe, a późnij wykonawcze. Obiekt został wybudowany na terenie byłej żwirowni w Kiełbasinie. Moc 1800 zainstalowanych paneli to 1 MW. Koszt inwestycji wyniósł 4 409 167,76 zł z czego 3 320 000 pochodziło z Rządowego Programu Polski

Poznaj Smak Produktu Rodzimego na przykładzie jagnięciny rasy rodzimej

POZNAJ SMAK PRODUKTU RODZIMEGO Twórz go i kreuj z niego!!! Relacja z warsztatów, które odbyły się 20 kwietnia w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie Program wspólny – Instytutu Zootechniki PIB z Krakowa; Szlaku Niech Cię Zakole i Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie   W warsztatach brały udział Panie z Kół Gospodyń

Warsztaty serowarskie realizowane w ramach operacji „Mistrz serowarstwa”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   19 kwietnia 2023 r. w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej odbyły się pierwsze z cyklu czterech warsztatów serowarskich realizowanych w ramach operacji „Mistrz serowarstwa”. Zgodnie z założeniami uczestnikami byli rolnicy zajmujący się przetwórstwem mleka lub posiadacze krów mlecznych i kóz.

Kujawsko-Pomorski dzień doradztwa rolniczego

20 kwietnia w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Kujawsko-Pomorski dzień doradztwa rolniczego”. Spotkanie było doskonałą okazją do spotkania przedstawicieli instytucji, samorządów, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców i emerytowanych pracowników Ośrodka. W całym kraju trwają obchody 100-lecia doradztwa rolniczego, konferencja była elementem tego wydarzenia organizowanym na szczeblu

Krajowe Dni Pola – Co nas czeka na największym, bezpłatnym wydarzeniu rolniczym w tym

Ponad 400 odmian roślin uprawnych, setki zwierząt, nowoczesny oraz historyczny sprzęt rolniczy, występy regionalnych zespołów, rękodzieło, degustacje na stoiskach kół gospodyń wiejskich oraz całkowicie darmowy wstęp dla każdego chętnego – to wszystko, a nawet wiele więcej, czeka na osoby, które już 3-5 czerwca pojawią się w Sielinku, koło Opalenicy, na IV Krajowych Dniach Pola organizowanych

MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy rozpoczęty. Zgłoś swoich kandydatów

Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą „Express Bydgoski”, „Gazeta Pomorska” i „Nowości Dziennik Toruński”, a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn „Strefa Agro”. Zgłoś swoich kandydatów do wyróżnień. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest

Ochrona Zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich

5 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie online „Ochrona Zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  W szkoleniu wzięło udział 39 osób. Byli  to rolnicy, doradcy rolni, samorządowcy oraz osoby zainteresowane ochroną przyrody na

Rozwiązanie krzyżówki marcowej – Środowisko ponad wszystko

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn.: „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w marcowym wydaniu naszego miesięcznika, w ramach projektu ekologicznego pn.: „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie

NGO dla początkujących

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   28 marca 2023

Kolejna krzyżówka i atrakcyjna nagroda – Środowisko ponad wszystko

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany jest w

Cykl wiosennych szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa

Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich w 2023 r. – zapis video i

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video szkolenia "Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich w 2023 r.”, które odbyło się 30 marca 2023 r. Link do zapisu wideo: https://www.youtube.com/watch?v=tgbS5ryURXg Link do prezentacji: https://www.notowania.kpodr.pl/news2,69.html#tresc_strony   Zapraszamy również na szkolenia hybrydowe dotyczące płatności bezpośrednich, warunkowości oraz ekoschematów, które odbędą się w kwietniu: 14 kwietnia 2023 r., godz. 10:00 Link

OSTRZEŻENIE przed działalnością EXHIBITORS NETWORK

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ostrzega przed działalnością nieuczciwych firm, podejmujących próby dotarcia do wystawców, którzy prezentują się na targach. W ostatnich dniach do wielu naszych Wystawców trafiły pisma od firmy EXHIBITORS NETWORK. W latach ubiegłych miał miejsce już taki sam proceder rozpowszechniany przez firmę EXPO GUIDE. W dokumentach  przesłanych przez tą firmę wymieniony

Demonstracja ekologiczna „RZEPAK”

23 marca 2023 r. rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczyli w demonstracji ekologicznej z zakresu ekologicznej uprawy rzepaku. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją gospodarstwa. Gospodarz omówił warunki glebowo-klimatyczne, płodozmian, wyniki badań gleby oraz sposób uprawy gleby przed siewem rzepaku. Rolnicy dowiedzieli się o zastosowaniu nawożenia i pielęgnacji roślin. Zaprezentował nowe innowacyjne rozwiązania nawożenia, a całość uprawy i

ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ BADAŃ OKRESOWYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Bydgoszczy informuje iż 15 marca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 8 lutego 2023 r., która uchyla przepisy w zakresie środków ochrony roślin, czasowo zawieszone z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez SARS-CoV-2. Wobec powyższego

XXXI Forum Pszczelarzy

  25 marca br. w Toruniu odbyło się XXXI Forum Pszczelarzy. Organizatorem Forum był Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu. Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Kujawsko -Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Swoją obecnością zaszczycili: Posłanka na Sejm RP Pani Joanna Borowiak, Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau,

Rozbiór mięsa dla rolników

13 marca br. w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie odbyło się szkolenie stacjonarne zorganizowane przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP pn. „Rozbiór mięsa wołowego dla hodowców bydła mięsnego”, które zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie, dokonał oficjalnego otwarcia i przywitał zgromadzonych słuchaczy. Celem szkolenia

VII KORONOWSKIE IMPRESJE KULTURALNO-KULINARNE

11.03. 2023 r. 11 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koronowie odbyły się VII Impresje Kulturalno-Kulinarne w Koronowie. Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Koronowa oraz Gminna Rada Kobiet. Uczestniczyły w nim gminy: Dobrcz, Gostycyn i Jeżewo. Prowadzącymi, którzy czuwali nad programem imprezy, byli Ewa Szymańska – przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet i Radna Rady Miejskiej w Koronowie

Festiwal Polska od Kuchni – przedłużono termin zapisów do konkursów dla KGW do

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”. Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci! Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu,

Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku. Termin zgłoszenia udziału w konkursie pierwotnie był do 15 kwietnia 2023r., ale został wydłużony

Uwaga na masowy nalot chowacza brukwiaczka

Od soboty 18 marca obserwujemy na plantacjach rzepaku ozimego masowy wylot chowaczy, a zwłaszcza chowacza brukwiaczka. Obserwacje, jakie prowadzimy na polach w Starym Toruniu wykazały w piątek 17 marca po południu tylko 1 sztukę chawacza brukwiaczka (po 3 dniach), w niedzielę 19 marca stwierdzono 65 sztuk, a w poniedziałek po południu naliczono już prawie 350 sztuk owadów dorosłych. Dopóki były w nocy przymrozki i gleba nie była wygrzana do temperatury

Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2023, edycja krajowa

  Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Konkurs realizowany jest pod patronatem Centrum Doradztwa w Brwinowie oraz Koalicji Żywa Ziemia. Nagroda została ufundowana w 2009 r. przez WWF w ramach Programu na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. Do tej pory już ponad 70 rolników i rolniczek, zostało

Dwa dni rozmów o przyszłości rolnictwa na Europejskim Forum Rolniczym

Jasionka, 23.03.2023 Dobiegło końca V Europejskie Forum Rolnicze. Przez dwa dni intensywnych rozmów w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa, starano się wypracować rozwiązania sprzyjające rozwojowi obszarów wiejskich. Forum zgromadziło ponad 3000 uczestników. Pierwszy dzień rozmów obfitował w spotkania samorządców oraz polityków na najwyższym szczeblu. W debacie „Przyszłość rolnictwa europejskiego. Czy

Szkolenie pn. Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym

15 marca br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował   szkolenie stacjonarne w Pokrzydowie pn.  „Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym” Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział 74 osoby, głównie rolnicy ekologiczni, którzy utrzymują bydło w swoich gospodarstwach, ale także rolnicy, którzy dopiero chcą zająć się produkcją zwierzęcą. Wśród

Wpływ odczynu gleby na życie roślin

15 marca 2023 odbyło się szkolenie online pn.: „Wpływ odczynu gleby na życie roślin”. Organizatorem szkolenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Szkolenie odbyło się w ramach programu edukacyjnego pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” i było ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

9-10 marca 2023 roku beneficjenci projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w szkoleniu marketingowym zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wykłady prowadziła Anna Stachniuk – doradca strategiczny przedsiębiorstw i specjalistka z zakresu marketingu firm w internecie. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę na temat tego jakie działania podjąć, by

INNOWACYJNY FARMER 2023

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konkursu organizowanego przez Grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl. Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2023 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego należącego do KPODR

Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych KPODR- Załącznik nr 1 Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych KPODR- Załącznik nr 2 Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych KPODR- Załącznik nr 3 Wykaz zbędnych lub zużytych składników rzeczowych KPODR- Załącznik nr 4

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia

9 i 10 marca w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji in. Leona Janty – Połczyńskiego odbyły się szkolenia pn. „Ochrona różnorodności  biologicznej na terenach rolniczych  i instrumenty wsparcia”, które zostały zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Fundację Ziemia i Ludzie. Pierwszy dzień szkolenia otworzyła Pani Lidia Lewandowska z-ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa

ZMIANY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE BADAŃ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Bydgoszczy informuje iż 15 marca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 8 lutego 2023 r., która uchyla przepisy w zakresie środków ochrony roślin, czasowo zawieszone z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego przez SARS-CoV-2. Wobec powyższego

Jak tworzyć, pisać i realizować projekty na wsi? Szkolenia dla kobiet z obszarów

Akcje charytatywne, lokalne festyny, okolicznościowe pikniki, promocja produktów lokalnych i regionalnych, warsztaty dla dzieci i seniorów – to główne aktywności kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, które pozwalają im kultywować i promować lokalną kulturę wśród mieszkańców oraz wspierać rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej. Kobiety są filarami tych organizacji. Dlatego zapraszamy na szkolenia

Łąki kwietne w krajobrazie rolniczym i miejskim

3 marca w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji in. Leona Janty – Połczyńskiego odbyło się szkolenie pn. „Łąki kwietne w krajobrazie rolniczym i miejskim”.  Spotkanie otworzył dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Zarudzki. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu byli m.in. studenci z Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych z Uniwersytetu Kazimierza

„Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji

1 marca br. w ramach projektu pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Szkolenie pedagogiczne: Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   W dniach 23.01.-24.02.2023

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA POMYSŁÓW W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY UE – zgłoś swój

   Nakło nad Notecią, 01.03.2023 r. Szanowni Państwo, W związku z dużą ilością pytań i chęcią zgłaszania swoich pomysłów na projekty/inicjatywy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w projektowanej LSR ramach środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 lub Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, informujemy, że termin na zgłaszanie pomysłów zostaje

Cykl wiosennych szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa

Dyrektor KPODR w Minikowie ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika ogrodniczego TV 521

OGŁOSZENIE Minikowo, 3 marca 2023 r. Do pobrania: Ogłoszenie zał. 1 Formularz ofertowy zał. 2 Oświadczenie oferenta Aneks do ogłoszenia Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika ogrodniczego TV 521 1. Nazwa i siedziba: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, telefon 52 386 72 14 2. Miejsce i

Dzień Sołtysa w Minikowie

Organizatorzy: Współorganizator: 13 marca br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbył się Dzień Sołtysa. Gości przywitał Ryszard Kamiński – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Następnie zaproszeni mogli podziwiać występ zespołu „Jabłoneczka” z Sadek. Poseł na Sejm RP – Ewa Kozanecka – w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę, jaką

Targi Ferma w Bydgoszczy

W dniach 24-26.02.2023 r. odbyły się Międzynarodowe Targi Bydła, Świń i Drobiu w Bydgoskim Centrum Wystawienniczo-Targowym. W Targach uczestniczyło blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy w tym z Korei Południowej, Holandii, Włoch, Niemiec, Czech czy Danii. Szacuje się, że podczas trzech dni Targi odwiedziło około 10 000 osób. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie aktywnie uczestniczył

KONKURS – KRZYŻÓWKA „ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka pn. „Środowisko ponad wszystko”. W marcowym wydaniu miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” ukażę się konkurs, w którym uczestnicy będą mogli wykazać się swoją wiedzą z obszaru ekologii, ochrony środowiska i rolnictwa. Konkurs organizowany jest w

Krzyżówka – Środowisko ponad wszystko

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „Środowisko ponad wszystko”, która zamieszczona była w lutowym wydaniu miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska, w ramach projektu ekologicznego pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” W konkursie udział

Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24 lutego bieżącego roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie; Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty–Połczyńskiego odbył się Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Tematem przewodnim konferencji były zmiany w sadownictwie oraz możliwości pozyskania środków finansowych związanych produkcją sadowniczą. Celem konferencji była aktualizacja wiedzy dotyczącej ochrony przed chorobami i szkodnikami w uprawach sadowniczych oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej nawożenia

Szkolenie pn. „Energia dla Wsi i Eko-Klimat”

  20 lutego br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Energia dla Wsi i Eko-Klimat”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 130 osób. Celem szkolenia było przedstawienie programów proponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Szkolenie pn. Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym

21 lutego br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował szkolenie online pn.  „Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym” Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 70 osób.  Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami niezbędnymi do wydajnego chowu i hodowli bydła w systemie rolnictwa ekologicznego. Szkolenie poprowadził wykładowca

KP Urząd Marszałkowski informuje o naborze wniosków

Trwa nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Wnioski mogą dotyczyć zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, przez co rozumie się eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji tych urządzeń, a w szczególności

Wizyta na Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej w Norymberdze

 15-18 lutego 2023 r. W tym roku 46 osobowa grupa rolników ekologicznych zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Producentów Ekologicznych EKOŁAN uczestniczyła w Targach Bio Fach, które są wiodącymi na świecie Targami żywności ekologicznej. Targi Bio Fach to doskonała okazja by spotkać się z producentami z rynku ekologicznego i zainspirować się nowymi trendami. To jest również miejsce,

Rolnik Pomorza i Kujaw 2022

18 lutego, w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku odbyło się spotkanie z laureatami konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2022”. Kapituła konkursu i Rada Honorowa „Rolników Pomorza i Kujaw”, przyznała dyrektorowi KPODR w Minikowie dr Ryszardowi Kamińskiemu, tytuł „Honorowego Rolnika” w uznaniu za szczególne zasługi dla rozwoju rolnictwa województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” i Obowiązki rolnika w świetle nowej Ustawy o

Szkolenie, które odbyło się 13.02.2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dotyczyło Ekoschematów ,,Dobrostan Zwierząt" oraz obowiązków dla posiadaczy zwierząt, w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie w formie online (w której uczestniczyło 240 osób). Prelegentkami były specjalistki z Działu Technologii

SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE UPOWSZECHNIANIE MODELU USAMODZIELNIANIA OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPE

16 lutego 2023 r. w formie online odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające upowszechnianie modelu usamodzielniania osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (PCPR), a partnerami – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Drób na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby–warunki-zwolnienia-z-rejestracji

Pamiętaj o sprawozdaniu w BDO do 15.03

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma na celu zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Corocznie wiele podmiotów, w tym rolnicy posiadający powyżej 75 hektarów ziemi, jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu

Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej

Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich 1-2 marca 2023, Centrum Prasowe Budynek Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa    Partnerzy projektu RENALDO oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zapraszają na dwudniową konferencję zatytułowaną " Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich”.

Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Parlamencie

Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie biorą udział w wystawie IPMWORKS w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pt. „W stronę Europy bez pestycydów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i reformy dotyczącej stosowania środków ochrony roślin zgodnych ze zrównoważonym rozwojem”. Dzień czwarty –  wizyta Komisarza UE Janusza Wojciechowskiego na wystawie w parlamencie Europejskim w Strasburgu. Debata plenarna

IV KONKURS NA RYMOWANKĘ JUŻ OGŁOSZONY!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego

II edycja konkursu – My i RYBY

Zachęcamy do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?", którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacja

Styczniowa Rada Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

31 stycznia 2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego przy współudziale Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Spółki wodne jako część systemu zarządzania infrastrukturą wodną na obszarach wiejskich. Potrzeby i możliwości poprawy sytuacji spółek wodnych w społecznościach lokalnych.” połączona z posiedzeniem Rady Partnerstw Wodnych

LGD TWORZY BAZĘ POMYSŁÓW W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY UE – zgłoś swój projekt!

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami związanymi z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty/inicjatywy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w projektowanej LSR w ramach środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 lub Planu Strategicznego dla

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie

100 litrów krwi na 100-lecie doradztwa rolniczego.

100 litrów krwi na 100- lecie doradztwa rolniczego Dołączcie do ogólnopolskiej akcji. Zgłoście się do oddziału terenowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub do punktu mobilnego i podajcie  hasło: „ODR” Oddając krew, ratujecie czyjeś życie!   1 lutego Ośrodki Doradztwa Rolniczego rozpoczynają akcję krwiodawstwa z okazji 100 – lecia doradztwa rolniczego. Do 1 września można zgłaszać się do

53. Konferencja „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”, Mielno

Szanowni Państwo! W imieniu komitetu organizacyjnego, serdecznie zapraszam na 53. Konferencję „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”, która odbędzie się w terminie: 11-12 maja 2023 r. w Mielnie. W załączeniu materiały dotyczące konferencji z jednoczesną prośbą o powiadomienie zainteresowanych osób i instytucji współpracujących z Państwem. Materiały można również pobrać ze stron: www.ziemniak-bonin.pl, www.ihar.edu.pl. Zgłoszenie-konferencja-Mielno-2023 Jeszcze raz serdecznie

Gala Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw

28 stycznia bieżącego roku odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Gala Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw. To już jubileuszowa, XX edycja konkursu promującego osiągnięcia i dorobek gospodarstw z obszaru Kujaw i Pomorza. Do konkursu nominowano 23 rolników. Laureatami GRAND PRIX  Konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2022” zostali W kategorii Produkcja Roślinna Irena i Mariusz

Lista odmian zalecanych (LOZ) na rok 23 w kujawsko-pomorskim

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, a Województwem Kujawsko-Pomorskim i Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w

Spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego w Zespole Szkół Agro

        „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   23 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie Lokalnego Partnerstwa Wodnego Powiatu Bydgoskiego, które miało miejsce w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie. https://zsae-karolewo.home.pl/ Otworzył je i powitał gości wicestarosta Powiatu Bydgoskiego, Zbigniew Łuczak. Spotkanie prowadził przewodniczący

Podwójne Złoto platformy doradczej eDWIN na targach Polagra Premiery!

Platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, otrzymała dwa Złote Medale na targach Polagra Premiery. Nagrody są przyznawane produktom wyróżniającym się innowacyjnością przez ekspertów oraz samych konsumentów i uczestników targów. – To dla nas bardzo duże wyróżnienie, ale jednocześnie motywacja do dalszej, wytężonej pracy nad rozwiązaniami, które przyczynią się do rozwoju polskiego

Krajowe Dni Pola – trzy dni atrakcji z wieloma partnerami

Trzydniowe obchody główne, atrakcje dla rolników, mieszkańców wsi i miast, dorosłych oraz dzieci i młodzieży, patronaty honorowe oraz medialne ze strony najważniejszych instytucji i mediów, współpraca z wieloma partnerami – tak w skrócie będą przedstawiały się Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 3-5 czerwca 2023 roku

CYKL SZKOLEŃ – OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE ROZPOCZYNA REALIZACJĘ DWULETNIEGO CYKLU SZKOLEŃ Z TEMATYKI OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE   Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Operacja przewiduje organizację 130 szkoleń i przeszkolenie 3200 osób. Realizacja szkoleń

 Szkolenie pn. „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”

10 stycznia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 90 osób. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zmianami, które zostały wprowadzone w Programie

Od 6 stycznia 2023 r. obowiązują zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt weszła w życie 6 stycznia 2023 r. Zmiany spowodowane wprowadzeniem tych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma

Zimowisko w Zakopanem 2023

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” wzorem ubiegłych lat informuje za pośrednictwem Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, organizuje zimowisko 7-dniowe w Zakopanem w ośrodku wypoczynkowym „ZAKOPIEC”, ul. Jaszczurówka 23c dla dzieci wiejskich, których przynajmniej jedno z rodziców ubezpieczone jest w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub z tej instytucji pobiera świadczenie. Zimowisko dla ok. 50 dzieci odbędzie się w dniach od 4 do 10 lutego

Rolniku pamiętaj o przygotowaniu Kart Ewidencji Odpadów!

Tylko do 31 grudnia br. można wystawić Karty Ewidencji Odpadów – KEO za 2022 rok. Jeśli posiadasz gospodarstwo o powierzchni powyżej 75 ha użytków rolnych podlegasz obowiązkowi wpisania do BDO czyli Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Jednym z dokumentów ewidencji odpadów są tzw. Karty ewidencji odpadów (KEO). Należy je prowadzić w

W zgodzie z naturą – rozwiązanie konkursu – krzyżówki

    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w grudniowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu ekologicznego pn. „Ochrona środowiska – wyzwania i perspektywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie wzięło udział 17 osób,

Film pt. „Nasza woda”

Zapraszamy do obejrzenia filmu – Nasza woda Część pierwsza – Podsumowania prac KPODR w Minikowie nad tworzeniem LPW w województwie kujawsko-pomorskim     Część druga – Retencjonowanie wody – idea, zadania, nasze założenia, realizacja i wizja na przyszłość  

Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie dzięki dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował cykl warsztatów zielarskich pn. „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka”. Warsztaty zostały zorganizowane w gospodarstwie, które od wielu lat specjalizuje się w uprawie roślin zielarskich. Pani Agnieszka i Pan Piotr

Platforma doradcza eDWIN ze Złotym Medalem!

Platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, została nagrodzona Złotym Medalem Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagroda jest przyznawana produktom wyróżniającym się innowacyjnością w oparciu o autorskie rozwiązana.   Teraz platforma eDWIN uczestniczy w głosowaniu na Złoty Medal Wybór Konsumenta 2023. Zachęcamy do głosowania na platformę eDWIN, które dostępne jest na

Informacja o wyniku przetargu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 204 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2022

Szkolenie dla ubojowców

3 grudnia w Minikowie odbyło się szkolenie teoretyczne dla osób zajmujących się ogłuszaniem, ubojem i działaniami związanymi z uśmiercaniem zwierząt rzeźnych organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nakle nad Notecią. Szkolenie zakończyło się egzaminem i zdobyciem uprawnień niezbędnych do wydania „Świadectwa kwalifikacji” dla osób zajmujących się

FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA – KONFERENCJA – ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

  25 listopada tego roku odbyła się konferencja online pod nazwą „Zarządzanie Gospodarką Odpadami”, zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja zorganizowana była w ramach tegorocznego Forum Ochrony Środowiska przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pierwszym prelegentem w tym dniu był dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. Uniwersytetu

Film pt. „Podróż po rezerwatach przyrody – powiat nakielski”

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu pt. „Podróż po rezerwatach przyrody – powiat nakielski”. Jest to film, który powstał dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się 94 rezerwaty przyrody. W filmie zostały przedstawione 4 z nich: Hedera, Las Minikowski,

KONKURS – KRZYŻÓWKA „W ZGODZIE Z NATURĄ”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka  „W zgodzie z naturą”. Czytelnicy grudniowego wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” będą mogli wziąć udział w konkursie i rozwiązać krzyżówkę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i wygrać nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz

„LOSOWANIE NAGRODY, KONKURS – KRZYŻÓWKA PN. „W ZGODZIE Z NATURĄ”

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  zorganizował konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w listopadowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu ekologicznego pn. „Ochrona środowiska – wyzwania i perspektywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie wzięły udział 23 osoby, spośród

Konferencja „Rolnictwo ekologiczne – nowe perspektywy i wyzwania”

  30 listopada br. odbyła się konferencja online pn. „Rolnictwo ekologiczne – nowe perspektywy i wyzwania” zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wiele zmian w zakresie regulacji prawnych dot. produkcji ekologicznych, wymusza potrzebę dyskusji i wyjaśnień, by najbardziej zainteresowany producent ekologiczny

Warsztaty ziołowe w Lovendzie Kujawskiej

W pięknym i klimatycznym miejscu, w otoczeniu jezior, łąk, pól i lasów, gdzie lawendowy klimat czuć z daleka, na przełomie listopada i grudnia odbył się cykl warsztatów pn. „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka”  w ramach projektu „Ochrona środowiska – wyzwania i perspektywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, dofinansowanego przez Wojewódzki

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA)

Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) jest funduszem unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2021–2027. Będzie wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, którego budżet to blisko 732 mln euro.              

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

24 listopada uczestnicy projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w spotkaniu informacyjno-szkolenio wym z doradcą podatkowym – Pawłem Wysińskim z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Bydgoszczy. Ponad 60 osób miało okazję skonsultować z ekspertem sytuację prawno-podatkową planowanych do założenia lub już funkcjonujących gospodarstw edukacyjnych. Problemem, którego dotyczyła większość konsultacji, był

Uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego w ramach Międzygminnego Koła Hodowców Bydła

28 listopada 2022 roku w Złotnikach Kujawskich  w restauracji „Austeria” odbyło się uroczyste spotkanie hodowców bydła mlecznego współpracujących w ramach Międzygminnego Koła Hodowców Bydła z siedzibą w Złotnikach Kujawskich.  Tradycyjnie spotkania te odbywają się corocznie od 2001 roku, gdy utworzone zostało Koło Hodowców. Spotkanie odbyło się w celu podsumowania wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego

Zrównoważona produkcja owiec i kóz

25 listopada 2022 r. w Minikowie odbyła się konferencja pn. Zrównoważona produkcja owiec i kóz. Celem konferencji było omówienie bieżących spraw dotyczących prawodawstwa oraz sytuacji na rynku małych przeżuwaczy. Organizatorami konferencji byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach. Przybyłych gości powitali

Cała prawda o polskim drobiu

18 listopada 2022 r. odbyła się w Minikowie konferencja pn. Wyzwania i rozwiązania w produkcji drobiarskiej. Konferencję rozpoczął Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie było organizowane przy współpracy z Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Prelegentami na konferencji byli przedstawiciele branży drobiarskiej

DEMONSTRACJE W ROLNICTWIE I PRZETWÓRSTWIE EKOLOGICZNYM

  W dniu 20 czerwca br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, na realizację operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Operacja realizowana będzie w ramach konsorcjum z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju, a wspófinansowana przez Unię Europejską

Konkurs – My i ryby – II edycja

Do pobrania REGULAMIN II edycji KONKURSU_2022_2023 31.10.2022 uzgodniony z DP

Konferencja – Lokalne Partnerstwa Wodne

23 listopada bieżącego roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt: „Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w województwie kujawsko – pomorskim szansą aktywizacji lokalnej społeczności na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej”. Konferencję przeprowadzono w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne” (LPW). Uczestników przywitał dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR

II Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie

21 listopada 2022 roku w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło II Forum Grup Operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wydarzenie to miało na celu popularyzowanie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej, między przedstawicielami Grup Operacyjnych. Najwyższą frekwencją

Forum Rolników i Agrobiznesu – musisz tam być!

Zielony Ład vs. bezpieczeństwo żywnościowe. Jaki plan dla gospodarstw rolnych ma ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi i Unia Europejska? Czy polscy rolnicy będą mogli rozwijać gospodarstwa i zapewnić byt naszym rodzinom? Na te, oraz wiele więcej pytań odpowiedzą minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi w UE –

Warsztaty Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Na przełomie października i listopada br. w Tleniu odbyły się trzy spotkania warsztatowe pt. „Szkolenie Liderów Lokalnych Partnerstw Wodnych” dla przedstawicieli LPW, 17 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie realizowane było w ramach operacji wpisanej do planu operacyjnego 2022-2023 „Lokalne Partnerstwa Wodne”. Celem

Zapraszamy do konkursu „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”

  Zajęcia z wolontariuszami TOZ Głuszynek, fot. Arkadiusz Jąkalski Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie pod nazwą „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich.   Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich,

Konkurs pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2022

PZPBM zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Producent Bydła Mięsnego Roku 2022 Uwaga: przyjmowanie zgłoszeń zostaje przedłużone do 20 listopada 2022 r. Szanowni Państwo! Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.   Patronat honorowy Konkursu

ŚWIĘTO GĘSI na KRAJNIE

W Minikowie nie tylko gęsi… wiele atrakcji dla każdego. Gęsina, rogale, sery, wędliny, owoce, warzywa, przetwory i wiele, wiele innych oraz szeroki asortyment roślin dla działkowców. Zapraszamy do 16:00.

Konkurs na najlepszy ser w województwie kujawsko-pomorskim

  Konkurs na najlepszy ser w województwie kujawsko-pomorskim 10 listopada 2022 r.   Jury w składzie: Przewodniczący: dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW Zastępca przewodniczącego: Sylwester Wańczyk Członek Jury: Marek Stelmaszuk Członek Jury: Gieno Mientkiewicz   Podczas Konkursu Jury Konkursowe oceniło propozycje prac konkursowych w oparciu o kryteria określone w § 7 REGULAMINU KONKURSU NA

8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

16 listopada 2022 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbędzie 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. To spotkanie będzie poświęcone rolnictwu – jego biologizacji i mechanizacji. Tegoroczne debaty będą oscylować wokół opłacalności produkcji rolnej, innowacji przyjaznych środowisku, wspólnej polityki rolnej, oraz współpracy międzynarodowej. Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy. Uczestnicy będą mogli w nim uczestniczyć zarówno stacjonarnie, jak

Praktyczne aspekty ochrony różnorodności biologicznej

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Temat ważny i zawsze aktualny. Wydaje się, że  nie trzeba nikogo  przekonywać, jak wielki wpływ na środowisko naturalne  i organizmy w nim żyjące ma właśnie  rolnictwo. Nic bardziej mylnego, należy o tym mówić i przypominać

Relacja z konferencji pn. „Mikrobiologia w rolnictwie”

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   21 października 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się konferencja pn. „Mikrobiologia w rolnictwie” z transmisją online. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło, zarówno stacjonarnie jak i przed monitorami komputerów, łącznie

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Cykl szkoleń – OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE wspólnie z KUJAWSKO-POMORSKĄ IZBA ROLNICZĄ ROZPOCZYNA REALIZACJĘ DWULETNIEGO CYKLU SZKOLEŃ Z TEMATYKI „OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”. Celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Operacja przewiduje organizację 130 szkoleń i przeszkolenie

Rolnicza aplikacja eDWIN całkowicie dostępna. Każdy może z niej skorzystać

Bezpłatna aplikacja eDWIN, która ułatwia codzienną pracę na polu, jest już całkowicie dostępna. Skorzystać mogą z niej zarówno rolnicy, jak i samorządy, instytucje naukowe oraz każdy z nas. Wraz z końcem października uruchomione zostały dwie ostatnie usługi w ramach platformy eDWIN, którymi są „Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”. – Całkowite udostępnienie platformy doradczej eDWIN

VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej już za nami!

19 października br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie odbyła się VI Ogólnokrajowa konferencja na temat śruty rzepakowej. Konferencję oficjalnie otworzył Mariusz Szeliga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO), który podkreślił znaczący wzrost w ostatnich latach produkcji rzepaku. Po nim głos zabrał prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Konkurs – krzyżówka „W zgodzie z naturą”

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka  „W zgodzie z naturą”. Czytelnicy listopadowego wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” będą mogli wziąć udział w konkursie i rozwiązać krzyżówkę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i wygrać nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki

Losowanie nagrody w konkursie – krzyżówce, w październikowym wydaniu Wsi Kujawsko

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w październikowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu ekologicznego pn. „Bioróżnorodność naszym bogactwem – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.   W konkursie wzięło udział 20

RELACJA Z KONFERENCJI „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach   Poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   RELACJA

Oszczędzaj wodę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

Zapraszamy do lektury wydawnictwa Oszczędzaj wodę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Kliknij na link lub obrazek i pobierz: Oszczedzaj-wode-z-PGW-WP-19-sierpnia-2022-2

Gospodarstwo edukacyjne – konsultacje prawne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   24 listopada 2022

Konferencja pn. „Zielony Ład jako szansa na zwiększenie bioróżnorodności w produkcji

18.10.2022r. w Minikowie w formie online obyła się konferencja pn. „Zielony Ład jako szansa na zwiększenie bioróżnorodności w produkcji rolniczej”. Zainteresowanie tematem było spore. 102 osoby wzięły udział w wydarzeniu, które zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wśród uczestników byli m.in. rolnicy,

RELACJA Z WARSZTATU NR II „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   RELACJA Z WARSZTATU

Bitwa Regionów w wydaniu kujawsko-pomorskim

Nieprzypadkowo, bo 15 października, czyli w dniu, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Kobiety Wiejskiej, odbył się II etap VII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów. To właśnie one – gospodynie, mieszkanki obszarów wiejskich – były wyjątkowymi bohaterkami dnia. Członkinie kół gospodyń wiejskich, zwyciężczynie w/w konkursu na szczeblach powiatowych, stanęły w szranki „bijąc się”

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 1. Oznaczenie nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na działce nr 2/38, w skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 205 m2 oraz działka o powierzchni 6234 m2.

Z wdzięczności do żywności

Światowy Dzień Żywności, obchodzony jest co roku 16 października. Z tej okazji osoby tworzące inicjatywę “W kole natury” wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich chcą docenić i celebrować pracę ludzi, ziemię i zwierzęta, dzięki którym żywność pojawia się na naszych stołach. Żywność jest podstawowym, niezbędnym do życia dobrem. Opracowane przez wieki przepisy są elementem naszej tradycji

Szkolenia wprowadzające w tematykę prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     Na

Ruszyły pierwsze demonstracje ekologiczne

Demonstracje realizowane są w ramach Poddziałanie 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW  na lata 2014-2020  w zakresie Rolnictwa ekologicznego- na terenie Polski. Demonstracje to praktyczne szkolenia, które   zrealizowane  będą w formie wizyt w ekologicznym obiekcie demonstracyjnym. Obiekt demonstracyjny  to  wydzielona część gospodarstwa lub podmiotu przygotowującego produkty rolnictwa ekologicznego i w której

Szkolenie – PRZETWÓRSTWO NA POZIOMIE GOSPODARSTWA ROLNEGO I RHD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach   Poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   Zapraszamy

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na przełomie września i

RELACJA Z WARSZTAT NR I – „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   RELACJA Z WARSZTATU

„Gospodarstwo edukacyjne…..” – szkolenie II

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 20 października 2022 r.

Trwa konkurs Gazety Pomorskiej na Rolnika Roku 2022!

Rolnicy z Kujaw i Pomorza mogą powalczyć o tytuł i nagrody. Zwycięzców ogłosimy na gali podczas IX Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej Gazeta Pomorska, jak co roku wyróżnia najlepszych rolników w regionie. Rolnik Roku 2022, to coroczny konkurs, w którym nagradzamy najlepszych gospodarzy z regionu. Rolnicy mogą zawalczyć o tytuł i atrakcyjne nagrody w kategoriach: „Rolnik

Finał wojewódzki XXXII Olimpiady Wiedzy Rolniczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju

Młodzi przedsiębiorcy – motory innowacji na obszarach wiejskich – warsztaty

Zespół EIP-AGRI organizuje warsztaty pt. „Młodzi przedsiębiorcy – motory innowacji na obszarach wiejskich” dedykowane dla rolników, leśników, doradców, naukowców, przedstawicieli start-upów i innych stowarzyszeń otoczenia rolnictwa. To dwudniowe wydarzenie odbędzie się w Dublinie w terminie 30 listopada – 1 grudnia 2022 r. Warsztaty skupią się na wymianie wiedzy i dzieleniu się innowacyjnymi, inspirującymi praktykami, które

WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI I ICH ZALICZKI NA 2022 ROK

30 września 2022 r Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe za 2022 rok. Kurs wynosi 4,8483 zł za 1 EUR. Ubiegłoroczny kurs, po którym obliczane były stawki dopłat w 2021 roku, był na poziomie 4,6197 zł/1 EUR. Na podstawie ogłoszonego kursu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Losowanie nagrody w konkursie – krzyżówce, we wrześniowym wydaniu Wsi Kujawsko

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była we wrześniowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu ekologicznego pn. „Bioróżnorodność naszym bogactwem – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego”. W konkursie wzięło udział 19

Wyjazd studyjny – Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie

Relacja z wyjazdu studyjnego pn.:  „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” – województwo dolnośląskie, 19-22.09.2022r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 19-22 września 2022r. organizował wyjazd studyjny w ramach operacji pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” – województwo dolnośląskie.  Operacja własna realizowana

Konkurs i promocja ziemniaków w Minikowie 2022

Ziemniak od bardzo dawna jest dla nas podstawowym produktem spożywczym, a dla dużej grupy rolników producentów ziemniaka – także w naszym regionie – ważnym elementem dochodu z działalności gospodarczej. Jednak nie od dziś wiadomo, że nie tylko plon jest najważniejszy ale także jego jakość. Nie cały plon w przypadku ziemniaków jadalnych nadaje się do sprzedaży konsumentowi.  Ziemniaki przeznaczone dla przetwórstwa na chipsy czy frytki też muszą mieć inne

Warsztaty – Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną i Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. "Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”, które odbędą się w dniu 10.10.2022 r. w Solcu Kujawskim (Hotel Dobre z Lasu). Szkolenie skierowane jest do osób z województwa kujawsko-pomorskiego: – pracujących w sektorze agroturystyki/turystyki

Perły 2022

W minioną niedzielę  25 września w Poznaniu, podczas Targów Smaki Regionów 2022, miał miejsce finał XXI edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs wyłonił najlepsze regionalne i tradycyjne produkty żywnościowe oraz najlepsze dania i potrawy regionalne. Impreza organizowana jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Eliminacje regionalne konkursu odbyły się w maju

Do zobaczenia w Konstelacjach… 1 i 2 października kończymy sezon turystyczny!

Serdecznie zapraszamy do spędzenia weekendu 1, 2 października na zwiedzaniu Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc. Jest jeszcze jeden ważny powód by spacerować, zwiedzać i odkrywać – złota polska jesień! Choć symbolicznie kończymy sezon turystyczny, wierzymy, że mieszkańcy województwa i turyści nadal znajdą preteksty do tego by wyruszyć na szlaki! Zanim nadejdą długie zimowe wieczory łapmy promienie

Konkurs – krzyżówka „W zgodzie z naturą”

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka  „W zgodzie z naturą”. Czytelnicy październikowego wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” będą mogli wziąć udział w konkursie i rozwiązać krzyżówkę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i wygrać nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki

Konferencja pt. Uprawa ziemniaka w rolnictwie zrównoważonym – podsumowanie realizacji

To ważne przedsięwzięcie zrealizowane zostało w dniu 7 września br. w Minikowie. „Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans”, to pełen tytuł tego projektu funkcjonującego pod nazwą skróconą „Gardena”. Jest to przedsięwzięcie podjęte w ramach Działania WSPÓŁPRACA, współfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konferencję otworzyli dr Ryszard Kamiński, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka

Ziemniaki jadalne w Minikowie

Niedawno, bo na początku sierpnia dyskutowano w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach o ziemniakach skrobiowych, a już 7 września w Minikowie oceniano ziemniaki jadalne. W Bielicach oceniano 15 odmian skrobiowych, a w Minikowie 26 odmian jadalnych i ogólnoużytkowych. Podstawą takich szkoleń/warsztatów są kolekcje odmian ziemniaka zakładane w ramach Kujawsko-Pomorskich Dni Pola. To już kolejne takie spotkanie cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem nie tylko rolników i doradców, ale także samych firm

INWESTYCJE W LOKALNE PRZEDSIĘBIORSTWA

LGD ZAPRASZA FIRMY Z POWIATU NAKIELSKIEGO NA POPOŁUDNIOWE SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli mikro i małych przedsiębiorstw, mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze powiatu nakielskiego, na

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator „REGIONALNEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych nr 28/09/2022. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające: • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, • siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, • diagnozę potrzeb

III ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje III ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów

Sukces projektu „Pszczoły dla zdrowia”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie zakończył we wrześniu realizację kolejnego projektu sponsorowanego przez ANWIL – producenta nawozów azotowych Anvistar i Canvil. Projekt „Pszczoły dla zdrowia” miał na celu przybliżyć wiedzę o życiu rodziny pszczelej, współpracy rolników i pszczelarzy oraz produktach pszczelich. Z prozdrowotnymi właściwościami wyrobów pszczelarskich zapoznawali się uczestnicy zajęć edukacyjnych,

Apiterapia i apiturystyka – innowacje na czasie.

  Apiterapia jest ostatnio zagadnieniem wzbudzającym duże zainteresowanie. Jest to także szansa na rozwój zarówno pasiek samych w sobie, jak i innych podmiotów na obszarach wiejskich, takich jak kwatery agroturystyczne. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć ten temat poprzez realizację projektu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja pod nazwą „Apiterapia szansą

Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjalu hodowlanego ras

    Szanowni Państwo!   Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych "Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjalu hodowlanego ras rodzimych", zlokalizowanych w 8 województwach. Odbywać się one będą w obiektach gastronomicznych znajdujących się na szlakach turystyczno-kulinarnych, w regionach,

Rozstrzygniecie konkursu Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki

  „Rozstrzygniecie konkursu Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja w województwie kujawsko-pomorskim” 18 września 2022 r. W Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się uroczyste  podsumowanie konkursu AgroLiga 2022. Dyrektor KPODR Ryszard Zarudzki po przywitaniu gości omówił sytuację ekonomiczno-produkcyjną oraz przedstawił możliwości rozwojowe gospodarstw

Dofinansowanie na zadania związane z działalnością statutową KGW – już ostatnie

Do 30 września br. Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Wsparcie mogą uzyskać koła, które wpisane są do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków ustalonej na dzień składania wniosku i wynosi: 5 000,00

WARSZTATY ZIOŁOWE „ZIOŁA – CENNE BOGACTWO NATURY”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował warsztaty ziołowe w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność naszym bogactwem – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".   W dniach 14 – 15 września br. zorganizowano dwa jednodniowe warsztaty dla grup 15 osobowych, które odbyły się w

Konkurs „Człowiek i środowisko”

18 września br. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej w Minikowie pn. „Barwy Lata – Dary Jesieni” odbył się konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Człowiek i środowisko”. Celem konkursu było włączenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego. To także upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości ekologicznej, promowanie odpowiednich zachowań w zakresie ochrony środowiska i

Konkurs Doradca Roku 2022

Ogólnopolski konkurs organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Nagrodzeni doradcy etapu wojewódzkiego – kujawsko-pomorskie II miejsce Łukasz Piotrowski Główny specjalista ds. ekonomiki KPODR w Minikowie I miejsce Małgorzata Kołacz Główny specjalista ds. sadownictwa i ochrony roślin KPODR w

Przyszłość rolnictwa ekologicznego i szanse rolników ekologicznych – podsumowanie

18 września 2022 roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyła się konferencja pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą na lepszą przyszłość” Wykłady uświetniły uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie zarówno rolników, którzy od wielu lat prowadzą gospodarstwa ekologiczne, tych którzy stawiają pierwsze kroki w ekologicznym systemie

Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego, Święto Ziemniaka

Wydarzenie to jest jesienną odsłoną Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Minikowo 2022. Na kolekcji odmian zlokalizowanej w Minikowie, 18 września w godz. od 10:00 do 14:00 prezentowaliśmy potencjał odmian roślin późno schodzących z pola. Odwiedzający wydarzenie mogli zwiedzać bogatą kolekcję: 73 odmiany kukurydzy prezentowane przez 13 firm 25 odmian ziemniaka prezentowanych przez 5 firm 27 odmian buraka cukrowego prezentowanych przez 9 firm

Etap powiatowy (nakielski) konkursu Bitwa Regionów

W ostatnim w naszym województwie etapie powiatowym (nakielski) konkursu Bitwa Regionów komisja wybrała zwycięzców: I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich "Wieszkowianki" za Gęś faszerowaną kaszą i grzybami leśnymi II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Wielu za Czarninę z szarymi kluskami z Doliny Noteci III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Szaradowo za Pałucką czerninę z

Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw

W konkursie „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw” komisja wybrała zwycięzców: I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Pturek za Bambrzok (placek pieczony z ziemniaków tartych) II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Kobiety Rządzą za Garnuszek Babuni III miejsce zajęło Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza za Knedle ze śliwkami Wyróżnienia otrzymały: Koło Gospodyń

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne – rozstrzygnięty

18 września 2022 roku w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne. Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne stał się już tradycją, gdyż organizowany jest od wielu lat zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i  krajowym. Na szczeblu krajowym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w

BARWY LATA – DARY JESIENI

BARWY LATA – DARY JESIENI Impreza plenerowa się skończyła. Stoiska naszych wystawców były oblegane. Oprócz Targów odbyły się: Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego, Święto Ziemniaka, Pokaz drobnego inwentarza, konkursy ekologiczne i inne.  Mieszkańcy wsi i miast mięli wiele atrakcji. ZAPRASZAMY do obejrzenia fotorelacji! Barwy lata,dary jesieni godz.12.   Poletka kukurydzy – widok z drona   Barwy lata,dary

Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym. Wyjazd studyjny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizuje Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie

Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka

    ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Przeżyjmy to

100 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich!

  5 września ruszył konkurs grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach programu „Smakujemy lokalnie” pod patronatem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. W sumie do wygrania jest 10 grantów w wysokości 10 000 złotych dla tych Kół, które przedstawią najlepsze przepisy na potrawy promujące tradycję kulinarną regionu, z którego pochodzą.   Od pokoleń polska kuchnia

JAKIE INICJATYWY POWINNA WSPIERAĆ LGD?

ZAPRASZAMY LOKALNE ORGANIZACJE NA POPOŁUDNIOWE SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych  organizacji – stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, innych organizacji z terenu powiatu nakielskiego na

Gospodarstwa edukacyjne – szkolenie informacyjne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   6 października 2022

Rozstrzygnięcie konkursu – krzyżówki pn. „W ZGODZIE Z NATURĄ”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w sierpniowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu ekologicznego pn. „Bioróżnorodność naszym bogactwem – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. W konkursie wzięło udział 12 osób, spośród których 30

Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka

Na terenach Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR odbyły się XXIX Krajowe Dni Ziemniaka i Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 – 19-21 sierpnia 2022r. Zamarte Oficjalne otwarcie targów zainaugurował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Lech Antoni Kołakowski. W swoim przemówieniu odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiający

Wojewódzkie święto plonów

Za nami Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej oraz Powiatu Włocławskiego, Gminy Włocławek i Miasta Włocławek. Starostami tegorocznych dożynek wojewódzkich byli państwo Magdalena i Leszek Jałoszyńscy, gospodarzący na 220 hektarach w Koszanowie w gminie Włocławek. Starostami diecezjalnymi zostali wybrani Marlena i Marek Nawroccy, prowadzący rodzinne gospodarstwo we wsi Kuźnica w Wielkopolsce; starostami powiatowymi – państwo

konkurs Pszczelarz Roku

Szanowni Państwo, W związku z tym, że docierają do nas sygnały, że nie do wszystkich ODR dotarły informacje o konkursie Pszczelarz Roku przesyłamy ponownie ankietę zgłoszeniową oraz regulamin konkursu z prośbą o typowanie pszczelarzy. IERiGŻ jest patronem honorowym VIII edycji Konkursu Pszczelarz Roku, który organizowany jest przez Akademię Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Celem Konkursu jest

DECYDUJMY RAZEM – ankieta dot. kierunków rozwoju obszaru LGD

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,  zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym będącym elementem procesu konsultacji społecznych służącego poznaniu lokalnych potrzeb, problemów, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin planowanych do objęcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w kolejnym okresie programowania UE tj. 2021-2027 (wszystkie gminy powiatu nakielskiego:

Projekt GARDENA

  „Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans”. To tytuł, a jednocześnie cel operacji pod nazwą skróconą projekt „Gardena”. Jest to przedsięwzięcie podjęte w ramach Działania Współpraca ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działania w projekcie podjęte zostały przez kadrę naukową uczelni rolniczej i hodowli ziemniaka, specjalistów doradztwa

Wyjazd studyjny – województwo dolnośląskie

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 19-22 września 2022r. organizuje Wyjazd studyjny w ramach operacji pn. „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych” – województwo dolnośląskie.  Operacja własna realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie SIR, Plan Operacyjny na lata 2022–2023.

KONKURS – KRZYŻÓWKA „W ZGODZIE Z NATURĄ”

  Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka  „W zgodzie z naturą”. Czytelnicy wrześniowego wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” będą mogli wziąć udział w konkursie i rozwiązać krzyżówkę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i wygrać nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki

Warsztaty i wyjazd studyjny „szlakiem oscypkowym”

          Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza w dniach od 5 do 11 września br., do udziału w operacji pn.: „Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka” w  ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020. W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci

Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

             Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  Producentów Ekologicznych EKOŁAN wraz z dodatkowym partnerem – Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, organizuje w terminie 6 – 9 września  2022 r. wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych z województwa podlaskiego w ramach projektu pn. „Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023”. Cel przedsięwzięcia Efektem operacji „Przykłady dobrych praktyk

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (V)

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie

Akademia Menadżera Innowacji (AMI)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje autorski program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)  do którego serdecznie zaprasza przedsiębiorców w bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności. AMl to program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Wykładowcami i doradcami AMl są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z

Myśliwi na Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie

Komunikat prasowy do mediów rolnych (02.08.2022) Podczas XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej i uroczystości związanych z Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi środowisko myśliwych zaprezentuje wyroby z dziczyzny wraz z możliwością zapoznania się ze smakami myśliwskiej kuchni. Polski Związek Łowiecki planuje również dodatkowe atrakcje, jak choćby pokaz psów myśliwskich, ptaków łowczych oraz Koncert Muzyki Myśliwskiej w wykonaniu sygnalistów. Rolnictwo

Szkolenia – Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

  III etap szkoleń Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie serdecznie zaprasza rolników, mieszkańców wsi oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”, które odbędą się  w ramach działania  – TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – Poddziałanie – 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania

Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Tytuł projektu: Gospodarstwo
Stanisław z mikrofonem na tle ludzi prowadzi pokaz maszyn na Dniach Pola w Grubnie

Wspomnienie o Stanisławie Szwejce

Ze ś.p. Staszkiem Szwejką wiele razem doświadczyliśmy. Były sukcesy i drobne niepowodzenia, na przykład gdy po zimie trzeba było likwidować część kolekcji przygotowywanej na Dni Pola. Czasami się spieraliśmy, dyskutowaliśmy, ale różnice zdań nigdy nie zachwiały naszą przyjaźnią. Po dyskusjach zawsze przychodziły refleksje z obu stron i o dziwo zawsze był, albo kompromis albo rozwiązanie zaproponowane przez jednego z nas. Po tym kawa, żarty i do pracy. Tak było

Konkurs wiedzy ekologicznej „Z ekologią na co dzień”

  Podczas Kujawsko-Pomorskiego  Miodowego Lata w Zarzeczewie, 7 września br.   zorganizowaliśmy  konkurs pn. „ Z ekologią na co dzień”, którypolegał na rozwiązaniu  składającego się z 10 pytań testu o tematyce  ekologicznej.  Wśród odwiedzających wiele osób zdecydowało się sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.   Uczestnicy chętnie brali udział w konkursie. 

ZARZECZEWO – „Mekką” pszczelarzy

Oddział naszego Ośrodka w Zarzeczewie to zespół znakomitych specjalistów, a to, co nas wyróżnia i czym możemy się pochwalić, to Pasieka Hodowlana Pszczoły Kraińskiej Kujawskiej oraz organizowana już od 12 lat impreza targowa dedykowana środowisku pszczelarskiemu – Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato. W tym roku to święto pszczelarzy i pszczelarstwa przypadło 7 sierpnia. Cieszymy się, gdyż mimo

Kujawsko-Pomorska Konstelacja dobrych miejsc – aplikacja „Paszport od kuchni” (PL

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna po raz kolejny przygotowała wakacyjną aplikację, prezentującą atrakcje naszego województwa. Mamy ogromną nadzieję, że zarówno Państwo, jak i Państwa goście, zechcą poznać najpiękniejsze konstelacje naszego regionu. W tegorocznej aplikacji „Paszport od kuchni” można odwiedzić popularne atrakcje, jak również mało znane zakamarki Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc, jednocześnie odkrywając regionalne smaki. Aplikacja jest przydatnym

Zjazd absolwentów i Jubileusz 50-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt PBŚ w

W dniu 17 września bieżącego roku Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej świętować będzie Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Uroczyste obchody tego pięknego Jubileuszu rozpoczną się częścią oficjalną w Auditorium Novum PBŚ, zakończoną wspólnym pamiątkowym zdjęciem. W dalszej części na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, absolwentów i sympatyków WHIBZ przywitają pracownicy, możliwe będzie zwiedzenie nowoczesnej infrastruktury

Warto wymieniać materiał siewny

Taki wniosek jako pierwszy sformułowali rolnicy podczas szkolenia polowego na demonstracji w Gronowie 4 lipca. Tak zdrowych plantacji przy ograniczonej ochronie często się nie spotyka (zastosowano zaprawianie nasion oraz odchwaszczanie chemiczne). Demonstrację pt. „Porównanie nowych odmian zbóż w warunkach technologii gospodarstwa rolnego” w tym sezonie zlokalizowaliśmy w kilku gospodarstwach. Jednym z nich było gospodarstwo należące do Kariny Wronieckiej w Gronowie, gmina Lubicz, gdzie porównano 3 odmiany żyta

Na demonstracji w Gostkowie

O sporym szczęściu mogą mówić uczestnicy szkolenia polowego na demonstracji upowszechnieniowej w Gostkowie w gminie Łysomice. Bezpośrednio po spotkaniu przeszła burza z silnym opadem deszczu. Na szczęście grupa uczniów Szkoły Rolniczej z Grubna pod opieką pani mgr Honoraty Ostrowskiej dotarła pół godziny przed czasem. Dzięki temu specjalista KPODR Marek Radzimierski rozpoczął spotkanie wcześniej i udało się zrealizować cały program spotkania

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – zasady udzielania pomocy

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza do obejrzenia zapisu szkolenia on-line, pn. „Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – zasady udzielania pomocy”, które odbyło się się 25 lipca 2022 r. https://www.youtube.com/watch?v=FILm6J05rVc&t=123s Program: • Kryteria dostępu w naborze 2022 • Beneficjenci w naborze 2022 • Wysokość wsparcia i zasady udzielania pomocy • Biznesplan i

Szkolenie pn. „Czyste Powietrze – zmiany na plus”

28 lipca br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie pn. „Czyste Powietrze – zmiany na plus”.   Wydarzenie zrealizowano w formie online za pomocą platformy szkoleniowej clickmeeting.com. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 50 osób. Celem szkolenia

XXIV. edycja Wielkiego Konkursu dla rolników organizowanego przez Polskie Wydawnictwo

Polskie Wydawnictwo Rolnicze po roku przerwy spowodowanej pandemią, postanowiło wrócić do tradycji i ponownie zorganizować wielki konkurs dla swoich Czytelników. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Rolnik –Zawód Wielkiej Wagi”. Wiemy, że w dzisiejszych trudnych dla rolnictwa czasach spowodowanych, m.in. gigantycznymi podwyżkami cen nawozów sztucznych, paliw i energii elektrycznej oraz szeroko pojętych kosztów utrzymania gospodarstwa

Rozstrzygnięcie konkursu – krzyżówki pn. „W zgodzie z naturą”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w lipcowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu ekologicznego pn. „Ochrona środowiska – edukacja, informacja i promocja dobrych praktyk dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – kampania edukacyjno – informacyjna

Oferty pracy

 

EKOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIE ZAGRODY WIEJSKIEJ – szkolenia

  Od 6 czerwca do19 lipca 2022 r. w 19 Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim, zorganizowane zostały szkolenia pt. „Ekologiczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Szkolenia te były częścią projektu realizowanego dzięki środkom pochodzącym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. „Ochrona środowiska – edukacja, informacja i promocja dobrych praktyk dla mieszkańców województwa

Rzeźnie rolnicze – szkolenie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  planuje zorganizować szkolenie odpłatne kończące się wydaniem uprawnień do uboju i potwierdzające kwalifikacje dotyczące WYMAGAŃ WETERYNARYJNYCH PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” w myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w

ZGŁOSZENIE do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu – PSZCZELARZ ROKU

IERiGŻ jest patronem honorowym VIII edycji Konkursu Pszczelarz Roku, który organizowany jest przez Akademię Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Celem Konkursu jest promowanie pszczelarstwa, które w Polsce ma wielowiekową tradycję, integrowanie środowiska hodowców pszczół oraz ukazywanie roli pszczelarstwa w  rolnictwie i ochronie różnorodności biologicznej. Ponadto konkurs przyczynia się do promocji miodu i innych produktów pszczelich jako żywności

KONKURS – KRZYŻÓWKA „W ZGODZIE Z NATURĄ”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka  „W zgodzie z naturą”. Czytelnicy sierpniowego wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” będą mogli wziąć udział w konkursie i rozwiązać krzyżówkę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i wygrać nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz

13 i 14  lipca odbyły się kolejne warsztaty ziołowe w Minikowie

Warsztaty ziołowe w Minikowie pn. „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka” – „Surowce zielarskie pozyskiwane ze stanowisk naturalnych w jakości ekologicznej” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie to miejsce spotkań, wymiany informacji i doświadczeń. 13 i 14  lipca odbyły się kolejne warsztaty ziołowe, które są częścią projektu realizowanego dzięki środkom

Kolonie 2022 – Kołobrzeg

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy  jest współorganizatorem Kolonii z dofinansowanie dla dzieci z rodzin rolniczych ubezpieczonych w KRUS. Istnieje również możliwość uczestnictwa w koloniach pełnopłatnych. II turnus kolonijny trwa od 11 do 19 sierpnia 2022 r. Zapisy do wyczerpania miejsc przy pomocy wypełnionej karty kolonisty dostarczonej do biura Związku lub przesłanej

„Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji projektu w  ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020. W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w

KONKURS – KRZYŻÓWKA „W ZGODZIE Z NATURĄ”

            Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zapraszają do udziału w konkursie – krzyżówka  „W zgodzie z naturą”. Czytelnicy lipcowego wydania miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska” będą mogli wziąć udział w konkursie i rozwiązać krzyżówkę z zakresu ekologii, ochrony środowiska, rolnictwa i wygrać nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki

Warsztaty ziołowe w Minikowie

                                                                                  Warsztaty ziołowe w Minikowie pn. „Zioła dobre na wszystko – wykorzystanie bogactw natury w życiu człowieka” – Rośliny lecznicze i aromatyczne w ogrodzie przydomowym i domu. Lipiec to czas, kiedy przyroda tętni życiem. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

LOSOWANIE NAGRODY, Konkurs – krzyżówka pn. „W zgodzie z naturą”

                                                                                  Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizowali konkurs – krzyżówkę pn. „W zgodzie z naturą”, która zamieszczona była w czerwcowym wydaniu naszego miesięcznika w ramach projektu

XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego

Wydarzenia Targowe w Minikowie 2 i 3 lipca w Minikowie odbyło się szereg ważnych dla rolnictwa wydarzeń, nad którymi patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzeniami tymi były: Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego Kujawsko-Pomorskie Dni Pola Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników, tak tłumnie odwiedzających

KONFERENCJA PN. „TRENDY I WYZWANIA W PRODUKCJI ROŚLINNEJ – PRAKTYKI PRZYJAZNE ”

29 czerwca 2022 r. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie odbyła się hybrydowa konferencja pt. „Trendy i wyzwania w produkcji roślinnej – praktyki przyjazne środowisku”, organizowana we współpracy z Politechniką Bydgoską. Do celów konferencji należało upowszechnianie wiedzy nt. trendów i wyzwań w produkcji roślinnej związanych z uprawą, ochroną roślin i nawożeniem, wymiana informacji

Rozporządzenie Wojewody KP dot. ogrodzeń ograniczających migrację zwierząt

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 12/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie nakazania wykonywania ogrodzeń ograniczających migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. do pobrania: Rozporządzenie nr 13 2022 Załącznik do rozporządzenia

Konkurs AgroLiga 2022/2023

  Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja. W tym roku ponownie na etapie wojewódzkim zostaną wybrani Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnik i Firma. Wyłonieni Mistrzowie reprezentować będą nasz region w tym konkursie na szczeblu krajowym. AgroLiga – pierwszy, wojewódzki etap konkursu, przeprowadzają Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej

KLIMAT DLA EKOLOGII – WIZYTA STUDYJNA

21-24 czerwca br. 26-osobowa grupa rolników ekologicznych, rolników konwencjonalnych zainteresowanych systemem rolnictwa ekologicznego, przedstawicieli samorządu oraz doradców z naszego województwa w ramach projektu pn. „Klimat dla ekologii – wizyta studyjna” odwiedziła rolników ekologicznych z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na

Krajowa Siec Gospodarstw Demonstracyjnych

Gospodarstwa demonstracyjne są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń i zyskania przekonania o możliwości stosowania nowych, lepszych od dotychczasowych rozwiązań. Krajowa Siec Gospodarstw Demonstracyjnych jest formą upowszechnienia