Jak rozpocząć Rolniczy Handel Detaliczny (RHD)

      

Agroturystyka czyli jak RHD może zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejsca
– W materiale zostały przedstawione gospodarstwa agroturystyczne, które produkują przetwory w ramach RHD.  W materiale chcemy zachęcać pozostałych gospodarzy do wytwarzania przetworów w ramach RHD.

https://youtu.be/nzHXqWWZyOc

Gdzie sprzedawać produkty wyprodukowane w ramach działalności RHD?
– Ukazane zostały kanały dystrybucji produktów z RHD, przedstawione zostały miejsca w których można sprzedawać produkty (targi, festyny) a także działających platform sprzedażowych, przedstawienie  jednego z ODR-ów, który pomaga w sprzedaży rolników. W materiale ekspert opowiada o tym jak za kilkanaście lat będą wyglądały kanały dystrybucji.

https://youtu.be/kHLnqEEKKq0

Jak założyć działalność RHD?
– W filmie zostało przedstawione gospodarstwo, które właśnie rozpoczęło tego typu działalność dostosowując ją pod wymagania RHD.
Wyjaśnione zostały zasady prowadzenia działalności RHD, określone limity dot. sprzedaży oraz dochodów czerpanych z tego typu działalności

https://youtu.be/_jogWBhgCeE 

Rolniku, o tym musisz pamiętać, czyli jakich błędów uniknąć
W tym materiale pojawiają się najważniejsze zagadnienia dot. ewidencjonowania sprzedaży, obrotu produktami w momencie choroby przetwórcy zagrażającej przeniesienie  jej na produkty, informacje dot. miejsc do których nie można sprzedawać produktów RHD

https://www.youtube.com/watch?v=gzqEnfkcmH0&feature=youtu.be

Jak się wyróżnić. Czyli czym zainteresować konsumenta sprzedając produkty pochodzące z RHD?
– W materiale zostały przedstawione znaki jakości oraz wymogi jakie należy spełnić by je otrzymać. Ponadto w materiale został przedstawiony rolnik, który opowiedział o średniej cenie konwencjonalnego produktu porównując go z ceną ze znakiem jakości. W materiale został poruszony ważny temat przygotowywania poprawnych etykiet na produkty, a także sposobu przechowywania produktów.

https://youtu.be/OkT8Hv_GnaE 

Dziesiątka najpopularniejszych produktów RHD
– Przedstawiamy 10 najbardziej znanych i lubianych przez konsumentów produktów z RHD. Ukazujemy produkty, które zdobyły popularność w różnych regionach kraju i opowiadamy dlaczego.

https://www.youtube.com/watch?v=Wx1zqtiYHRI&t=47s

Jakie dodatki można stosować w produktach RHD
W materiale zostały przedstawione podstawowe informacje dot. stosowania dodatków znajdujących się w produktach ich maksymalna ilość oraz informacje dot. terminów ważności produktów. W materiale został przedstawiony producent RHD.

https://youtu.be/NlROyBbmiO0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.