Grypa ptaków w województwie kujawsko-pomorskim

Choroba znów uderzyła w hodowców drobiu. Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pojawiają się komunikaty na temat kolejnych ognisk na terenie kraju czy ograniczeń eksportowych w związku z wystąpieniem ognisk HPAI (Białoruś, Filipiny, Honkong). 07.01.2021 r. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał z PIWet-PIB Puławy dodatnie wyniki badań laboratoryjnych, na podstawie których stwierdzono drugie w 2021 r. ognisko HPAI w gospodarstwie utrzymującym 11 227 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Linowo, w gminie Świecie nad Osą, powiat grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie. Próbki do badań zostały pobrane po otrzymaniu informacji o zwiększonej śmiertelności drobiu.

W związku z zaistniałą sytuacją wydane zostało Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów grudziądzkiego, brodnickiego i wąbrzeskiego. Za obszar zapowietrzony zjadliwą grypą ptaków  uznaje się obszar mieszczący się w granicach miejscowości: Linowo i Rychnowo – w powiecie grudziądzkim, gmina Świecie nad Osą; Boguszewo i Słup – w powiecie grudziądzkim, gmina Gruta. Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in. przemieszczania drobiu, wyprowadzania z gospodarstwa, transportu do rzeźni czy też organizowania polowań na ptaki łowne. Za obszar zagrożony zjadliwą grypą ptaków uznaje się obszar mieszczący się w granicach administracyjnych pozostałych miejscowości w gminach: Świecie nad Osą, Łasin, Gruta, Radzyń Chełmiński, Jabłonowo Pomorskie, Książki.

Różnica między obszarem zapowietrzonym i zagrożonym jest taka, że wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się teren zapowietrzony (jego promień to co najmniej 3 km wokół ogniska choroby), obowiązują na nim ścisłe restrykcje, natomiast obszar zagrożony wynosi co najmniej 10 km wokół ogniska choroby.

Rozporządzenie wojewody zawiera szczegółowe zakazy i nakazy, które posiadacze drobiu muszą bezwzględnie przestrzegać ponieważ tylko to może zapobiec rozprzestrzenieniu się choroby.

Bez względu na to w jakiej części Polski jesteśmy konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji i zaleceń w tym zakresie. Drobnotowarowym hodowcom drobiu (chów przyzagrodowy) zaleca się aby karmienie i pojenie drobiu odbywało się w pomieszczeniach zamkniętych, do którego nie ma dostępu dzikie ptactwo. Posiadacze drobiu powinni także ograniczyć do minimum kontakty z dzikim ptactwem. Zaleca się aby drób wodny (kaczki i gęsi) w gospodarstwie były odizolowane od drobiu grzebiącego (indyki, kury, etc.). Pasze i zielonki przechowujemy w pomieszczeniach zamkniętych lub szczelnie przykrywamy, dodatkowo używamy odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przy obsłudze drobiu – to jedne z najważniejszych zaleceń.

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz stronie www.technologia.kpodr.pl w zakładce GRYPA PTAKÓW znajdują się również zalecenia dla hodowców gołębi czy przemysłowych producentów drobiu. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków. Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.

Anna Mońko-Łanucha, KPODR
źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/