Szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”

 

 

22 kwietnia 2021 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się szkolenie online pn. „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w produkcji rolniczej”, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników.

            Wykładowcą prowadzącym spotkanie była Pani Joanna Szaciłło-Joppek, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która wygłosiła prelekcję dotyczącą zadań i korzyści płynących z wdrożenia Bazy BDO. Omówiono kogo dotyczy, gdzie i do kogo złożyć wniosek oraz jakie są kary za brak wpisu do Rejestru, a tym samym za nieprzestrzeganie prawa. Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania były konsekwencje i ograniczenia jakie niesie za sobą brak wpisu do Rejestru BDO. Następnie przedstawiono sposób logowania do serwisu BDO z indywidualnego konta, a także funkcje użytkownika głównego i podrzędnego. Zaprezentowano zasady wypełnianie wniosku rejestracyjnego, tworzenie karty przekazania odpadu, prowadzenie karty ewidencji odpadu i częstotliwość obowiązku ewidencjonowania. Kolejno omówiono role i zakres odpowiedzialności jako: wytwórca, transportujący, odbierający. Wśród tematów poruszonych podczas szkolenia uwzględniono również moduł sprawozdawczości, ponieważ ilość odpadów wytworzonych i przekazanych należy przedłożyć w formie sprawozdania, odpowiedniemu Marszałkowi Województwa mając na względzie miejsce wytwarzania odpadów.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Jeśli jesteś zobowiązany do wpisu do Rejestru BDO, musisz wygenerować kartę przekazania odpadu oraz przygotować sprawozdanie – zachęcamy do obejrzenia szkolenia online.

 

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia online:

 

Joanna Szczęsna-Kulewska

KPODR Minikowo