NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Piątka za segregację – to hasło kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu
poświęconej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. www.naszesmieci.pl

 

Pierwszego stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy kolejne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Nie obejmują one jednak całego kraju. Mieszkańcy niektórych miast doskonale znają sposób selektywnej zbiórki śmieci, jednak kolejne miasta i gminy zmiany te zaczynają wprowadzać z początkiem tego roku. Polska musi spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy i osiągać wysokie poziomy recyklingu, przez co wprowadzenie tych zmian jest konieczne.

Dla ułatwienia wprowadzono pięć kolorów pojemników na odpady. Oddzielne pojemniki lub worki powinniśmy mieć na metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady oraz odpady zmieszane.

ŻÓŁTY pojemnik przeznaczony jest na metale i tworzywa sztuczne, a więc wrzucamy do niego foliowe torebki, kartoniki po mleku i napojach, plastikowe nakrętki, opakowania po jogurtach, plastikowe butelki po napojach i środkach czystości, kosmetykach, opakowania metalowe i puszki po napojach. Nie wrzucamy: opakowań po aerozolach, opakowań zabrudzonych tłuszczem, chusteczek, ręczników jednorazowych, ubrań i opakowań z tekstyliów.

NIEBIESKI pojemnik przeznaczony jest na na papier. Możemy do niego więc wrzucać opakowania z papieru i tekstury, makulaturę, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy, gazety. Nie wrzucamy: pieluch, chusteczek i ręczników jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, tłustych kartonowych opakowań, brudnej lub mokrej makulatury.

ZIELONY pojemnika pojemnik przeznaczony jest na szkło, a więc m.in. puste szklane butelki po napojach i żywności (bez nakrętek), puste szklane słoiki czy butelki po kosmetykach. Nie wrzucamy szkła okiennego, porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli, żarówek lamp, reflektorów, zastawy stołowej, luster, szyb samochodowych. Co ważne, należy pamiętać, by nie wrzucać reklamówek, w których były gromadzone odpady szklane.

BRĄZOWY pojemnik przeznaczony jest na na bioodpady. Jest on poświęcony na odpady takie jak: kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego (fusy po kawie i herbacie), trawę, liście czy drobne gałęzie. Nie wrzucamy do niego zwierzęcych resztek kuchennych, skorupek od jajek, odpadów zmieszanych, kości i odchodów zwierzęcych, drewna, popiołu, żwiru czy kamieni.

CZARNY lub SZARY  pojemnik przeznaczony jest na na odpady zmieszane. Do tego pojemnika trafiają zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry, skorupki od jajek, pieluszki jednorazowe, zanieczyszczony papier, ceramika i tekstylia, odchody zwierzęce, popiół (zimny) i zwykłe żarówki żarnikowe. Nie należy wrzucać baterii, pozostałych żarówek i świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, farb i resztek lakierów czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obok wyżej wymienionych kategorii jest jeszcze jedna – inne odpady, są to przeterminowane i niezużyte leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektroniczny RTV i AGD, stare meble lub odpady budowlane. Jeśli chodzi o leki, najlepiej wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdziemy w aptekach. Pozostałe problematyczne odpady powinny trafić do tzw. PSZOKów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to konieczne, by trafiły właśnie tam, gdyż artykuły te podlegają specjalnemu przetwarzaniu ze względu na zawarte w nich substancje toksyczne.

Pomocnym rozwiązaniem w gospodarowaniu odpadami może być założenie kompostownika, który zostanie przeznaczony na odpady BIO. Jest to sposób na zagospodarowanie odpadów powstających w naszej kuchni czy ogrodzie, a tym samym uzyskanie własnego materiału do użyźniania gleby. Do takiego kompostownika możemy wrzucić większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (np. papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura).

Warto pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących podczas segregacji. Ważne jest to, że opróżniamy opakowania z resztek zawartości oraz nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów. Od pojemników należy odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki, nie jest jednak konieczne zdzieranie z nich etykiet. Jeśli mamy taką sposobność zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady, dzięki czemu zajmą one mniej miejsca w pojemnikach. Do pojemnika na odpady BIO nie wrzucamy mięsa, jedynie resztki roślinne, które należy wyrzucać luzem, ewentualnie w torebkach papierowych lub foliowych. Ponadto segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia zaś do odpadów zmieszanych.

Istotnym argumentem przemawiającym za segregacją śmieci jest to, że ograniczając masę powstających odpadów, które zanieczyszczają planetę i stanowią dla niej poważne zagrożenie, przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska. Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców, to skuteczna metoda by zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów, które stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne dla otoczenia, zwłaszcza, gdy trafiają na nie odpady niebezpieczne. Odpady, które zostały wcześniej posegregowane, łatwiej będzie poddać recyklingowi, przyczyniając się tym samym do niższego zużycia surowców naturalnych. Dzięki procesowi recyklingu można uzyskać nowe substancje i materiały, które następnie posłużą do produkcji nowych dóbr.

 

 

Tekst: Joanna Szczęsna KPODR Minikowo

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: www.naszesmieci.pl