KONFERENCJA ONLINE pn. „ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI”

 

18 maja 2021 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja online pn. „Zarządzanie Gospodarką Odpadami” Tematyka od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisała się w program wydarzeń organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. To już jedenasta edycja, podczas której samorządowcy, przedstawiciele firm komunalnych z województwa kujawsko-pomorskiego mieli możliwość zapoznania się z kolejnymi zmianami w zakresie gospodarki odpadami.

W ostatnich latach sytuacja w tym sektorze ulega dynamicznym zmianom. Mimo podejmowania nieustannego wysiłku w dążeniu do przystosowania krajowych przepisów do porządku unijnego – zarządzanie odpadami w dalszym ciągu stanowi jeden z najtrudniejszych i najpoważniejszych problemów, który wymaga natychmiastowej i kompleksowej regulacji. Z roku na rok gospodarka odpadami jest coraz droższa, na co samorządy nie mają żadnego wpływu. Brak uporządkowania systemu gospodarki, duża ilość powstających odpadów, zbyt mała liczba instalacji, rosnące ceny ustalane przez operatorów odbierających odpady, to tylko niektóre z problemów obserwowanych przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast i gmin. Na te i inne problemy, próbowali odpowiedzieć specjaliści branżowi podczas konferencji.

Pierwszym prelegentem był Pan prof. dr hab. Marek Górski, który przedstawił zagadnienia związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi i realizacją zadań przez samorządy w 2021 roku. Drugim tematem omówionym przez profesora były projektowane zmiany w przepisach dotyczących postępowania z odpadami. Kolejnym wykładowcą był Pan Piotr Szewczyk, który przedstawił temat pn. „Współpraca samorządu z instalacjami w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu recyklingu”, podczas którego zwrócił uwagę, jakie zadania musi zrealizować gmina, by osiągnąć wymagane poziomy recyklingu odpadów. Następnie Pan Damian Korczewski, omówił temat pn. „Gmina a BDO – obowiązki gminy i ich realizacja w oparciu o elektroniczną bazę danych”. Jest to dość nowe zagadnienie dla samorządów i pozostaje wciąż wiele pytań, jakie zadania muszą wykonać, aby właściwie spełnić ustawowe obowiązki związane z bazą danych. Konferencję zakończyło wystąpienie Pani dr inż. Barbary Kozłowskiej, która poruszyła temat pn. „Kontrole w gminnym systemie gospodarowania odpadami – kompostowniki, nieruchomości niezamieszkałe, domki letniskowe”. Podczas prezentacji przedstawiono systemy kontroli na przykładzie innych państw należących do Unii Europejskiej, kolejno omówiono system kontroli m.in. kompostowników i nieruchomości niezamieszkanych w naszym kraju na podstawie wybranej gminy.

Treści poruszane podczas Konferencji były niezwykle istotne dla przedstawicieli samorządów odpowiadających za gospodarkę odpadami w gminach. Ważny jest również fakt, że z roku na rok wzrasta świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami, co w konsekwencji wywiera pozytywny skutek dla naszego środowiska.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Znaczenie bioróżnorodności dla naszej codzienności – kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Joanna Szczęsna-Kulewska
Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
KPODR Minikowo, Oddział Zarzeczewo
Tel. 693 302 721; 54 255 06 14

 

Do pobrania (materiały konferencyjne):

GORSKI MAREK – odpady komun. zmiany

GORSKI MAREK – odpady ust.2012 prawo UE

GORSKI MAREK – zmiany odpady

GÓRSKI MAREK – zasady ogólne

KORCZEWSKI DAMIAN – BDO a Gmina

KOZŁOWSKA BARBARA – Kontrole

SZEWCZYK PIOTR – Współpraca Gmin z Instalacjami