Konkurs i promocja ziemniaków w Minikowie 2022

Ziemniak od bardzo dawna jest dla nas podstawowym produktem spożywczym, a dla dużej grupy rolników producentów ziemniaka – także w naszym regionie – ważnym elementem dochodu z działalności gospodarczej. Jednak nie od dziś wiadomo, że nie tylko plon jest najważniejszy ale także jego jakość.

Nie cały plon w przypadku ziemniaków jadalnych nadaje się do sprzedaży konsumentowi.  Ziemniaki przeznaczone dla przetwórstwa na chipsy czy frytki też muszą mieć inne odpowiadające technologii produkcji cechy. Dlatego wygląd, smak i zapach, odpowiedni kształt i wyrównanie, kolor miąższu, głębokość oczek, obecność chorób, ilość skrobi a nawet opakowanie i inne cechy decydują o ich przydatności w danym sezonie dla konkretnego odbiorcy. Niewątpliwie smak, łatwość obierania skórki, płytkie oczka, kolor miąższu i brak ciemnienia po ugotowaniu są najczęściej wskazywanymi cechami ziemniaka jadalnego dla przeciętnego Kowalskiego.

  

Fot. Nie tylko plon się liczy, ale także jakość, zdrowotność, wygląd i smak ziemniaka.

Jak podkreśla specjalista dr inż. Wojciech Nowacki o jakości bulw ziemniaka decydują warunki glebowe, cechy genetyczne odmiany, warunki pogodowe konkretnego roku oraz stosowana przez rolnika agrotechnika. Każda odmiana ma inną odporność na choroby i stres warunków uprawy (gleba, nawożenie, uwilgotnienie). Co roku obserwujemy, że oferta firm hodowlanych jest pod tym względem coraz bogatsza i lepsza. Widać to było na Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola w Minikowie w tym sezonie, gdzie 5 firm hodowlanych pokazało swoją aktualną ofertę 26 odmian ziemniaka jadalnego. A podczas Święta Ziemniaka w dniu 18 września można było zobaczyć, dotknąć wszystkich tych odmian i posmakować aż 16 spośród nich. 

Hodowcy wiedzą, że zanim nowa odmiana trafi na rynek, dobrze ją przetestowane pod kątem jej przydatności dla konsumentów. Umożliwiają to konkursy jakie odbywają się podczas Krajowych Dni Ziemniaka każdego roku w różnych regionach Polski, czy podczas takich imprez jak „Barwy Lata – Dary Jesieni”. Tej imprezie co roku towarzyszy bowiem „Święto Ziemniaka” podczas którego organizowany jest konkurs „Najsmaczniejsza Odmiana Ziemniaka” 

  

  

Fot. Podczas „Święta ziemniaka” przygotowano stoisko konkursowo-promocyjne. Prowadzono promocję odmian poprzez zaprezentowanie kolekcji 26 odmian i degustacji 16 odmian ziemniaków uparowanych w parnikach. To była duża atrakcja dla odwiedzających.

Nasz Ośrodek wspólnie z IHAR Oddział Jadwisin organizuje ten konkurs już od 2007 roku. W tym sezonie była to już jego 16 edycja, 13 z nich odbyło się w Przysieku, a 3 ostatnie w Minikowie i tak już zostanie na kolejne lata.

Jak zwykle konkursowi przewodniczył dr inż. Wojciech Nowacki jako ekspert IHAR Oddział Jadwisin, a członkami komisji byli: 1 przedstawiciel KPODR i 2 przedstawicieli hodowców.

  

  

Fot. Podczas konkursu pracownicy Restauracji „Gęsia Dolina” wydali konsumentom 206 zestawów konkursowych, każdy z próbką 5 odmian ziemniaków. Głosy wrzucane były do urny. Niestety, ilość oddanych głosów limitowała pojemnością garnków po wyczerpaniu ziemniaków jednej konkursowej odmiany, oddawanie głosów jest przerywane, a oddane głosy liczone przez komisję konkursową. Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem.

W konkursie „Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka Minikowo 2022” wzięło udział 5 hodowli ziemniaka, które zgłosiły do konkursu po jednej odmianie. Wszystkie odmiany konkursowe pochodziły z jednego pola – kolekcji odmian Kujawsko Pomorskich Dni Pola Minikowo 2022. Zgłoszone odmiany oznakowano literami:

A – Odmiana MIA zgłoszona przez NORIKA Polska Sp. z o.o.

B – Odmiana QUEEN ANNE zgłoszona przez SOLANA Polska Sp. z o.o.

C – Odmiana WERBENA zgłoszona przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.

D – Odmiana POGORIA zgłoszona przez PMHZ Strzekęcino Sp. z o.o.

E – Odmiana CORINNA zgłoszona przez Europlant Polska Sp. z o.o.

W konkursie głos oddało 206 konsumentów (o 12% więcej niż w ubiegły roku). Obsługę oraz przygotowanie ziemniaków, bezpieczną konsumpcję, i niezwykle sprawne wydawanie konkursowych porcji degustacyjnych zapewniła Restauracja Regionalna „Gęsia Dolina”, której bardzo dziękujemy.

Najlepszą odmianą okazała się CORINNA (53 głosy) oznaczona literą E, drugą lokatę zajęła odmiana QUEEN ANNE (52 głosy) oznaczona literą B, a 3 lokatę odmiana POGORIA (43 głosy) oznaczona literą D. Jednak w opinii ekspertów, każda odmiana zyskała uznanie jakiejś grupy konsumentów, czyli była najlepsza w ich opinii (odmiana MIA uzyskała 32 głosy, a Werbena 26 głosów) – to bardzo dobrze świadczy o postępie hodowlanym w zakresie cech konsumenckich nowych odmian ziemniaka.

  

  

Fot. Piękne puchary i dyplomy wręczał zwycięzcom dyrektor KPODR dr Ryszard  Kamiński, a ostatniego podsumowania dokonał dr Wojciech Nowacki przewodniczący komisji konkursowej. Jak widać laureaci byli bardzo zadowoleni z nagród, a jeszcze bardziej z wyników głosowania konsumentów.

Tradycyjnie już konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno hodowców jak i konsumentów. W ciągu 60 minut wydano do konsumpcji w porcjach wszystkie ugotowane bez soli ziemniaki konkursowe. Przy okazji konkursu zorganizowano promocję prezentowanych na Kujawsko-Pomorskich Dniach pola odmian ziemniaka jadalnego w formie specjalnej wystawy zebranych z kolekcji bulw ziemniaka (podano także wyniki próbnego ważenia z próby 4 krzaków). Dzięki takiemu podejściu hodowcy poznają gusty konsumentów, a konsumenci zapoznają się z wyglądem i walorami smakowymi prezentowanych przez hodowle nowych odmian ziemniaka.

   

  

Fot. Ziemniaki z parników bardzo wszystkim smakowały.

Podczas promocji wydano ponad 1000 porcji ziemniaka parowanego. Praktycznie wszystkie odmiany – a było ich 16 – uparowane w parnikach i podawane w ten sposób konsumentom z dodatkiem sosów lub soli. Na koniec podsumowania dr inż. Wojciech Nowacki stwierdził, że jako przewodniczący wielu tego typu konkursów dostrzega regionalne zróżnicowanie gustów konsumenckich pod względem nie tylko smaku, ale także wyglądu i konsystencji gotowanego ziemniaka. W naszym regionie konsumenci lubią ziemniaki żółte o delikatnej skórce i zwięzłe po ugotowaniu.

  

  

Fot. Przedsięwzięcia uzyskały wsparcie ze środków UE w ramach SIR.

Zarówno konkurs jak i promocja ziemniaka zostały dofinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” realizowana w ramach operacji pn. „Kujawsko-Pomorskie Dni Pola Minikowo 2022 – Innowacje w produkcji roślinnej” wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opracowanie:
Marek Radzimierski, KPODR w Minikowie, Oddział w Przysieku

Zdjęcia:
Marek Rząsa i Marek Radzimierski

image_pdfimage_print