Lokalni producenci żywności założyli Stowarzyszenie

Lokalni producenci żywności założyli Stowarzyszenie

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 29 maja 2020 r. odbyło się zebranie założycielskie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Wiejska e-skrzynka, które będzie skupiało producentów żywności działających w ramach: RHD, MLO, sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, a także mikroprzedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej z naszego województwa.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania, promowania i rozwoju idei krótkich łańcuchów dostaw żywności, czyli zwiększania popytu i podaży na autentyczne, smaczne, świeże produkty żywnościowe, nabywane bezpośrednio od rolników i małych producentów. Członkowie Stowarzyszenia planują wspólną sprzedaż i promocję. Chcą również wpływać na wzrost świadomości konsumenckiej, co do wysokiej jakości żywności produkowanej przez lokalnych wytwórców, na rzecz rozwoju patriotyzmu konsumenckiego.

Członkami założycielami Stowarzyszenia są rolnicy i przedsiębiorstwa realizujące projekt „Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Liderem projektu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który i tym razem chce wspierać lokalnych wytwórców, stąd obecność na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia dyrektora KPODR – Pana Ryszarda Zarudzkiego oraz Pani wicedyrektor – Lidii Lewandowskiej.

Prezesem stowarzyszenia została Pani Ewa Grewling, reprezentująca firmę Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej, wiceprezesami Pan Piotr Urtnowski – producent serów, gospodarstwo Spod Czarcich Gór oraz Pan Jacek Śledź, reprezentujący Manufakturę Wędliniarską Olchowy Dymek.

tekst: Beata Chełminiak
foto: Jarosław Domiński