Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjalu hodowlanego ras rodzimych

 

 

Szanowni Państwo!

 

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zapraszają do udziału w jednodniowych

warsztatach edukacyjno-kulinarnych "Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjalu hodowlanego ras rodzimych", zlokalizowanych w 8

województwach.

Odbywać się one będą w obiektach gastronomicznych znajdujących się na szlakach turystyczno-kulinarnych, w regionach, w których dostępne są rodzime rasy zwierząt

gospodarskich. Wydarzenie będzie przebiegać pod hasłem "Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza".

Warsztaty skierowane są do mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego , lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników, przedsiębiorców przedstawicielki/le kół gospodyń wiejskich, gastronom i, stowarzyszeń , jednostek samorządowych oraz nauki.

Udzial w warsztatach jest bezpłatny.


Informacje dotyczące terminów i miejsc, w których będą realizowane warsztaty:

l. 05.10.2022 – Hotel Batory, Park Górny 13, 34-460 Szczawnica – woj. małopolskie

2. 07.10.2022 – Ranczo Adama, ul. Wiosenna 15 , 34-331 Pewel Ślemeńska, woj. śląskie

3. 10.10.2022 – Posmakuj Warszawa, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie

4. 11.10.2022 – Pałacyk Gazdowa, Łochocin 6, 87-600 Łochocin , woj. kujawsko-pomorskie

5. 12.10.2022 – Nordowy Mol, Celbowo 27A, 84-100 Puck, woj. pomorskie

6. 17.10.2022 – Pensjonat Roztocze, Obsza 138,23-413 Obsza, woj. lubelskie

7. 19.10.2022 – Hotel Tęczowy Młyn , ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce, woj.świętokrzyskie

8. 24.10.2022 – Restauracja Philadelphia, ul. Zdrojowa (Atrium) 28, 38-610 Polańczyk, woj . podkarpackie

 

Program wydarzenia:

9.30 – 1 0.00 Rejestracja/serwis kawowy


Cześć teoretyczna prowadzona przez ekspertów merytorycznych:

10.00 – 11.30 – Prezentacja wybranych ras rodzimych, w tym przedstawienie walorów surowca od nich pochodzącego z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie;

11.30 – 12.30 – Przedstawienie zalet krótkiego łańcucha dostaw: hodowca – gastronom – konsument w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras. Uwzględnienie lokalnej tradycji kulinarnej, jako aspektu spójnego z przedmiotem warsztatów, jakim są rodzime rasy;

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa


Cześć praktyczna prowadzona przez eksperta kulinarnego:

13.30 – 15.00 – Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno-gastronomicznej regionu

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 17.15 – c.d. Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno-gastronomicznej regionu.

17.15 – 18.00 Kolacja


W celu zgloszenia się na warsztaty prosimy o kontakt w godzinach od 8:00 do 14:00:

– Paweł Radomski, tel. 666081341 , e-mail: pawel.radomski@iz.edu.pl

– Piotr Moskala, tel. 666 081 118, e-mail: piotl..moskala@iz.edu.pl

Ilość miejsc ograniczona. decyduje kolejność zgłoszeń!

Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

image_pdfimage_print