Spotkanie w Minikowie – Lokalne Partnerstwo na rzecz wody

Szesnastego lipca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tworzenia na terenie powiatu nakielskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW). Zadaniem Partnerstwa będzie koordynacja lokalnych działań zapobiegających występowaniu i skutkom niedoborów wody i suszy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

samorządu,
Lasów Państwowych,
– Krajeński Park Krajobrazowy,
– Spółek Wodnych,
– Lokalnej Grupy Działania,
– Lokalnej Grupy Rybackiej,
– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
– Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
– Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z założeniami do inicjatywy „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW) na terenie powiatu nakielskiego przedstawionego przez dyr. KPODR w Minikowie dr Ryszarda Zarudzkiego. Grzegorz Smytry – dyrektor RZGW w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zapoznał uczestników ze stanem hydrologicznym powiatu nakielskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy identyfikowali korzyści, jakie są możliwe do osiągnięcia poprzez tworzenie lokalnego partnerstwa. Uczestnicy między innymi zaznaczyli możliwość wypracowania w ramach działań prowadzonych przez Lokalne Partnerstwa Wodne:

– racjonalnego korzystania z wody,
– programu lokalnej retencji wodnej z globalnym do niej podejściem,
– wsłuchiwania się w potrzeby zainteresowanych stron,
– biznesowego podejścia do potrzeb poszczególnych uczestników.

Ponadto uczestnicy wypowiadali się  co do oczekiwań i konkretnych obszarów problemowych dotyczących powstającego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody”. Zaplanowano kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce na początku do połowy września br. Na spotkanie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani pracą i działaniem w ramach tworzonego Lokalnego Partnerstwa Wodnego dla powiatu nakielskiego.

image_pdfimage_print