Wpływ odczynu gleby na życie roślin

15 marca 2023 odbyło się szkolenie online pn.: „Wpływ odczynu gleby na życie roślin”. Organizatorem szkolenia był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Szkolenie odbyło się w ramach programu edukacyjnego pn. „Ekologia i środowisko – dobre praktyki i dalsze wyzwania – edukacja i informacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” i było ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W wydarzeniu wzięło udział 31 uczestników z obszaru całej Polski.

Wykładowcą na szkoleniu był prof. dr hab. inż. Jacek Długosz z Katedry Biogeochemii i Gleboznawstwa na Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Specjalnością Profesora jest geneza gleb i mineralogia gleb, a w swoich badaniach skupia się na aktywności biologicznej gleb, sorpcyjności, gęstości i pojemności wodnej gleb.

Na szkoleniu bardzo szczegółowo omówiony został temat odczynu gleby i jej kwasowości. Uczestnicy dowiedzieli się jak kształtuje się odczyn gleby i co na niego wpływa. Poruszono również zagadnienie zakwaszenia gleb w odniesieniu do rolnictwa. Profesor przedstawił główne przyczyny tego zjawiska i wytłumaczył jak cały ten proces przebiega z punktu widzenia chemicznych reakcji.

Wspomniano również o wpływie wartości odczynu pH na przyswajalność składników pokarmowych oraz życie biologiczne gleby. Szkolenie poruszyło samą metodologię pomiarów kwasowości gleby, które to pomiary są często podstawą dla dalszych zabiegów w rolnictwie.

Tematyka jaką jest biochemia gleb i przemiany w niej zachodzące jest niesamowicie rozległa, można zatem powiedzieć, że zagadnienie to zostało omówione tylko pod niewieloma aspektami i jest to obszar do dalszych dyskusji i rozbudowy.

Do pobrania prezentacja ze szkolenia – Jacek Długosz – Wpływ odczynu gleby na życie roślin

Tekst:
Lidia Saganowska
KPODR Minikowo

image_pdfimage_print