Szkolenie pn. Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym

15 marca br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował   szkolenie stacjonarne w Pokrzydowie pn.  Praktyczne zasady chowu i hodowli bydła w gospodarstwie ekologicznym” Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział 74 osoby, głównie rolnicy ekologiczni, którzy utrzymują bydło w swoich gospodarstwach, ale także rolnicy, którzy dopiero chcą zająć się produkcją zwierzęcą. Wśród uczestników szkolenia byli także rolnicy konwencjonalni, którzy planują przestawienie gospodarstw na ekologiczne metody produkcji. 

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami niezbędnymi do wydajnego chowu i hodowli bydła. Wykładowcą był pan dr hab. Piotr Wójcik z Instytutu Zootechniki w Krakowie. Podzielił się z uczestnikami ogromną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem. Podczas spotkania omówione zostały m.in. aktualne problemy ekologicznego chowu bydła, program ochrony zasobów genetycznych, zakres pracy hodowlanej w gospodarstwie ekologicznym ukierunkowanym na produkcję mleka, parametry jakościowe i ilościowe pozyskiwanego mleka oraz możliwość jego modyfikowania poprzez warunki utrzymania bydła w systemie rolnictwa ekologicznego.

Szeroko omówiono sposób żywienia bydła oraz profilaktyka i zwalczanie chorób. Ciekawą kwestią było zapoznanie uczestników szkolenia z rozwiązaniami precyzyjnymi stosowanymi w chowie i hodowli bydła oraz wiadomości na temat ilościowego i jakościowego zarządzania wodą w oborach i na pastwiskach.

Prezentacja:
prezentacja-Praktyczne-zasady-chowu-i-hodowli-bydla-w-gospodarstwie-ekologicznym

Tekst i zdjęcia
Ilona Oleś
KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print