KUJAWSKO-POMORSKIE DNI POLA MINIKOWO 2022

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na

KUJAWSKO-POMORSKIE DNI POLA MINIKOWO 2022

Minikowo, 2-3 lipca 2022 r.,

W 2020 i 2021 roku organizowane jako Krajowe Dni Pola Minikowo

11 ha polowej, powierzchni demonstracyjnej, na której rolnicy w jednym miejscu mogą „na żywo” zobaczyć i dokonać porównania pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, będącego wynikiem  wieloletniej  pracy hodowlanej firm nasiennych. 

DNI POLA to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja

 • potencjału 500 odmian roślin uprawnych,
 • nawożenia,
 • technologii uprawy,
 • wspomagania decyzji,
 • sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.

DNI POLA to demonstracje branżowe prezentujących:

 • systemy ochrony i nawożenia różnych gatunków roślin,
 • systemy wspomagania decyzji,
 • rolnictwo precyzyjne,
 • efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,
 • systemy nawadniania,
 • rośliny zielarskie,
 • rośliny energetyczne,
 • OGRÓD CHORÓB ROŚLIN.

DNI POLA to również:

 • Innowacje w rolnictwie.
 • Konferencje tematyczne.

Współorganizator:

•       Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Partnerzy organizacyjni:

•       Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU), 

•       Polska Izba Nasienna w Poznaniu,

•       związki i organizacje branżowe.

Patronat honorowy:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Sponsor generalny wydarzenia: ANWIL

Więcej informacji na stronie www.dnipola.kpodr.pl

 

Organizatorzy:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Minikowo, 89-122 Minikowo

tel. 52 386 72 14, fax 52 386 72 27

e-mail: sekretariat@kpodr.pl

Politechnika Bydgoska

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Koordynator Kujawsko-Pomorskich Dni Pola:

KPODR: Dawid Skotnicki

tel. 52 386 72 34, 723 692 565

e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl