Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym

         

 

 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  Producentów Ekologicznych EKOŁAN wraz z dodatkowym partnerem – Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, organizuje w terminie 6 – 9 września  2022 r. wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych z województwa podlaskiego w ramach projektu pn. „Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023”.

Cel przedsięwzięcia

Efektem operacji „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” jest doskonalenie metod ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.  Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających ekologiczny system  produkcji. Wskazanie roli ekologicznego systemu produkcji w ekosystemie, jego wpływu na różnorodność biologiczną i środowisko. Poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości, która korzystnie wpływa na środowisko i chroni bioróżnorodność. Celem wyjazdu jest również prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Służy to promocji rolnictwa ekologicznego. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po ekologiczne produkty, ale również dla ochrony środowiska. Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym systemem produkcji rolnej dla środowiska. Rolnicy ekologiczni powinni być opiekunami przyrody i kreatorami warunków siedliskowych sprzyjających różnorodności biologicznej.

Wizyty w zaplanowanych gospodarstwach pokażą rolnikom, że jest możliwość utrzymania gleb w dobrej strukturze, przy dobrze zaplanowanym i ułożonym płodozmianie. Uczestnicy przekonają się, że można całkowicie zrezygnować ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nie rezygnując przy tym z optymalnego plonu. Działania te mają na celu zachowanie przede wszystkim bioróżnorodności, która w ostatnim czasie, zanika w zastraszającym tempie.

Będziemy wzmacniać świadomości ekologicznej o produkcji żywności na obszarach wiejskich wśród rolników i konsumentów. Działalność rolnicza, w zależności od stopnia intensywności gospodarowania, może sprzyjać utrzymywaniu lub zwiększaniu bioróżnorodności, bądź wpływać ograniczająco na bogactwo gatunkowe i liczebność różnych organizmów, występujących na polach uprawnych i użytkach zielonych. Planujemy, że wizyty w gospodarstwach przyczynią się do podjęcia decyzji przestawienia gospodarstwa na system ekologiczny lub zwiększenie już posiadanej produkcji. W konsekwencji ma to przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich.

Program wyjazdu

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. wizyty w gospodarstwach ekologicznych o różnych profilach produkcji, m.in. ekologiczne gospodarstwa z produkcją zwierzęcą i rośliną, ekologiczne gospodarstwo specjalizujące się w uprawie i przetwórstwie ziół, wizyta w Wytwórni Makaronu BIO, a także udział w warsztatach zielarskich. Celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez praktyczne wykorzystanie produktów ekologicznych.

Szczegółowy program wyjazdu studyjnego oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.kpodr.pl i www.eko-lan.pl.

 

Uczestnicy wyjazdu:

Wyjazd studyjny skierowany jest do osób dorosłych wpisujących się w poniższą grupę docelową:

•  członkowie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN

• rolnicy konwencjonalni zainteresowani systemem rolnictwa ekologicznego

• pozostali rolnicy ekologiczni

• przetwórcy

• przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego województwa kujawsko-pomorskiego

Zgłoszenie uczestnictwa:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć z dopiskiem „Wyjazd studyjny – woj. podlaskie” na adres e-mail: bio@biobabalscy.pl lub biurost@eko-lan.pl (skan z podpisem), do dnia 1 września 2022 r.

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Program wyjazdu studyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print