Warsztaty i wyjazd studyjny „szlakiem oscypkowym”

       

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza w dniach od 5 do 11 września br., do udziału w operacji pn.: „Regionalne serowanie – promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka” w  ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.

W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

  • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przekazanie wiedzy z zakresu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności na niewielką skalę, wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach żywności oraz podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju gospodarstw rolnych poprzez aktywne uczestnictwo rolników w rozpoczęciu działalności przetwórczej.

W ramach operacji zorganizowane zostaną dwudniowe warsztaty serowarskie:

Pierwszy dzień:

Wizyta w Zakładzie Mleczarskim Figand sp z o.o. oraz uczestnictwo w warsztatach. Zakład Mleczarski Figand sp z o.o. to firma rodzinna o wieloletniej tradycji, zatrudniająca 150 osób, działająca na obszarze całej Polski i za granicą, wytwarzająca produkty o najwyższej jakości wyłącznie z polskiego mleka. Na terenie zakładu znajdują się: 2 hale produkcyjne, 2 laboratoria, 3 magazyny produktów gotowych i opakowań, aparatownie, kotłownie, nowoczesna oczyszczalnia ścieków i własna flota transportowa. Zakład eksportuje produkty do Anglii, Włoch, Czech, Węgier, Niemiec i na Słowację. Podczas warsztatów rolnicy i doradcy zapoznają się z weterynaryjnymi wymaganiami  dla gospodarstw o profilu mlecznym przy produkcji mleka w świetle nowych regulacji prawnych.

Drugi dzień:

Kurs warzenia serów poprowadzi Krzysztof Jaworski – serowar żuławski, który zdradzi sekrety wytwarzania podstawowych rodzajów sera. Wiedza i umiejętności pozyskane w czasie warsztatów pozwolą nauczyć się i planować otwarcie własnej profesjonalnej serowni. Osobom zainteresowanym podjęciem działalności serowarskiej udzielimy merytorycznej pomocy związanej z uwarunkowaniami prawnymi i marketingiem produktu. Po zakończeniu warsztatów odbędzie się szkolenie z zakresu obowiązujących od stycznia 2022 r. przepisów zakładania działalności RHD.

Pięciodniowy wyjazd studyjny do Zakopanego i okolic Podhala „Szlakiem oscypkowym”

Wyjazd studyjny będzie podsumowaniem i okazją do wymiany doświadczeń dla osób biorących udział w warsztatach.  Możliwość wizytowania  gospodarstw położonych na „Szlaku oscypkowym”  da możliwości poznania modelu biznesowego opartego na standardach jakości i konkurencyjności przetwórstwa mleka w oparciu o zasoby środowiska naturalnego. Pokaże także jak zwiększyć  efektywność kanałów sprzedaży produktu regionalnego, podnieść wyniki jego sprzedaży, określi techniki sprzedaży czy sposoby dzielenia się kosztami.

Grupą docelową są doradcy i rolnicy z obszaru czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko–pomorskiego i łódzkiego.

Operacja skierowana jest do właścicieli małych lub będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych o profilu hodowli bydła mlecznego lub będących w trakcie przygotowań do założenia działalności związanej z przetwórstwem mleka, producentów serów prowadzących działalność rolniczą w ramach RHD lub MOL związanych z branżą serowarską oraz doradców rolnych wyodrębnionych ze środowiska instytucjonalnego otoczenia wsi i  rolnictwa, obsługujących gospodarstwa z produkcją bydła mlecznego.

– Osoby zainteresowane udziałem w realizowanej operacji prosimy o osobiste dostarczenie wypełnionej karty
   na adresy właściwych siedzib Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.

– Rekrutacja dotyczy udziału każdego uczestnika w obydwóch formach realizowanej operacji.

– Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

– Udział w realizowanej operacji jest bezpłatny.

 

Kontakt telefoniczny oraz mailowy:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Radom
Ewa Stanik
48 365 02 06, 661 122 918
ewa.stanik@modr.mazowsze.pl

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Sylwia Figiel
693 901 081
sfigiel@wodr.konskowola.pl

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Beata Chełminiak
52 386 72 13
beata.chelminiak@kpodr.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Iwona Klos
42 719 89 28 w. 322, 519 301 060
i.klos@lodr-bratoszewice.pl

 

w załączeniu:

 

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

 

                                                                                 

image_pdfimage_print