XVI Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
serdecznie zaprasza  gospodarstwa ekologiczne z województwa kujawsko-pomorskiego
do udziału w 
XVI Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w  Radomiu. 

Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk z zakresu rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa oraz zachęcanie rolników do wdrażania najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych. Kluczowym jest również rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Aktywności te mają za zadanie ochronę środowiska i zasobów przyrodniczych oraz popularyzację działań służących konsumentom i rolnictwu.

Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (89-122 Minikowo) lub mailowo na adres lidia.saganowska@kpodr.pl do dnia 26.06.2023r.

Zgłoszenia do I Etapu Konkursu – Etap Wojewódzki, dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym – załącznik nr 1 – Regulamin
– do pobrania –
Regulamin_konkursu_na_Najlepsze_gospodarstwo_ekologiczne_w_2023_roku_kor

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.

Kontakt: Lidia Saganowska – tel. 723 330 695, 52 386 72 42

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print