Konkurs „Człowiek i środowisko”

18 września br. podczas Jesiennej Wystawy Ogrodniczej w Minikowie pn. „Barwy Lata – Dary Jesieni” odbył się konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Człowiek i środowisko”. Celem konkursu było włączenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego. To także upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości ekologicznej, promowanie odpowiednich zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz kształtowanie postaw prośrodowiskowych i dostrzeganie współzależności między człowiekiem a środowiskiem.

Mimo kapryśnej i jesiennej aury frekwencja dopisała. Założone cele zostały zrealizowane. Wiele osób odwiedziło stoisko Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska na którym odbywał się konkurs. Jak co roku wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Chętne osoby rozwiązywały test, który składał się z 10 pytań. Komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, 7 wyróżnionych i 40 uczestników. Nagrodami były zestawy roślin ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu.

Tekst i zdjęcia : Natalia Czyżewska-Suchoń KPODR

image_pdfimage_print