Weź udział w Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Zielona Góra, 12 stycznia 2024 r.


 

W dniach od 12 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in.
pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także
każdej gminy.

Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu osób cieszących się zaufaniem społecznym w popularyzację badania. Jest dla nas
niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonym badaniu, jego celu, metodach i bezpieczeństwie.
W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w rozpowszechnieniu informacji o badaniu.
W załączeniu przekazuję zestaw podstawowych informacji o badaniu, w tym o bezpieczeństwie i sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.

Liczę na Państwa wsparcie, za które z góry serdecznie dziękuję.

mgr Roman Fedak
Dyrektor


Osobą odpowiedzialną za promocję i popularyzację badania jest pani Elwira Olczyk z Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych , E.Olczyk@stat.gov.pl, tel. 68 322 3119.

Do pobrania: Ulotka_AK-R_ cyfr

image_pdfimage_print