Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23 stycznia bieżącego roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty-Połczyńskiego, odbyła się konferencja sadownicza – Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tematem przewodnim konferencji były zmiany w prowadzeniu upraw sadowniczych w systemie integrowanej produkcji oraz aktualizacja wiedzy dotyczącej stanu owoców w obiektach przechowalniczych. Celem konferencji było uzupełnienie wiedzy dotyczącej ochrony przed chorobami i szkodnikami w uprawach sadowniczych oraz nawożenia roślin sadowniczych.

Konferencję otworzył i uczestników przywitał dr Ryszard Kamiński, dyrektor KPODR w Minikowie. Na wstępie podkreślił konieczność dostosowywania się do zmieniających się zasad funkcjonowania gospodarstw sadowniczych. Następnie dr Grzegorz Gorzała, główny specjalista GIORiN przedstawił zasady prowadzenia Integrowanej Produkcji Roślin oraz zmiany zachodzące w 2024 r. Podkreślił, że jednym z podstawowych obowiązków producenta, który ubiega się o certyfikat integrowanej produkcji roślin jest prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Metodyki te zawierają między innymi listy kontrolne:

  • • lista obligatoryjnych czynności i zabiegów w integrowanej produkcji roślin – 100% zgodności;
  • • lista kontrolna;

    • – wymagania podstawowe – 100% zgodności;
    • – wymagania dodatkowe – min. 50% zgodności;
    • – zalecenia – min. 20% zgodności.

Producent ubiegający się o certyfikat integrowanej produkcji roślin jest zobowiązany szczegółowo dokumentować czynności związane z prowadzoną produkcją rolną w notatniku integrowanej produkcji roślin. Szczególną uwagę słuchaczy zwróciły informacje dotyczące kontroli producentów.

Z aktualną sytuacją w obiektach przechowalniczych uczestników spotkania zapoznał dr Krzysztof Rutkowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – Państwowy Instytut Badawczy. Następnie dr Grzegorz Pruszyński, menadżer ds. produktów biologicznych firmy Agrii Polska Sp. z o.o. przedstawił zagadnienia związane ze znaczeniem bioróżnorodności w produkcji sadowniczej. Wykazał nierozerwalne powiązania pomiędzy jakością i ilością elementów bioróżnorodności w obrębie plantacji sadowniczych a jakością i ilością uzyskiwanego plonu. Podkreślił wielokierunkowość znaczenia owadów zapylających w produkcji owoców.

Biostymulację i regulowanie plonu w uprawie jabłoni i gruszy przedstawił Tomasz Sikora, doradca sadowniczy UPL Polska Sp. z o.o. Kolejnym prelegentem był Sebastian Przedzienkowski z firmy Yara Poland Sp. z o.o., który zapoznał uczestników spotkania z efektywnym podejściem do nawożenia dolistnego upraw sadowniczych wapniem. Temat nawożenia sadów kontynuowany był na wystąpieniu Jana Gurzyńskiego z firmy Intermag sp. z o.o. Hubert Konarski, Menadżer ds. upraw sadowniczych, Agrii Polska Sp. z o.o. przedstawił problemy w ochronie drzew owocowych przed chorobami i szkodnikami w minionym sezonie. Szczególną uwagę prelegent zwrócił na postepowanie w procesie decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin na wymogi integrowanej ochrony. W czasie wystąpienia przekazane zostały istotne informacje dotyczące aspektów ochrony roślin sadowniczych przed chorobami drzew ziarnkowych. Konferencję zakończyła dyskusja.

tekst: Małgorzata Kołacz, KPODR w Minikowie

zdjęcia: Marzena Zwiewka

image_pdfimage_print