Szkolenie pn. „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”

10 stycznia br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 90 osób. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zmianami, które zostały wprowadzone w Programie „Czyste Powietrze” w dniu 3 stycznia br.  

Najważniejsze zmiany, które pojawiły się w programie to: wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych. Osoby, które będą chciały skorzystać z programu będą mogły dokonać głębokiej termomodernizacji domów jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła. Wprowadzono także dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku.

Szkolenie to również promocja Programu „Czyste Powietrze” i zachęta potencjalnych beneficjentów do korzystania z dotacji i wymiany starych pieców, które nie spełniają określonych norm, na nowe, przyjazne środowisku.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez doradcę energetycznego Panią Joannę Ciuba z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców  w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W wydarzeniu uczestniczyły osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła oraz pracownicy gmin i doradcy rolniczy.  Po zakończonym szkoleniu Pani Joanna Ciuba odpowiadała na liczne pytania, które pojawiały się na czacie.

Uczestnicy pozytywnie ocenili organizację i przebieg szkolenia. Wyrazili potrzebę kolejnych szkoleń w tematach dotyczących programów WFOŚiGW związanych z wymianą źródła ciepła, energią odnawialną, ekologiczną hodowlą zwierząt oraz płatnościami bezpośrednimi.

Zapraszamy do oberzenia nagrania wideo:

Tekst: Natalia Czyżewska-Suchoń