Od 6 stycznia 2023 r. obowiązują zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt weszła w życie 6 stycznia 2023 r. Zmiany spowodowane wprowadzeniem tych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZplus.

Nowelizacja przepisów ma skutkować dostosowaniem polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, pozwala też na bardziej skuteczne czuwanie nad dobrostanem zwierząt i walkę z dotykającymi je  chorobami, np. afrykańskim pomorem świń czy ptasią grypą. Natomiast sam system identyfikacji i rejestracji zwierząt jest kompatybilny m.in. z bazami danych Inspekcji Weterynaryjnej.

Typy działalności oraz ich rodzaje możliwe do zgłoszenia (podlegające zgłoszeniu) to:

1. siedziba stada to miejsce, w którym:

– prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt, – prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt, – organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt, – prowadzi się cyrk objazdowy, – prowadzi się grupę tresowanych zwierząt, – prowadzi się obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt, – dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na użytek własny,

2. rzeźnia,

3. zakład drobiu,
– zakład hodowli zarodowej – zakład reprodukcyjny – zakład hodowli kur niosek – zakład wylęgu drobiu – zakład odchowu drobiu – zakład hodowli drobiu rzeźnego – chów przydomowy – inne

4. zakład przetwórczy / spalarnia

Dla każdego rodzaju działalności będzie nadawany odrębny numer. Obowiązują modyfikacje zasad i terminów dokonywania zgłoszeń. Dopuszczone zostały alternatywne metody identyfikacji. Od wejścia w życie ustawy na podmioty nadzorowane posiadające numer WNI (weterynaryjny numer identyfikacyjny) nałożono obowiązek składania zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji IRZplus. Natomiast posiadacze zwierząt do końca 2025 roku wciąż będą mogli dokonywać zgłoszeń w formie papierowej. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązkowe stanie się informowanie o zdarzeniach dotyczących utrzymywanych zwierząt za pośrednictwem aplikacji IRZplus. Ci, którzy robią to teraz wyłącznie elektronicznie, zostaną automatycznie zwolnieni z obowiązku prowadzenia tradycyjnej księgi rejestracji lub ewidencji. 

do pobrania: 
Broszura_informacyjna

źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/od-6-stycznia-zmiany-w-zasadach-rejestrowania-i-znakowania-zwierzat

image_pdfimage_print