Program „Czyste powietrze” 2.0 – zmiany 2020

Program „Czyste powietrze” ogłoszony w 2018 roku, jako narzędzie walki z zanieczyszczonym powietrzem, realizowany jest bardzo powoli. W związku z tym NFOŚiGW wprowadził zmiany, ułatwiające procedury przyznawania  dotacji, które polegać będą na odejściu od liczenia wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Od 15 maja br. program „Czyste powietrze” 2.0 – uproszczone procedury:

– Zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniem;

– Rozpatrywanie wniosków skrócone z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych, a gdy wiosek o dotacje zostanie złożony w banku,wtedy czas na rozpatrzenie  wniosku będzie musiał zmieścić się w 14 dniach;

– Uzupełnienie wniosku nie powinno zająć więcej niż 30 min. (uproszczenie wniosku o dotację);

– Możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.);

– Dotacje na prace dociepleniowe dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła;

– Włączenie banków i gmin w dystrybucję dotacji;

– Ulga za niskoemisyjność i odnawialność – promocja pomp cieplnych i fotowoltaiki;

– Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużony z 24 miesięcy do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku;

– Integracja z programem „Mój Prąd”;

– Możliwość łączenia Programu z ulgą termomodernizacyjną, a także z programami gminnymi.

                                                                                                                                   

 

Małgorzata Grabczyńska

Źródło: nfosigw.gov.pl