XXIV Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie

 

XXIV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie
inauguracją Krajowych Dni Pola 2020


Tegoroczne XXIV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola odbyły się 6 i 7 czerwca br. na polach Gospodarstwa Rolnego Katarzyny Madej w Grubnie.
Obostrzenia wywołane stanem sanitarno-epidemiologicznym spowodowały, że Dni Pola przyjęły inną formę niż zeszłoroczne. Wykluczyło to zorganizowanie części wystawowej i handlowej, tak bardzo lubianych przez odwiedzających nas rolników z rodzinami. Udostępniliśmy 3 hektarową część polową, którą będzie można odwiedzać indywidualnie do 10 września. Jak co roku na polu czynny był punkt konsultacyjny dla rolników, przygotowany przez KPODR O/Przysiek, a 6 czerwca także przez wiodące firmy nasienne i inne.


Otwarcie XXIV Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Grubnie było inauguracją Krajowych Dni Pola 2020 – cyklu imprez polowych z których najważniejsze będą spotkania w dniach 20-23 czerwca w Minikowie i Chrząstowie. Otwarcia Dni Pola dokonał Dyrektor KPODR Minikowo Ryszard Zarudzki w obecności Ministra Rolnictwa Jana Krzysztof Ardanowskiego i Wiceministra Rolnictwa Ryszarda Kamińskiego.


Minister Jan K. Ardanowski dokonał lustracji wszystkich obiektów prezentowanych na poletkach. Jako rolnik zainteresowany był każdym gatunkiem i zastosowanymi technologiami przez gospodarstwo, a jednocześnie dyskutował ze specjalistami o wpływie suszy na plonowanie, o trudnościach w uprawie jakie w związku z tym występowały. Ważnym poruszanym aspektem była pogoda, a zwłaszcza jakie straty wywołały przymrozki w roślinach uprawnych w regionie i jakie znaczenie miały i mają aktualne opady deszczu.
Z poszczególnych dyskusji i przekazanych przez specjalistę informacji wynika, że w dalszym ciągu utrzymują się niekorzystne warunki wilgotnościowe w głębszych warstwach – z danych meteorologicznych odnotowywanych przez gospodarstwa wynika, że w ostatnich 2 latach ilość opadów była na poziomie 60-65% w stosunku do średniej. Bardzo suchy był kwiecień tego roku – spadło tylko 1,5 mm deszczu. Sytuacja wyglądała do początku maja bardzo źle, ale opady deszczu jakie spadły w 2 i 3 dekadzie maja (42,8 mm w Grubnie) zdecydowanie poprawiły sytuację na polach regionu. Możemy być spokojniejsi. o plony zbóż i rzepaku oraz sytuację w burakach i kukurydzy.
Niestety, w tym roku wiosenne przymrozki istotnie wpłynęły na sytuację na polach. Miały one bezpośredni wpływ na duże uszkodzenia rzepaku ozimego oraz wschodów kukurydzy i buraków cukrowych, jest to także widoczne na kolekcji odmian w Grubnie.
Minister Jan K. Ardanowski bardzo mocno podkreślił znaczenie powrotu do dobrych praktyk rolniczych stosowanych przez naszych dziadków. Nowoczesne rolnictwo to nie tylko nawozy, pestycydy i nowoczesne maszyny. To przed wszystkim zdrowe podejście do agrotechniki poprzez stosowanie praktyk wzbogacających glebę w próchnicę, stosowanie płodozmianów odpowiadających warunkom glebowo-klimatycznym, dbałość o retencję – w tym zwłaszcza – o polową pojemność wodną, stosowanie najlepszych technologii, ale przy użyciu tych narzędzi, które są w posiadaniu rolnika.
Minister podkreślił, że często przyjeżdża do Grubna ponieważ kolekcja odzwierciedla obiektywnie sytuacje na polach regionu.

W tym roku w Grubnie swoje odmiany zaprezentowało 20 firm hodowlanych i nasiennych na 216 poletkach demonstracyjnych. W sumie pokazano 14 odmian rzepaku, 12 odmian ziemniaków, 17 odmian roślin strączkowych (groch, bobik, soja, łubin), 6 demonstracji roślin poplonowych, 39 odmian kukurydzy oraz 128 demonstracji odmianowych podstawowych zbóż ozimych i jarych w tym 44 odmiany pszenic ozimych i 16 pszenic jarych.
Podczas części oficjalnej wręczono dyplomy uznania dla najdłużej współpracujących i najbardziej aktywnych firm nasiennych i hodowlanych. Otrzymali je:
– Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS sp. z o.o.
  za konsekwentną promocję roślin poplonowych i ich mieszanek o dużych walorach dla żyzności gleb i integrowanej ochrony roślin
– Hodowli Roślin STRZELCE sp. z o.o. Grupa IHAR
  za największą ofertę gatunków i odmian
– DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
  za najbogatszą ofertę zbóż
– Hodowli Roślin SMOLICE sp.z o.o. Grupa IHAR
  za wspieranie Programu Białkowego oraz najbogatszą ofertę grochów

Na zakończenie do udziału w Krajowych Dniach Pola w Minikowie zaprosili organizatorzy:
Dyrektor KPODR Ryszard Zarudzki, Komisarz Krajowych Dni Pola Dawid Skotnicki, prorektor ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dr hab. inż. Dariusz Pańka prof. UTP i Pani Beata Kaliska Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie.


Kolekcję poletek w Grubnie można odwiedzać indywidualnie aż do 10 września, a więcej aktualnych informacji można znaleźć na naszych stronach: www.kpodr.pl i www.dnipola.kpodr.pl.

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to organizowana od 24 lat w Grubnie koło Chełmna impreza polowa z kolekcją odmian roślin uprawnych.
Współorganizatorami Dni Pola są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku, Zespół Szkół CKP w Grubnie, Agro-Sieć Chełmno, Agro-Sieć Maszyny, Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

 

 

Wystąpienie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego na otwarciu XXIV Kujawsko -Pomorskich Dni Pola w Grubnie

Fotorelacja z XXIV Kujawsko-Pomorskich DNI POLA w Grubnie

sobota

niedziela

 

Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

foto: Marek Rząsa