Wsparcie dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Tylko do 8 lipca, rolnicy, którzy czasowo zaprzestali produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich gospodarstw.

Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu, mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wysokość wsparcia zależy od liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych lub poddanych ubojowi, okresu, w którym gospodarstwo było wyłączone z produkcji drobiu oraz ryczałtowej stawki wsparcia określonej dla poszczególnych gatunków drobiu.

Ryczałtowe stawki wsparcia do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:

  1. 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 186 598 szt.;
  2. 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 474 567 szt.;
  3. 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 246 131 szt.;
  4. 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 4 622 szt.;
  5. 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 55 307 szt.;
  6. 0,28487484 zł za dzień za indyka – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 485 343 szt.

 https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-z-prow-teraz-takze-dla-rolnikow-poszkodowanych-przez-asf.html[/caption]

Wnioski o wsparcie należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej do 8 lipca 2019 r.