XX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W tym roku odbyła się wyjątkowa, bo jubileuszowa, XX Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie. Na Wystawę przybyło 38 hodowców, którzy chcieli zaprezentować swoje najlepsze sztuki z gospodarstwa. Uczestniczyło w niej łącznie ponad 150 zwierząt, w tym 78 sztuk bydła mlecznego, 17 – bydła mięsnego, 5 – krzyżówek ras mięsnych utrzymywane w systemie jakości QMP, 21 – owiec i około 30 sztuk drobiu grzebiącego i wodnego.

Wystawcy przedstawili różne rasy zwierząt poszczególnych gatunków:

– bydło mleczne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej,

– bydło mięsne ras charolaise, limousine oraz mieszańce międzyrasowe,

– owce hodowlane ras merynos polski, merynos polski w starym typie, merynos polski barwny.

W przypadku drobiu ocenie podlegały kury nioski, mięsne, kaczki typu pekin, gęsi hodowlane i towarowe.

W sobotę odbyła się komisyjna ocena bydła mlecznego, mięsnego, drobiu i owiec.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką zaszczycili swoją obecnością XLII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech w Minikowie.

Pierwszego dnia Targów odbyła się konferencja pt. „Dorobek hodowlany zwierząt gospodarskich na przestrzeni dwóch dekad – innowacyjność w hodowli zwierząt”, podczas której prelegentami byli dr hab. inż. Mariusz Bogucki, który przedstawił prezentację nt. „Rozwoju hodowli bydła w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad” oraz dr inż. Mirosław Banaszak, który omówił „XX lat polskiego drobiarstwa”. Na koniec konferencji starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej – Anna Mońko, opowiedziała o wystawach hodowlanych zwierząt gospodarskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na zakończenie pierwszego dnia Wystawy hodowcy zostali zaproszeni na spotkanie sieciujące, podczas którego mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz nawiązać współpracę. Atmosferę rozgrzewał Zespół Pieśni i Tańca „Krajna”, a także wodzirej Wiesław Nowicki.

Natomiast drugiego dnia przeprowadzono konkurs młodego hodowcy, a także wręczono nagrody wyróżnionym hodowcom – w szczególności właścicielom czempionów i wiceczepionów. Wydarzenie było połączone z pokazem nagrodzonych zwierząt.

Dziękujemy hodowcom, partnerom, sponsorom oraz wszystkim odwiedzającym za przybycie na Wystawę i Targi Agro-Tech.

Do zobaczenia za rok!

Daria Andrzejewska,
KPODR Minikowo

Nagrody XX  Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

Bydło mleczne

Komisja sędziowska w składzie:

1. Dariusz Piątek – sędzia – Łódzki Związek Hodowców Bydła
2. Małgorzata Lisiecka – asystent sędziego – Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła

W Wystawie uczestniczyło 22 wystawców przedstawiając do oceny 78 sztuk w tym:
– krowy mleczne – 24 szt.
– jałowice – 54  szt.

Spośród czempionów  w kategorii krów mlecznych wybrano superczempiona (SCh) – krowę nr kat. 104 nr rejestracyjny PL005322316389 hodowli: STADNINA KONI  DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

Spośród czempionów w kategorii jałowic mlecznych wybrano superczempiona (SCh) – jałówkę nr kat. 41 rejestracyjny PL005321921270 hodowli: STADNINA KONI DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

Wykaz czempionów (Ch):

Kategoria

Wystawca

Nr katalogowy

Nr ewidencyjny

Jałowice 10 – 11  
m-cy

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

14

PL005417177437

Jałowice 12 -13
m-cy.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

41

PL005321921270

Jałowice 14 -15
m-cy.

OHZ OSIĘCINY SP. Z O.O.

51

PL005327623246

Jałowice 16 -18
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

75

PL005339813611

Jałowice 19-21
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

87

PL005339813383

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej laktacji.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

104

PL005322316389

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

STADNINA KONI „NOWE JANKOWICE” SP. Z O.O. W NOWYCH JANKOWICACH

117

PL005366789781

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO
SP. Z O.O.

126

PL005276698166

Wykaz wiceczempionów (VCh):

 Kategoria

 Wystawca

 Nr katalogowy

 Nr ewidencyjny

Jałowice 10 – 11
m-cy

ZPR W KOWROZIE
SP. Z O.O.

10

PL005402408676

Jałowice 10 – 11
m-cy

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

12

PL005417445055

Jałowice 12 -13
m-cy.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

38

PL005417191303

Jałowice 12 -13
m-cy.

HZINR POLANOWICE
SP. Z O.O.

42

PL005395591232

Jałowice 14 -15
m-cy.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

44

PL005417191198

Jałowice 14 -15
m-cy.

ZPR W KOWROZIE
SP. Z O.O.

59

PL005334922196

Jałowice 16 -18
m-cy.

OMIECZYŃSKI JERZY ROGÓŹNO

69

PL005407862220

Jałowice 16 -18
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

73

PL005339813529

Jałowice 19 -21
m-cy.

CISZAK GRZEGORZ GR MAMLICZ

84

PL005396389814

Jałowice 19 -21
m-cy.

SŁUPIKOWSKI RYSZARD GR SUCHORĄCZEK

86

PL005339813291

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej  laktacji.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

91

PL005373340432

Krowy mleczne w trakcie trwania pierwszej  laktacji.

STADNINA KONI „NOWE JANKOWICE” SP. Z O.O.
W NOWYCH JANKOWICACH

97

PL005329335796

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

HZINR POLANOWICE
SP. Z O.O.

109

  PL005335507644

Krowy mleczne w trakcie trwania drugiej laktacji.

STADNINA KONI DOBRZYNIEWO SP. Z O.O.

115

PL005369305070

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

AGRO-DĄBRÓWKA
SP. Z O.O. W DĄBRÓWCE

122

PL005333726306

Krowy mleczne w trakcie trwania trzeciej i dalszych laktacji.

STADNINA KONI „NOWE JANKOWICE” SP. Z O.O. W NOWYCH JANKOWICACH

125

PL005293707698

 

Bydło mięsne

Komisja sędziowska w składzie:

1. Katarzyna Kowalik – sędzia – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
2. Krzysztof Juśkiewicz – sędzia – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W Wystawie uczestniczyło 5 wystawców przedstawiając do oceny 17 sztuk w tym:
– rasy Charolaise – 11 szt.
– rasy Limousine – 6  szt.

Rasa CHAROLAISE

Nagroda

Kategoria

Wystawca

Nr katalogowy

Nr ewidencyjny

Czempion

buhaj młody do 24 m-cy

Bochyński Benedykt

2

PL005403657554

Wiceczempion

buhaj młody do 24 m-cy

Bochyński Benedykt

3

PL005403657561

Czempion

jałowica do 18 m-cy

Magowski Jerzy

12

PL005393646132

Wiceczempion

jałowica do 18 m-cy

Magowski Jerzy

13

PL005393646330

Czempion

jałowica od 18 do 36 m-cy

Magowski Jerzy

16

PL005371835374

Wiceczempion

jałowica od 18 do 36 m-cy

Magowski Jerzy

14

PL005371835336

 

Rasa LIMOUSINE

Nagroda

Kategoria

Wystawca

Nr katalogowy

Nr ewidencyjny

Czempion

buhaj młody do 24 m-cy

Nowak Alojzy

4

PL005377161224

Wiceczempion

buhaj młody do 24 m-cy

Nowak Alojzy

6

PL005377161361

Czempion

jałowica do 18 m-cy

Szerfenberg Piotr i Justyna

9

PL005407893354

Wiceczempion

jałowica do 18 m-cy

Szerfenberg Patryk

7

PL005341932850

 

Drób hodowlany

Prezentowany podczas XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie był oceniany przez komisję w składzie:

     – dr hab. Dariusz Kokoszyński, prof. nadzw. UTP w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt;

     – Anna Mońko, starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, KPODR w Minikowie.

Nagroda

Kategoria

Wystawca

WICECZEMPION

Stadko Towarowe Gęsi W31

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Owsianej, Wróble

WICECZEMPION

Stadko Rodzicielskie Kaczki Typu Pekin St-5 Heavy

Gospodarstwo Rolne "Zacisze" Piotr Łęgowski, Jaworze

CZEMPION

Stadko Rodzicielskie Kur Nieśnych Dominant Sussex D-104

Wylęgarnia Drobiu Wiesław Rzadkowolski, Radomice

CZEMPION

Stadko Objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych P44

Adam Belt Ośrodek Hodowli Kaczek, Lińsk

CZEMPION

Za Stadko Rodzicielskie Kur Mięsnych Ross 308

Ferma Drobiu Daria, Mieczysław Dzudzewicz S.C, Stary Dwór

CZEMPION

Stadko Hodowlane Gęsi – Gęś Biała Kołudzka W11

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kołuda Wielka

SUPERCZEMPION

Drób wodny za stadko hodowlane gęsi, Gęś Biała Kołudzka W11

, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, Kołuda Wielka

SUPERCZEMPION

Drób grzebiący za stadko rodzicielskie, Kury Mięsne Ross 308

Ferma Drobiu Daria, Mieczysław Dzudzewicz S.C, Stary Dwór

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Drób wodny

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Owsianej, Wróble

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

Drób grzebiący

Ferma Drobiu Daria, Mieczysław Dzudzewicz S.C, Stary Dwór

Owce hodowlane

Prezentowane podczas XX Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz z Bydgoszczy były oceniane przez komisję w składzie:

– dr hab. Henryka Bernacka,

– Józef Baran, Dyrektor Biura Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy

– Krystyna Gackowska

Nagroda

Kategoria

Wystawca

Wiceczempion

merynos polski barwny, maciorki

Ireneusz Plener

Czempion

merynos polski, tryki

Piotr Łukasiewicz

Czempion

merynos polski w starym typie, tryki

Piotr Łukasiewicz

Czempion

merynos polski barwny, tryki

Ireneusz Plener

Czempion

merynos polski barwny, maciorki

Jakub Tamas

Czempion

merynos polski w starym typie, maciorki

Piotr Łukaszewicz

Czempion

merynos polski, maciorki

Piotr Łukaszewicz

Wyróżnienie Dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

za debiut w Wystawie Hodowlanej
w Minikowie

dla Ireneusza Plenera

foto: Marek Rząsa


 

image_pdfimage_print