Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu grzebiącego

W Przysieku 5 kwietnia 2019 r., odbyła się cykliczna konferencja organizowana przy współudziale z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj pn. "Nowoczesne rozwiązania w produkcji drobiu grzebiącego". Konferencję otworzyli Zastępca Dyrektora KPODR Marek Witkowski oraz Prezes KPZHDiPJ Roman Wiśniewski. Tegoroczna konferencja zorganizowana została z dużym rozmachem m.in. dzięki firmom, które włączyły się w organizację konferencji a mianowicie – Animal Pharma, DODOREX, GOLPASZ, GMPower, Nourivit Polska Sp. z o.o., REMVET. Tematy poruszane w czasie konferencji dotyczyły opłacalności produkcji brojlerów kurzych, problemów zdrowotnych w produkcji drobiu, zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowych w produkcji drobiarskiej, nowych programów i rozwiązań technologicznych w produkcji. Po prelekcjach odbyło się losowanie nagród dla uczestników konferencji. Na koniec spotkania odbyło się spotkanie walne Członków Zrzeszenia podsumowujące wspólne działania z ostatniego roku.

Anna Mońko, KPODR
Foto: Marek Rząsa, KPODR