Prawie 4 miliony dla gmin z Kujawsko-Pomorskiego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

          Szanowni Państwo, Partnerzy KSOW,

Zapraszamy gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o grant na podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy w wysokości do 150 tys. zł na realizację projektu. Nie jest wymagany wkład własny — 100% dofinansowania, w tym 60 tys. zł można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego dla gminnej szkoły.

Organizatorem naboru wniosków z gmin województw kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych otrzymaniem grantu, jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Pula środków przeznaczona dla wnioskodawców z kujawsko-pomorskiego  wynosi 3 929 100 zł  (według stanu z 26 marca 2019 r). Gmina może realizować projekt samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Projekt można realizować aż do lutego 2020r.

 

Więcej informacji na stronie www.ksow.pl
https://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/news/entry/14293-prawie-4-miliony-dla-gmin-z-kujawsko-pomorskiego.html