Konkurs „Człowiek i środowisko”

14 września br. podczas Festynu „Barwy Lata, Dary Jesieni” i Krajowych Dożynek Ekologicznych w Przysieku odbył się konkurs pn. „Człowiek i środowisko”. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób zwiedzających. Głównym założeniem konkursu było podniesienie wiedzy i kształtowanie świadomości mieszkańców oraz wskazanie uczestnikom, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne i jakie są konsekwencje złych praktyk, których następstwem jest zanieczyszczenie środowiska. Celem konkursu było także upowszechnienie metod proekologicznych stosowanych w domu i zagrodzie. Dokonując dobrych wyborów służących środowisku, pozwalamy na osiąganie szerokorozumianych korzyści pro-środowiskowych. Uczestnicy, którzy właściwie odpowiedzieli na pytania zawarte w teście konkursowym zostali nagrodzeni zestawami roślin ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Tekst: Joanna Szczęsna

KPODR Minikowo