Lustracja jesienna rzepaku w Wybczyku

W połowie października w Wybczyku, na polu rolnika Michała Sadowskiego dokonano pierwszej lustracji demonstracji upowszechnieniowej rzepaku ozimego. Tematem demonstracji jest porównanie nowych 5 odmian rzepaku ozimego. Są to odmiany: ATORA, DIUKE, PRINCE firmy Rapool Polska Sp. z o.o. oraz GEMINI I KEPLER Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o..

Nasiona zostały wysiano na stanowisku po pszenicy ozimej, na glebie klasy IV będącej w wysokiej kulturze w dniu 23 sierpnia. Siew wykonano na głębokość 1-2 cm przy szerokim rozstawie rzędów 45 cm. Nawożenie przedsiewne to 300 kg polifoski 5/15/30. Na plantacji wykonano już dokarmianie dolistne Bormaxem i Plonvitem Rzepak po 1 litrze na hektar, a także pod koniec września zastosowano fungicyd Toprex 0,25l/ha oraz insektycyd Decis 0,3 l/ha.

Jak widać na zdjęciach poniżej plantacja wygląda bardzo dobrze. W połowie października rzepak miał 7 do 9 liści grubość korzeni od 0,8 do 1,2 cm. Stan zdrowotny bardzo dobry. Stwierdzono jedynie pojedyncze liście z oznakami suchej zgnilizny kapustnych, uszkodzenie liści wywołane przez pchełki na poziomie 1-2%, a szczegółowa analiza wykonana pod kątem uszkodzeń korzeni wywołanych przez śmietkę kapuścianą wykazała około 5-8 % uszkodzonych roślin w stopniu małym i około 1-2 % roślin z większym uszkodzeniem korzeni.

 

   

Fot. Lustracja pola demonstracyjnego pięciu odmian rzepaku, dokonana wspólnie przez rolnika Michała Sadowskiegio i specjalistę KPODR Minikowo Marka Radzimierskiego w dniu 15 października, wykazała obecność larw śmietki kapuścianej żerujących na korzeniach i niewielkie oznaki żerowania pchełek na lisciach.

 

   

Fot. Stan plantacji bardzo dobry. Widoczne jedynie pojedyncze oznaki suchej zgnilizny oraz żerowania pchełek. Ogólny wygląd wszystkich odmian rzepaku nie budzi zastrzeżeń.

Kolejna ocena rzepaku planowana jest tuż przed zimą.

 

Opracowanie i fot.
Marek Rdzimierski KPODR Minikowo O/Przysiek