Projekt Test Farms

Europejski Instytut Technologii – EIT Food (konsorcjum firm partnerskich, instytutów badawczych, uniwersytetów i MŚP), realizuje projekty innowacyjne i wspiera przedsiębiorców w sektorze rolno-spożywczym. Jednym z programów wsparcia dla startupów jest projekt Test Farms, który umożliwia wynalazcom przetestowanie swojego rozwiązania z rolnikiem, instytutem badawczym lub uniwersytetem i zaprezentowanie swojej innowacyjnej usługi potencjalnym klientom przy wsparciu ElT Food Podczas tzw. Dnia Testowego.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać granty do 5 000 EUR do wykorzystania do końca listopada 2019 roku.

Aplikacje można składać online do 20 sierpnia na stronie: https://www.f6s.com/testfarmspoland