WIEDZ I MĄDRZE JEDZ

 

KPODR jest partnerem operacji WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI TO ŹRÓDŁO INNOWACJI DLA ROZWOJU WSI I ROLNICTWA, finansowanej z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

             www.prostoodrolnika.pl

Celem kampanii jest wzrost świadomości konsumentów odnośnie znaczenia zdrowego odżywiania oraz propagowanie korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich), a także organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, czyli sprzedaży bezpośredniej. Kampania zwraca uwagę na innowacje, które w niedalekiej przyszłości umożliwią konsumentom otrzymywać wprost od producenta żywności produkt świeży, naturalny, pełnowartościowy, który dodatkowo jest tańszy dzięki eliminacji pośredników.