Konferencja „Innowacyjne rozwiązania w produkcji ziemniaka”

Niedawno zapraszaliśmy na polowe spotkanie (konferencję) do Specjalistycznego Gospodarstwa Rolnego Jana Grodzickiego w Gostkowie, zajmującego się produkcją ziemniaków. Dziś kilka słów podsumowania. Oprócz konferencji „Innowacyjne rozwiązania w produkcji ziemniaka” prowadzono tam konsultacje, które sprawowali specjaliści dr Wojciech Nowacki IHAR O/Jadwisin oraz dr Jerzy Osowski IHAR O/Bonin. Zaprezentowano specjalną kolekcję 14 odmian ziemniaka – przedstawiły ją firmy PMHZ Strzekęcino sp. z o.o., HZ Zamarte sp. z o.o., Europlant HZ sp. z o.o. oraz Solana Polska sp. z o.o. Przeprowadzono warsztaty, które pokazywały różnice morfologiczne i odpornościowe w stosunku do chorób ziemniaka a jednocześnie reakcję różnych odmian na warunki pogodowe i glebowe w bieżącym sezonie. Dokonano także wstępnej oceny plonowania odmian, oraz różnic pod względem nie tylko ilości ale i jakości plonu.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące ochrony, zbioru i przechowalnictwa ziemniaków uprawianych w warunkach kontrolowanego deszczowania. W spotkaniu łącznie uczestniczyły 72 osoby – specjaliści i rolnicy zajmujących się profesjonalną produkcją ziemniaka jadalnego, przemysłowego oraz producenci sadzeniaków, a także doradcy KPODR.

Spotkanie zorganizował Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Oddział Jadwisin i Oddział Bonin ze wsparciem wszystkich powyżej wskazanych hodowli ziemniaka, a także Firm BAYER oraz SCANDAGRA Polska sp. z o.o. Stoiska konsultacyjne wystawiły także SGB z Torunia, wydawnictwo Agroprofil oraz firma METOS Polska.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, sponsorom, ale przede wszystkim Gospodarzom – Ewie i Janowi Grodzickim za ciepłe przyjęcie oraz wykładowcom za przekazaną cenną wiedzę, która na pewno ułatwi rolnikom – uczestnikom spotkania – prowadzenie profesjonalnej produkcji ziemniaków.

tekst: Marek Radzimierski
zdjęcia: Marek Rząsa