Pierwsza lustracja po siewach strączkowych i zbóż w Grubnie

 

W tym roku udało się zasiać rośliny strączkowe i zboża jare w optymalnym terminie. Strączkowe, bobik, wykę jarą i łubiny oraz groch wysiano 26 marca, natomiast zboża jare 31 marca. W tym sezonie warunki pogodowe oraz uwilgotnienie gleby były bardzo dobre, dzięki czemu siewy przeprowadzono bardzo sprawnie przy pomocy uczniów miejscowego Technikum Rolniczego.
Siewy okazały się bardzo skuteczne i dobrze wykonane, widać to było podczas pierwszej po siewach lustracji, którą wykonano w dniu 19 kwietnia.

    
Fot. Groch.

Rośliny strączkowe wschodzą bardzo dobrze i zaczęły rzędować. Bobik zaczął przebijać się na powierzchnię, widać także wyraźnie już wschody mieszanki strączkowo-gorczycowej, zasianej dodatkowo jako element programu Zielony Ład.

    
Fot. Jęczmień jary

    
Fot. Pszenżyto jare

Bardzo ładnie i równo wzeszły już zboża jare, pszenżyto, jęczmień i owies. Wyraźnie widać wyrzędowanie. Obsada jest pełna, stan wschodów bardzo dobry.

Przy okazji wykonano także przegląd ozimin, które wyglądają bardzo dobrze. Rzepak mimo uszkodzeń przez zwierzynę łowną (sarny, zające) doskonale się regeneruje i przy tej obsadzie gwarantuje dobry plon. Skuteczna okazała się także ochrona przed chowaczami, które w tym sezonie pokazały się wcześnie i zostały zwalczone pyretroidem jeszcze w marcu.


Fot. Rzepak intensywnie regeneruje się po zimie, mimo uszkodzeń przez sarny zające.

Pszenica ozima jest w końcowej fazie krzewienia, jest zdrowa, a obsada pełna.

     
Fot. Pszenica ozima dobrze rokuje.

Jęczmień ozimy i żyto ozime rozpoczęły już strzelanie w źdźbło, z tym że jęczmień nieco wyprzedza żyto. Pszenżyto też kończy krzewienie i zaczyna sposobić się do kolejnej fazy. Stan tych zbóż też nie budzi zastrzeżeń, ani pod względem zdrowotnym, ani pod kątem szkodników. Stwierdzono nieco większe zagrożenie ze strony chwastów zimujących, w związku z czym zalecono, aby dokonać korekty zachwaszczenia w oziminach, oraz przygotować się do wczesnych zabiegów chwastobójczych w zbożach jarych.

     

     
Fot. Żyto ozime i jęczmień ozimy rozpoczęły strzelanie w źdźbło.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wysiewu kukurydzy, sadzenia ziemniaków, wysiewy soi, gorczycy i facelii.
Od połowy maja, wszystkie poletka zostaną oznakowane tablicami i będzie można już je odwiedzać – do czego Państwa bardzo zachęcamy.

Krajowe Dni Pola w Minikowie 19-20 czerwca.
Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie 12-13 czerwca. 

Tutaj więcej informacji:
o lokalizacji poletek demonstracyjnych, zdjęcia poszczególnych odmian, a także filmy, artykuły i bieżące informacje z lustracji pól w Grubnie.

 

tekst:
Marek Radzimierski

Główny specjalista ds. zbóż

zdjęcia:
Marek Rząsa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku