Postępowanie z odpadami w gospodarstwie rolnym – obowiązki wobec BDO

Wykłady szkoleniowe w wersji elektronicznej
pn. „Postępowanie z odpadami w gospodarstwie rolnym – obowiązki wobec BDO”

Ustawa o odpadach określa podmioty, które zobowiązane są do uzyskania wpisu w Bazie danych odpadowych (BDO). Obowiązek ten spoczywa także na rolnikach gospodarujących na powierzchni powyżej 75 hektarów użytków rolnych, którzy w związku z prowadzoną działalnością są traktowani jako wytwórcy odpadów. Muszą więc uzyskać wpis do rejestru BDO, a tym samym prowadzić dokumentację za pomocą tego systemu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, w których znajdziemy praktyczne porady związane z prowadzeniem systemu BDO od momentu pierwszej rejestracji do chwili utworzenia sprawozdania.

 

W poszczególnych filmach:

BDO – pierwsze logowanie i złożenie wniosku rejestracyjnego

Materiał przedstawia pierwsze logowanie do systemu BDO, złożenie wniosku rejestracyjnego wraz z zadeklarowaniem Działu XII, dotyczącego wytwórców odpadów.

 

BDO – przypisanie konta podmiotu i dodanie nowego użytkownika

Materiał przedstawia sposób przypisania konta podmiotu dla osób, które złożyły wniosek do końca 2019 roku w wersji papierowej i nadano im numer rejestrowy a także sposób dodania nowego użytkownika głównego i podrzędnego, którzy będą prowadzić rejestr.

 

BDO – złożenie wniosku aktualizacyjnego

Materiał przedstawia sposób złożenia wniosku aktualizacyjnego w systemie, gdy posiadamy już wpis do rejestru BDO, ale zmieniły się jakieś elementy związane z prowadzoną działalnością lub chcemy dodać nowe kody odpadów, które nie były wcześniej zadeklarowane.

 

BDO – utworzenie karty przekazania odpadów (KPO)

Materiał przedstawia sposób utworzenia KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW (KPO), w momencie gdy wytworzone odpady chcemy przekazać następnemu podmiotowi, który zajmie się ich przetworzeniem lub unieszkodliwieniem.

 

BDO – tworzenie karty ewidencji odpadów (KEO)

Materiał przedstawia sposób utworzenia KARTY EWIDENCJI ODPADÓW (KEO), w sytuacji gdy podczas swojej działalności wytworzymy odpady i chcemy wpisać je do rejestru, deklarując tym samym, że posiadamy je na stanie.

 

BDO – złożenie sprawozdania

Materiał przedstawiał sposób złożenia sprawozdania. Dane do sprawozdania pobieramy z prowadzonej w ciągu roku ewidencji.

 

Tekst: Joanna Szczęsna
Wykładowca: Joanna Szaciłło-Joppek
Materiał wideo: Damian Oparzela


Materiał wideo dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.