NGO dla początkujących

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

28 marca 2023 roku beneficjenci projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” wzięli udział w szkoleniu pn. „NGO dla początkujących”, zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wykłady prowadziła Justyna Górska – animator w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy, a także przedstawiciele partnera operacji – Renata Rosiek ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Monika Owczarek ze Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę na temat prowadzenia działalności edukacyjnej w ramach organizacji pozarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem takich form jak fundacje i stowarzyszenia. Opowiedziano również o możliwościach pozyskania dofinansowań na realizację projektów, dedykowanych dla tego rodzaju podmiotów. Jako przykład dobrej praktyki zaprezentowano działalność Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w przypadku którego współpraca kilkunastu obiektów pozwoliła na stworzenie i rozwój działalności lokalnego szlaku gospodarstw edukacyjnych, jak również na wzrost rozpoznawalności marki i wsparcie jej funkcjonowania jako całości oraz każdego z członków z osobna.

Dla wszystkich zainteresowanych, na stronie projektu zamieszczono nagranie ze szkolenia oraz prezentacje multimedialne prowadzących (szkolenie VI): https://www.kpodr.pl/gospodarstwo-edukacyjne-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich-2/

Szkolenie z NGO było szóstym z serii spotkań poruszających zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarstwa edukacyjnego, zaplanowanych do realizacji w okresie: wrzesień 2022 – październik 2023 w ramach projektu „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie gospodarstwa edukacyjnego lub działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w wyżej wymienionych regionach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnych szkoleniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorką celem uzyskania szczegółowych informacji: tel. 693-301-527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

image_pdfimage_print