Konkursu „AGRO-wczasy” 2019

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przystąpił do kolejnej edycji konkursu „AGRO-wczasy" na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz obiekt turystyki wiejskiej w województwie kujawsko-pomorskim.

Współorganizatorami Konkursu są Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, oraz Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Konkurs, jak co roku, ma na celu promocję i popularyzację usług agroturystycznych, turystyki wiejskiej oraz kuchni regionalnej i przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  • • gospodarstwo agroturystyczne,
  • • usługi turystyki wiejskiej,
  • • atrakcyjna kuchnia regionalna.

 

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty oferujące atrakcyjną kuchnię regionalną z terenów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego (szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie Konkursu). Zgłoszenia mogą dokonywać właściciele obiektów, stowarzyszenia agroturystyczne i inne organizacje działające na ternie województwa kujawsko-pomorskiego, urzędy gmin, starostwa powiatowe, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, powiatowe oddziały KPODR oraz osoby indywidualne. Laureatami konkursu mogą zostać osoby fizyczne posiadające gospodarstwo agroturystyczne, osoby fizyczne lub prawne świadczące usługi w zakresie turystyki wiejskiej oraz osoby fizyczne lub prawne oferujące gościom potrawy kuchni regionalnej na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia należy załączyć minimum 5 opisanych zdjęć prezentujących zgłoszony obiekt. W kategorii atrakcyjna kuchnia regionalna należy dodatkowo dołączyć 1 zdjęcie oraz recepturę przyrządzania zgłaszanej do oceny potrawy.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 27 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Biura Konkursu). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia do Konkursu należy kierować na adres Biura:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 89-122 Minikowo, z dopiskiem Konkurs „AGRO-wczasy”.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.kpodr.pl

regulamin konkursu

Formularz_zgloszeniowy_I_Kategoria_2019

Formularz_zgloszeniowy_II_Kategoria_2019

Formularz_zgloszeniowy_III_Kategoria_2019