Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24 lutego bieżącego roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie; Centrum Konferencyjnym im. Leona Janty–Połczyńskiego odbył się Zjazd Sadowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Tematem przewodnim konferencji były zmiany w sadownictwie oraz możliwości pozyskania środków finansowych związanych produkcją sadowniczą. Celem konferencji była aktualizacja wiedzy dotyczącej ochrony przed chorobami i szkodnikami w uprawach sadowniczych oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej nawożenia roślin sadowniczych.

Konferencję otworzył i uczestników przywitał Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora KPODR w Minikowie. Witając, zaznaczył konieczność dostosowywania się do zmieniających się zasad funkcjonowania gospodarstw sadowniczych. Następnie Małgorzata Kołacz z KPODR przedstawiła zasady otrzymywania płatności w ramach Ekoschematu – l 4.3 – Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Z aktualnymi problemami w ochronie drzew owocowych przed szkodnikami uczestników zapoznała dr Małgorzata Tartanus z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Szczególna uwagę prelegentka zwróciła na postepowanie w procesie decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin na wymogi integrowanej ochrony. Dr inż. Sylwester Masny z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przedstawił wykład „Ochrona sadów drzew ziarnkowych przed chorobami ze szczególnym uwzględnieniem parcha jabłoni”. W czasie wystąpienia przekazane zostały istotne informacje dotyczące aspektów ochrony roślin sadowniczych przed chorobami drzew ziarnkowych. Biorozwiązania i digitalowe narzędzia w uprawie jabłoni przedstawił Tomasz Sikora, doradca sadowniczy UPL Polska Sp z o.o. Kolejnym prelegentem był Sebastian Przedzienkowski z firmy Yara Poland Sp. z o.o., który zapoznał uczestników spotkania
z praktycznym podejściem do nawożenia sadów pod kątem sezonu 2023 r. Interesujące wystąpienie na temat technologii ICB Pharma w erze zmian przedstawił Krzysztof Łęgocki z ICB Pharma. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Jana Gurzyńskiego z firmy Intermag sp. z o.o. na temat nowoczesnych rozwiązań w nawożeniu roślin sadowniczych.

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie

image_pdfimage_print