Szkolenie pn. „Energia dla Wsi i Eko-Klimat”

 

20 lutego br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zorganizował szkolenie online pn.  „Energia dla Wsi i Eko-Klimat”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 130 osób. Celem szkolenia było przedstawienie programów proponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia dla Wsi” oraz „Eko-Klimat”

Program „Energia dla Wsi” został uruchomiony 25 stycznia br., pierwszy nabór ma potrwać do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. „Energia dla Wsi” adresowana jest do rolników, spółdzielni energetycznych lub jej członka oraz powstającej spółdzielni energetycznej. W ramach tego programu można otrzymać  dofinansowanie w postaci dotacji lub pożyczki na instalacje fotowoltaiczne, wodne, wiatrowe, biogazownie oraz magazyny energii.

Celem nowego priorytetowego programu „Energia dla wsi” jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Program „Eko-Klimat” to preferencyjny program pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wnioski można składać od 1.09.2021 r. do 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków. Beneficjentami „Eko-Klimatu” mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Forma dofinansowania to pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych z opcją umorzenia lub bez umorzenia.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez doradcę energetycznego Pana Roberta Śpiewakowskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców  w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Szkolenie w postaci nagrania wideo jest dostępne poniżej.

Tekst:
Natalia Czyżewska-Suchoń

image_pdfimage_print