Summer Academy w Győr

Tematem tegorocznych warsztatów była sprzedaż bezpośrednia od rolnika w modelu CSA (Community Supported Agriculture) tzn. rolnictwo wspierane przez społeczność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce ten termin występuje pod skrótem RWS. Model ten działa na podstawie długoterminowego i wiążącego porozumienia między wytwórcami żywności lub jednym wytwórcą a grupą odbiorców/klientów. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Euracademy, które zostało założone w styczniu 2004 r. w Atenach jako europejska organizacja członkowska non-profit w celu promowania i budowania więzi i partnerstwa na obszarach wiejskich.

Warsztaty trwały od 2 do 7 września 2019 r. na Uniwersytecie Széchenyi István w Győr na Węgrzech. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Węgier, Austrii, Irlandii, Armenii, Estonii, Grecji, Rumunii, Czech, Niemiec i Polski. Spotkanie opierało się na prezentacji modelu RWS w poszczególnych krajach oraz dyskusjach i możliwościach wdrożenia lub ulepszenia go we własnym kraju. Dodatkowym atutem programu był wyjazd studyjny. Punktem pierwszym było odwiedzenie ogródków szkolnych Apaczái School Garden w Gyor (Iskolakertek). Miejsca te stanowią kluczowy element węgierskiego szkolnictwa. Budowane są za pomocą niedrogich, łatwo dostępnych elementów pochodzących najczęściej z recyklingu. Umożliwiają dzieciom w wieku 7-16 lat poznanie metod uprawy, różnorodności biologicznej, nawadniania, nauk o otaczającym świecie na świeżym powietrzu w szkolnych warunkach. Organizatorem tego ruchu jest Węgierska Fundacja na rzecz Ogrodów Szkolnych i Węgierska Sieć Szkół Ogrodniczych. Zajęcia prowadzą nauczyciele, pasjonaci a program dodatkowo jest wspierany przez lokalnych przedsiębiorców MŚP.

Kolejnym punktem była wizyta w gospodarstwie Barnag Garden (Barnagi Kert). Jest ono prowadzone na powierzchni 2 000 m2 metodą SPIN-Farming, systemem amerykańsko-kanadyjskim, który obejmuje intensywną uprawę małych obszarów przy użyciu ręcznych narzędzi, przyjazny środowisku. Farma dostarcza świeże warzywa do pobliskich restauracji i bezpośrednio do konsumentów. Uprawiają mieszanki sałat, jadalne kwiaty, cukinię, bakłażany, pomidory, botwinkę (jedną z bardziej popularnych roślin), zioła, buraki. W zależności od pogody warzywa są dostępne do późnej jesieni.

Jednym z ważniejszych uczestników szkolenia i zarazem prelegentem była Judith Hitchman z Irlandii, która posiada 45-letnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie komunikacji interpersonalnej, specjalizuje się w zarządzaniu różnicami kulturowymi w ramach międzynarodowych sieci zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz procesów globalnych. Jest prezesem CSA Urgenci, globalnej sieci rolnictwa wspieranego przez społeczność. Jej wystąpienie dotyczyło – ,,Dlaczego RWS jest niezbędnym elementem w przejściu na bardziej sprawiedliwy system żywnościowy dla wszystkich i jak pomaga on złagodzić zmiany klimatu”. RWS łączy w sobie elementy agroekologii, rolnictwa społecznego, solidarnej ekonomii oraz łagodzenia zmian klimatycznych. Solidarna ekonomia to jeden z elementów agroekologii uznanych przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). RWS jest ruchem oddolnym skupiającym się na codziennych działaniach opartych na bezpośrednich międzyludzkich więziach i zaufaniu między rolnikiem a konsumentem.

W summer Academy wzięli udział przedstawiciele również z Polski – dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK Kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych, Instytutu Socjologii, UMK w Toruniu, dr inż. Elżbieta Strzelecka, Zespół Technologii i Organizacji Budownictwa, Politechnika Łódzka oraz przedstawicielki i jednocześnie autorki powyższego artykułu – Justyna Kryger oraz Anna Mońko z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Gratulacje dla organizatorów za profesjonalne podejście oraz za wypełniony i różnorodny program zajęć i zaprezentowanych technik szkoleniowych. W Polsce istnieją już grupy działające w module RWS. Zachęcamy do zagłębienia się w definicję RWS, która jest jednocześnie sposobem na dodatkowy zarobek dla małych gospodarstw ale i jednocześnie filozofią życia, która oparta jest na wspólnocie, zaufaniu i zrównoważonym rolnictwie.

 

Więcej na temat definicji i zasad Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność na stronie http://www.wspierajrolnictwo.pl/

 

Tekst i foto: Justyna Kryger, Anna Mońko KPODR w Minikowie