Szkolenie pn. „Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich”

5 marca w Domu Kultury w Zakrzewie (pow. aleksandrowski) odbyło się szkolenie pn. „Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich”. Organizatorem był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W szkoleniu udział wzięło ok. 60  uczestników.

Wykład przeprowadziły: Grażyna Lewandowska-Golenia, Joanna Klonowska, Aleksandra Żbikowska – przedstawiciele Urzędu Skarbowego z Aleksandrowa Kuj. Tematem przewodnim było omówienie zasad prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich. Uczestnikom przedstawiono Rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich. Wskazano kiedy i na jakich warunkach można korzystać z tej uproszczonej księgowości.

Następnie przedstawione zostały dwa główne dokumenty, które stanowią załączniki do ww. rozporządzenia: Zestawienie przychodów i kosztów oraz Zestawienie przepływów finansowych. Omówiono m.in. jak należy wyodrębnić koszty finansowane z poszczególnych dotacji.

Ostatnim punktem szkolenia było omówienie CIT-8. Przedstawiono przykładowe wypełnienie tego formularza.

Na zakończenie szkolenia wykładowcy starali się rozwiać wszelkie wątpliwości słuchaczy, odpowiadając na konkretne pytania uczestników.

Pamiętajmy, że termin na złożenie CIT-8 upływa z dniem 31 marca 2020 r. Co do zasady można go złożyć w wersji papierowej (są wyjątki).

Marta Knop
KPODR w Minikowie