Lokalne Partnerstwo na rzecz wody

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował i przeprowadził 25 czerwca br. pierwsze spotkanie w ramach tworzenia na terenie powiatu sępoleńskiego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW). Zadaniem Partnerstwa będzie koordynacja lokalnych działań zapobiegających występowaniu i skutkom niedoborów wody i suszy. Spotkanie odbyło się w Sępólnie Krajeńskim, w Sali Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa 7A.

W spotkaniu wzięły udział 34 osoby reprezentujące

– samorząd,

– Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

– Lasy Państwowe,

– Krajeński Park Krajobrazowy,

– Spółki Wodne,

– Lokalną Grupę Działania,

– Lokalną Grupę Rybacką,

– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

– Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą

– Kujawsko-Pomorski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się z założeniami do inicjatywy „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody” (LPW) na terenie powiatu sępoleńskiego przedstawionego przez dyr. KPODR w Minikowie dr Ryszarda Zarudzkiego. Grzegorz Smytry – Dyrektor RZGW w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zapoznał uczestników ze stanem hydrologicznym powiatu sępoleńskiego. Następnie zostały zaprezentowane działania dotyczące wody w ramach zadań ochronnych oraz plany w tym zakresie zrealizowane przez Nadleśnictwa Lutówko i Runowo. Przedstawiciel Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zapoznał uczestników z wymogami stawianymi rolnikom gospodarującym na terenie Parku w zakresie spełniania zadań ochronnych.

W trakcie spotkania uczestnicy wypowiedzieli się w zakresie oczekiwań i problemów poszczególnych podmiotów dotyczących powstającego „Lokalnego Partnerstwa na rzecz wody”.

Ustalono termin kolejnego spotkania na 15 lipca 2020 r.

 

Małgorzata Kołacz
KPODR w Minikowie